2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

Географічний простір і світосистема

Додано: 20 березня
Предмет: Географія, 11 клас
Тест виконано: 1175 разів
11 запитань
Запитання 1

Що представляє собою географічний простір?

варіанти відповідей

Географічна оболонка

Взаємодія Землі з Космосом

Географічна оболонка, Ближній Космос ( до верхньої межі магнітосфери до межі Мохоровичича)

Від літосфери до тропосфери

Запитання 2

Яке значення для земної поверхні має магнітосфера?

варіанти відповідей

Впливає на формування клімату

Це зародження і розвиток життя на планеті

Це формування процесів, які відбуваються в географічному середовищі

Захист органічного світу від згубних ультрафіолетових та корпускулярних сонячних променів.

Запитання 3

До складу світосистеми входить?

варіанти відповідей

Космічний простір

Географічне середовище

Території, держави, різноманітні недержавні утворення

Сучасне суспільство

Запитання 4

Властивості світосистеми - це

варіанти відповідей

Цілісність

Ритмічність

Географічна диференціація

Всі відповіді вірні

Динамічність

Запитання 5

Сукупність зв'язків між людиною і природою у формуванні життєвого простору називається...

варіанти відповідей

Економіко-господарська світосистема

Соціально-культурна світосистема

Політична світосистема

Демографо-екологічна світосистема

Запитання 6

Чинник світосистеми, який сприяє подоланню національної обмеженості, підвищенню мобільності людей, міжнародних міграцій - це...

варіанти відповідей

Політико-правовий

Соціологічний

Інформаційний

Екологічний

Економічний

Запитання 7

Головним напрямком реалізації Концепції сталого розвитку в межах світосистеми є...

варіанти відповідей

Сталий економічний розвиток держав

Розв'язання глобальних проблем людства

Аналіз демографічних процесів і ситуацій

Обгрунтування напрямків і пріоритетів господарських комплексів

Оцінка природно-ресурсного потенціалу світу та обгрунтування можливих рівнів їх використання

Запитання 8

Чинник світосистеми, при якому виявляється послаблення державних кордонів, вільне переміщення громадян, товарів, послуг та відбувається регулювання розподілу ресурсів між державами - це...

варіанти відповідей

Інформаційний

Політико-правовий

Економічний

Соціологічний

Науково-технологічний

Запитання 9

Які підсистеми відносять до складу світосистеми?

варіанти відповідей

Демографо-екологічна

Економічно-господарська

Інформаційно-технологічна

Політична

Соціально-культура

Всі відповіді вірні

Запитання 10

Чому дослідження світосистеми на сьогоднішній день є актуальним?

варіанти відповідей

Це об'єкт географічних досліджень

Це одна з глобальних проблем людства

Це забезпечення сталого розвитку держав світу

Це взаємодія суспільства і природи на глобальному рівні

Запитання 11

Радикальні зміни в діловому суспільстві, що створюють можливості оперативного й ефективного розв'язування економічних, виробничих, комерційних проблем - це...

варіанти відповідей

Світосистема

Інформаційний чинник розвитку світосистеми

Географічний простір

Процес глобалізації

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест