Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

Додано: 3 травня 2019
Предмет: Географія, 10 клас
Тест виконано: 572 рази
12 запитань
Запитання 1

Яка природна зона Європи в субтропічному географічному поясі займає найбільшу площу?

варіанти відповідей

Твердолисті вічнозелені ліси і чагарники

Перемінно-вологі ліси

Широколисті ліси

Мішані ліси

Запитання 2

Географічна оболонка - це...

варіанти відповідей

Нижня межа географічної оболонки - астеносфера.

Верхня межа географічної оболонки - озоновий шар.

Головні властивості географічної оболонки - цілісність, ритмічність, зональність.

Географічна оболонка поділяється на природні комплекси.

Наступання та відступання льодовиків - приклад ритмічності в географічній оболонці.

Азональні природні комплекси зумовлені кліматичними чинниками.

Межі географічної оболонки в гідросфері проходять по глибині максимального проникнення у воду сонячних променів.

Території, які характеризуються певним кліматом, рослинним і тваринним світом. 

Запитання 3

Найбільший природний комплекс Землі - це...

варіанти відповідей

Материк

Природна зона

Географічна оболонка

Кліматичний пояс

Запитання 4

Вкажіть, які з наведених факторів взаємодії людини з природою є руйнівними.

варіанти відповідей

Вирубка лісових масивів.

Розорювання територій під сільськогосподарські культури.

Створення заповідних територій.

Раціональне використання ресурсів Світового океану.

Видобуток калійної солі.

Зміна напрямку течії сибірських річок.

Побудова системи зрошувальних каналів.

Накопичення хімічних речовин і важких металів в ґрунті

Запитання 5

Що таке зональні природні комплекси?

варіанти відповідей

це комплекси, які утворилися насамперед завдяки кліматичним умовам. 

це менші за розмірами комплекси, що їх виділяють у кожному географічному поясі. 

це найбільші комплекси, що простягаються переважно в широтному напрямку і змінюються від екватора до полюсів. 

найбільш виразний компонент, що вказує на зміну природних умов

Запитання 6

Утворення азональних природних комплексів зумовлено:

варіанти відповідей

кліматичними умовами

близькістю до узбережжя морів і океанів

будовою земної кори і рельєфом

космічним випромінюванням

Запитання 7

Що є причиною утворення висотної поясності?

варіанти відповідей

панівні вітри місцевості

зміна атмосферного тиску і температури повітря з висотою

кількість сонячного тепла

широтне чи довготне розміщення території

Запитання 8

 В межах яких азональних комплексів знаходиться територія України?

варіанти відповідей

в межах помірної та частково субтропічної кліматичної зони

в межах мішаних лісів, лісостепу і степу

в межах північної та східної півкуль

 в межах материка Євразія та природних країн - Східноєвропейської рівнини, Кримських гір і Карпат

Запитання 9

На яких материках розміщується природна зона степів?

варіанти відповідей

в Євразії.

В Євразії та Африці.

В Європі, Африці та Азії.

В Євразії, Північній та Південній Америці.

Запитання 10

Головна причина широтної зональності – це ...

варіанти відповідей

зміна форм рельєфу поверхні Землі

зміна співвідношення тепла й вологи від екватора до полюсів.

зміна положень материків планети

зміна положення Землі на навколосонячній орбіті

Запитання 11

Кожна природна зона характеризується ...

варіанти відповідей

певним типом клімату, ґрунтово-рослинним покривом та режимом зволоженості

певним типом клімату, ґрунтово-рослинним покривом та тваринним світом

ґрунтово-рослинним покривом, тваринним світом та географічною широтою

географічною широтою та довготою

Запитання 12

Головний закон географії – це ...

варіанти відповідей

закон розподілу тепла

закон ритмічності

закон просторового розміщення географічних поясів

закон широтної зональності

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест