18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Географія як наука

Додано: 3 червня 2020
Предмет: Географія
Тест виконано: 4 рази
12 запитань
Запитання 1

Визначте географічне розташування об’єкта, позначеного на карті точкою X.

варіанти відповідей

на південь від екватора, у східній півкулі

на південь від екватора, у західній півкулі

на північ від екватора, у західній півкулі

на північ від екватора, у східній півкулі

Запитання 2

На якій картосхемі позначено шлях першої експедиції Христофора Колумба?

варіанти відповідей

Г

А

Б

В

Запитання 3

Який час показує встановлений на шкільному географічному майданчику сонячний годинник?

варіанти відповідей

літній

поясний

всесвітній

місцевий

Запитання 4

Найбільшу абсолютну висоту має точка, позначена на топографічній карті літерою:

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 5

Який прилад використовують для вимірювання відносної вологості повітря?

варіанти відповідей
Запитання 6

Що в перекладі з грецької означає слово "географія"?

варіанти відповідей

мандрівка Землею

землеописання

землевпорядкування

землелюбство

Запитання 7

На рисунку відображені уявлення про Землю: 

варіанти відповідей

давніх індійців

давніх китайців

давніх греків

давніх персів

Запитання 8

Укажіть, яке джерело географічних знань дозволяє за лічені хвилини отримувати різноманітну текстову, відео- та картографічну інформацію:

варіанти відповідей

географічні довідники

мережа Інтернет

географічний атлас

географічна карта

Запитання 9

Вкажіть, кому з античних вчених належить опис Скіфії?

варіанти відповідей

Птоломею

Ератосфену

Геродоту

Демокріту

Запитання 10

На картосхемі зображений маршрут мандрівки: 

варіанти відповідей

Ібн Баттути

Фернана Магеллана

Марко Поло

Христофора Колумба

Джеймса Кука

Запитання 11

Виберіть сучасні методи географічних досліджень:

варіанти відповідей

картографічний

спостереження

моделювання

геохімічний

космічний

історичний

Запитання 12

Виберіть науки, що відносяться до фізико-географічних:

варіанти відповідей

географія населення

кліматологія

картографія

біогеографія

геополітика

геоекологія

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест