Географічна оболонка. Природні зони Землі.

Додано: 20 травня 2020
Предмет: Географія, 6 клас
Тест виконано: 145 разів
36 запитань
Запитання 1

Природними зонами називають

варіанти відповідей

Великі ділянки земної кулі, що різняться своїми природними умовами, грунтами, рослинним і тваринним світом.

Великі ділянки земної кулі, однакові за своїми природними умовами, грунтами, рослинним і тваринним світом.

Запитання 2

Між природними зонами чіткі межі

варіанти відповідей

Є

Немає

В окремих є

Запитання 3

Цілісна оболонка Землі, яка охоплює нижню частину атмосфери, верхню частину літосфери, усю гідросферу і біосферу це -?

варіанти відповідей

Природний комплекс

Кругообіг речовин

Географічна оболонка

Запитання 4

Позначте, що НЕ відноситься до природної зони ?

варіанти відповідей

Арктична пустеля

Тундра

Савана

Помірна

Тропічні степи

Вологі екваторіальні ліси

Запитання 5

Познач зображення тварини, яка мешкає тільки на Північному полюсі.

варіанти відповідей
Запитання 6

Назвіть закономірність, що полягає у єдності, неперервності географічної оболонки

варіанти відповідей

Широтна зональність

Ритмічність

Цілісність

Висотна поясність

Запитання 7

Назвіть послідовно природні зони Північної півкулі відповідно до їх розташування від Екватора до полюсів

варіанти відповідей

Арктичні пустелі, степи, мішані ліси, тропічні пустелі

Тропічні пустелі,степи, мішані ліси, арктичні пустелі

Мішані ліси,степи, тропічні пустелі, арктичні пустелі

Мішані ліси, степи, арктичні пустелі, тропічні пустелі

Запитання 8

Назвіть широти на яких панує багата пишна рослинність (рослини ростуть у кілька ярусів)

варіанти відповідей

Екваторіальні

Тропічні

Помірні

Арктичні

Запитання 9

На якій висоті проходить верхня межа біосфери (до якої межі в атмосфері живуть живі організми).

варіанти відповідей

3 - 5 км

10 - 15 км

20 - 25 км

30 - 50 км

Запитання 10

Зміна дня та ночі, пір року відносяться до такої закономірності географічної оболонки, як:


варіанти відповідей

цілісність;


кругообіг речовин та енергії;

ритмічність;

зональність.

Запитання 11

Позначте помилкове твердження щодо Північного Льодовитого океану:

варіанти відповідей

найменший з усіх океанів;

наймілкіший з усіх океанів;

найсолоніший з усіх океанів;

єдиний океан, який перетинають усі меридіани.

Запитання 12

Які природні зони є на території України?

варіанти відповідей

степ, тайга, лісостеп, тундра

мішані ліси, степ, лісостеп

мішані ліси, екваторіальні ліси, степ

лісостеп, тундра, тайга

Запитання 13

Поєднання взаємопов’язаних компонентів природи (гірських порід, вод, повітря, ґрунтів, організмів) на певній ділянці земної поверхні це-


варіанти відповідей

атмосферв;

біосфера;

географічна оболонка;

природній комплекс (ландшафт).

Запитання 14

При зміні одного компонента природного комплексу-


варіанти відповідей

не змінюється природний комплекс;

змінюється весь природний комплекс;

змінюється компонент природи.

Запитання 15

Цілісна оболонка Землі, яка не має чітко визначених меж, оскільки взаємодія різних компонентів у різних частинах нашої планети неоднакова.

В її межах зародилось і розвинулося життя на Землі, найактивніше змінюється її зовнішній вигляд. Це характеристика -

варіанти відповідей

гідросфери;

географічної оболонки;

атмосфери;

біосфери.

Запитання 16

До загальних закономірностей розвитку географічної оболонки не відноситься: 


варіанти відповідей

цілісність;

кругообіг речовин та енергії;

ритмічність;

зональність;

рух літосферних плит.

Запитання 17

Цілісність географічної оболонки це-


варіанти відповідей

періодична повторюваність певних процесів у часі й просторі, що спостерігається в усіх оболонках Землі;

взаємозв’язок і взаємозалежність її компонентів;

зміна природних комплексів від екватора до полюсів;

зміна природних комплексів з висотою.

Запитання 18

У географічній оболонці відбувається кругообіг речовини й енергії. Рушієм кругообігу речовин є -варіанти відповідей

вітер;

сонячна енергія;

погода;

клімат.

Запитання 19

Зміна дня та ночі, пір року відносяться до такої закономірності географічної оболонки, як:


варіанти відповідей

цілісність;


кругообіг речовин та енергії;

ритмічність;

зональність.

Запитання 20

Закономірна зміна природних компонентів і природних комплексів від екватора до полюсів називається:

варіанти відповідей

висотною поясністю;

горизонтальною ( широтною) зональністю;

ритмічністю;

безперервністю.

Запитання 21

Закономірна зміна природних компонентів і природних комплексів від підніжжя до вершини гір - це:

варіанти відповідей

висотна поясністю; 

 горизонтальною ( широтною) зональністю; 

 ритмічністю;

 безперервністю.

Запитання 22

З′ясуйте, які компоненти належать до природного комплексу " болото ":

варіанти відповідей

чорноземний грунт, ковила, жаби;

торф′яний грунт, осока, жаби, вужі, чаплі;

піщаний грунт, ковила, ховрахи, ведмідь.

Запитання 23

Виберіть явище, на яке не поширюється дія закону зональності:

варіанти відповідей

ґрунтоутворення;

сейсмічні явища;

повінь на річках;

робота вітру.

Запитання 24

Назва природного комплексу відображає:


варіанти відповідей

пануючий тип тваринного світу;

пануючий тип рослинності;

пануючий тип повітряних мас;

назву кліматичного поясу.

Запитання 25

 Біосфера це…

варіанти відповідей

Тверда оболонка Землі

Оболонка Землі, що заселена організмами

Оболонка Землі, яку утворює    Світовий океан

Повітряна оболонка Землі

Запитання 26

Повністю заселена живими організмами частина біосфери

варіанти відповідей

Літосфера  

Гідросфера

Атмосфера

Стратосфера

Запитання 27

За якою ознакою ґрунт відрізняється від гірської породи

варіанти відповідей

Кольором

Родючістю

Твердістю

Пластичністю

Запитання 28

Найбільш родючі ґрунти - це:

варіанти відповідей

Тундрові глеєві

Сіроземи

Чорноземи

Каштанові

Запитання 29

До складу природного комплексу входить:

варіанти відповідей

 грунти

вода

рослини

верхня мантія

тварини

Запитання 30

Яку природну зону зображено на фото

варіанти відповідей

Мішаних лісів

Савани та рідколісся

Степи

Пустелі

Запитання 31

Яка природна зона зображена на фото

варіанти відповідей

Мішаних та широколистих лісів

Арктичні пустелі

Лісостеп

Пустелі

Запитання 32

Яка це природна зона?

варіанти відповідей

арктичних пустель

 саван

 екваторіальних лісів

пустель

Запитання 33

В цій зоні грунти - підзолисті, торф'яно-болотні.Тут тривала зима та прохолодне літо.Ростуть хвойні дерева: ялина, модрина, є також листяні - береза, осика.Багатий тваринний світ: заєць, білка, бурий ведмідь, рись, соболь, куниця.Опадів випадає 600 мм/рік. Яка це зона?

варіанти відповідей

мішаних лісів

степова

тайги

екваторіальних вологих лісів

Запитання 34

Які природні зони розміщено в межах України?

варіанти відповідей

Ліси, савани, степи

Тайга, мішані ліси, лісостеп

 Мішані ліси, лісостеп, степ

Запитання 35

У цій природній зоні переважають червоно-жовті грунти на яких ростуте понад 3000 дерев:


варіанти відповідей

тайга  

мішані ліси 

  екваторіальні ліси   

широколисті ліси


Запитання 36

У якій природній зоні переважають мохи та лишайники, а влітку багато ягід?


варіанти відповідей

зона арктичних пустель 


зона лісотундри   


зона тайги   


зона тундри


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест