Генна інженерія

Додано: 8 квітня
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 341 раз
13 запитань
Запитання 1

Укажіть науку, яка забезпечує використання біологічних об’єктів і процесів їхньої життєдіяльності в промисловому виробництві, сільському господарстві, енергетиці та медицині.


варіанти відповідей

А біоніка

Б біосистематика

В біоінформатика

Г біотехнологія

Запитання 2

Укажіть організми, внаслідок селекції яких часто отримують поліплоїдні форми:

варіанти відповідей

а) тварини;

б) рослини;

в) прокаріоти;

г) віруси.

Запитання 3

Яке з поданих тверджень можна сформулювати на основі аналізу наведеної інформації?


варіанти відповідей

А Небезпека ГМО полягає в тому, що гени, які містяться в їжі, можуть вбудуватися в геном людини, яка з’їла продукти, що містять ГМО

Б Частка продукованого за допомогою генетично модифікованих бактерій інсуліну є незначною, і людство може легко відмовитися від цього способу вироблення гормону.


В Природний процес еволюції ніколи не супроводжується зміною геному організмів.


Г Першим генетично модифікованим організмом був прокаріотичний.

Запитання 4

          Рекомбінантні РНК або ДНК отримують за допомогою методів

варіанти відповідей

А клітинної інженерії

Б генетичної інженерії

В вивчення спадковості

Г цитологічних досліджень

Запитання 5

Відкриття й застосування яких речовин дало змогу зменшити смертність, спричинену інфікуванням хвороботворними бактеріями?


варіанти відповідей

А ферментів

Б гормонів

В вітамінів

Г антибіотиків

Запитання 6

Які організми використовують для промислового одержання гормонів, інтерферону?


варіанти відповідей

А віруси

Б бактерії

В водорості

Г одноклітинні тварини

Запитання 7

Учень та учениця на уроці біології обговорювали біотехнологію. Учень зазначив, що основою сучасного біотехнологічного виробництва є синтез різноманітних речовин за допомогою мікроорганізмів. Учениця зауважила, що для синтезу інсуліну використовують бактерії. Чи має хтось із них рацію?


варіанти відповідей

А лише учень

Б лише учениця

В обидва мають рацію

Г обидва помиляються

Запитання 8

Віруси вражають усі групи живих організмів та інколи випадково переносять гени від одних видів до інших Цей процес має назву:


варіанти відповідей

А отримання гібридом;

Б міжвидової гібридизації;

В генетичного клонування;

Г горизонтального перенесення генів

Запитання 9

Укажіть перший в історії приклад використання ГМО:


варіанти відповідей

А отримано метанобактерій, які розкладають нафзу після техногенних катастроф;

Б у геном кишкової палички вбудувано ген людського інсуліну;

В отримано бактерії роду Стрептоміцети, які продукують антибіотики

Запитання 10

До методів генної інженерії належать:


варіанти відповідей

а) перенесення генів за допомогою сумарних ДНК;

б) трансдукція;

в)експерементальний мутагенез; 

г)секвенування ДНК, виділення генів за допомогою ферментів рестрикції.

Запитання 11

Вектор- це : а)рекомбінантна ДНК; б)прокаріотична хромосома; в)ядро еукаріотичної клітини; г)хромосома еукаріотичної клітини.


варіанти відповідей

а)рекомбінантна ДНК;

б)прокаріотична хромосома;

в)ядро еукаріотичної клітини;

г)хромосома еукаріотичної клітини.


Запитання 12

Завдяки методам генної інженерії в промислових масштабах отримують:


варіанти відповідей

а)інсулін та інтерферон;

б)глюкозу й галактозу;

в) пантокрин;

г) адреналін

Запитання 13

Дві групи учнів обговорювали перспективи використання генетично модифікованих організмів. Перша група зауважила, що такі організми можуть використовуватися в якості джерела харчових продуктів. Друга група зазначила, що генетична модифікація людини за сучасних технічних досягнень людства є неможливою. Чи має хтось рацію?


варіанти відповідей

А лише перша група

Б лише друга група

В обидві мають рацію

Г обидві помиляються

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест