Генотип і фенотип. Алелі. 9 клас.

Додано: 18 січня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 15 разів
19 запитань
Запитання 1

Здатність організмів передавати свої ознаки нащадкам  -

варіанти відповідей

спадковість

мінливість

схрещування

розмноження

Запитання 2

Алель, що пригнічується іншим алельним геном 

варіанти відповідей

гомозигота

рецесивний алель

домінантний алель

гетерозигота

Запитання 3

АА-це ...

варіанти відповідей

домінантна гомозигота;

рецесивна гомозигота;

домінантна гетерозиготи;

рецесивна гетерозиготи.

Запитання 4

Алель, який пригнічує прояв іншого алеля

варіанти відповідей

домінантний

рецесивний

такого не буває

Запитання 5

Оберіть позначку для гомозиготної особини з рецесивними алелями

варіанти відповідей

АА

аа

Аа

А

а

Запитання 6

Гамети позначаються літерою..

варіанти відповідей

А;

Р;

G;

F.

Запитання 7

Гібриди в генетиці позначаються літерою

варіанти відповідей

А

G

F

P

Запитання 8

Предметом досліджень генетики є:


варіанти відповідей

спадковість

мінливість

спадковість і мінливість

фенотп і генотип

Запитання 9

Генотип Аа є...

варіанти відповідей

гомозиготним

гетерозиготним

Запитання 10

Який з перерахованих генів є домінантним?     

варіанти відповідей

b

d

С

a

Запитання 11

Якї з перерахованих генів є рецесивними?     

варіанти відповідей

b

d

С

a

Запитання 12

Гомозигота за домінантною ознакою

варіанти відповідей

АА

Аа

ВВ

Вb

Запитання 13

Так позначаються в генетиці

варіанти відповідей

чоловічі особини або гамети

нащадки

гібриди

жіночі особини або гамети

Запитання 14

Так позначаються в генетиці

варіанти відповідей

чоловічі особини або гамети

нащадки

гібриди

жіночі особини або гамети

Запитання 15

Позначте, якими можуть бути алельні гени:

варіанти відповідей

лише домінантними

домінантними і рецесивними

 лише рецесивними

ті, що мають однаковий набір генів

Запитання 16

 Фенотип - це сукупність в організмі:

варіанти відповідей

генів

хромосом

ознак

Запитання 17

Ділянка гомологічних хромосом, яка є місцем розташування алельних генів,- це:

варіанти відповідей

центромер

хроматида

хромонема

локус

Запитання 18

Алель, що проявляється у фенотипі гетерозигот 

варіанти відповідей

гомозигота

рецесивний алель

домінантний алель

гетерозигота

Запитання 19

Хто з відомих вчених запропонував метод схрещування організмів ?

варіанти відповідей

Д.Менделєєв

Г.Мендель

Р.Гук

Й.Морган

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест