Географічна оболонка Землі

Додано: 16 червня
Предмет: Географія, 11 клас
Тест виконано: 12 разів
11 запитань
Запитання 1

Укажіть поняття, яке відповідає визначенню: планетарний географічний комплекс, який утворився в зоні взаємопроникнення і взаємодії верхньої частини літосфери, нижньої частини атмосфери, гідросфери та біосфери.

варіанти відповідей

природна зона

біосфера

географічна оболонка

антропосфера

Запитання 2

За верхню межу географічної оболонки найчастіше беруть

варіанти відповідей

межу можливого поширення життя

нижню межу тропосфери

верхню межу стратосфери

верхні шари атмосфери

Запитання 3

Потужність географічної оболонки вчені визначають у:

варіанти відповідей

35 км

550 км

55 км

105 км

Запитання 4

Властивостями географічної оболонки є:

варіанти відповідей

наявність життя

переміщення повітряних мас

зміна пір року

кругообіг речовин

складається з геосфер

Запитання 5

Основними закономірностями розвитку географічної оболонки є:

варіанти відповідей

циклічність

цілісність

ритмічність

різноманітність

неоднорідність

Запитання 6

Зміна всіх географічних компонентів і географічних ландшафтів за широтою від екватора до полюсів має назву:

варіанти відповідей

цілісність

ритмічність

зональність

Запитання 7

Які з названих явищ є прикладами сезонних ритмів у природі?

варіанти відповідей

мусони

зміна дня і ночі

зміна пір року

зимова сплячка тварин

перельоти птахів у теплі краї

Запитання 8

Що є найбільшим природним комплексом Землі?

варіанти відповідей

материки та океани

географічні пояси

природні зони

географічна оболонка

Запитання 9

Із запропонованого переліку виберіть компоненти географічної оболонки

варіанти відповідей

гірські породи

рельєф

води

органічний світ

всі відповіді правильні

Запитання 10

Із запропонованих схем виберіть колообіг речовин у природі

варіанти відповідей
Запитання 11

Особлива сфера, що формується в географічній оболонці шляхом зміни її складових і розвивається переважно в біосфері за значного впливу людини

варіанти відповідей

літосфера

антропосфера

наносфера

астеносфера

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест