Гідросфера

Додано: 27 січня
Предмет: Географія, 11 клас
Тест виконано: 33 рази
64 запитання
Запитання 1

Найбільші запаси прісних вод нашої планети містяться в:

варіанти відповідей

 озера

  


  підземні води


 

  льодовиках

  


  річках

Запитання 2

Океан, який перетинають усі меридіани: 

варіанти відповідей

 Тихий

 

 

  Індійський

  


  Північно-Льодовитий


 

  Атлантичний

Запитання 3

Як називається ділянка суходолу, з усіх боків оточена водою?

варіанти відповідей

материком

архіпелагом

півостровом

островом

Запитання 4

Найглибша западина Світового океану

варіанти відповідей

Чилійський жолоб

Індійська западина

Атлантична ущелина

Маріанський жолоб

Запитання 5

Великий барєрний риф утворений ......

варіанти відповідей

людьми

коралами

рухом материків

морськими тюленями

Запитання 6

Найбіший за площею півострів

варіанти відповідей

Кримський

Балканський

Аравійський

Індостан

Запитання 7

Чорне море є ....

варіанти відповідей

окраїнним

внутрішнім

напівзамкнутим

міжострівним

Запитання 8

Який океан НЕ омиває береги Антарктиди?

варіанти відповідей

Тихий

Атлантичний

Індійський

Північно-Льодовитий

Запитання 9

В яких одиницях вимірюється солоність води

варіанти відповідей

градуси

кілометри

проміле

відсотки

Запитання 10

Природний водний потік, що тече у виробленому ним заглибленні - це...

варіанти відповідей

річка

затока

протока

канал

Запитання 11

До Світового океану відносять:

варіанти відповідей

Моря і океани

Моря, річки, озера і океани

Океани, підземні води, льодовики

Запитання 12

Як називається короткочасне раптове підняття води в річці? 

варіанти відповідей

заплава

приплив

паводок

межень

Запитання 13

Відносно вузька частина водного простору, що сполучає сусідні водойми:

варіанти відповідей

Архіпелаг

Затока

Протока

Півострів

Запитання 14

Укажіть, які розрізняють течії за властивостями води. 

варіанти відповідей

холодні і теплі

солоні й прісні 

солоні й солонуваті 

крижані й теплі 

Запитання 15

Укажіть наслідки впливу холодних океанічній течії на клімат прибережних районів материків. 

варіанти відповідей

знижують температуру, обумовлюють утворення торнадо 

знижують температуру, обумовлюють збільшення опадів

знижують температуру, обумовлюють зменшення опадів

знижують температуру, обумовлюють часті зливові дощі

Запитання 16

Виберіть із переліку всі існуючі "кольорові" моря:

варіанти відповідей

Синє

Червоне

Жовте

Оранжеве

Зелене

Чорне

Біле

Запитання 17

Похил річки - це...

варіанти відповідей

різниця між абсолютною висотою її витоку і гирла

швидка течія річки

відношення її падіння до довжини

  повільна течія річки

Запитання 18

Головна річка разом з усіма її притоками - це:

варіанти відповідей

річкова долина

річкова система

річкова заплава

річковий басейн

Запитання 19

Великі штучні водойми, створені для нагромадження води і подальшого її використання та регулювання стоку річки протягом року, називають:

варіанти відповідей

Ставок

Водосховище

Озеро

Канал

Запитання 20

Чому прісна вода на Землі не вичерпується: 


варіанти відповідей

існують океани і моря

 існують льодовики

 існує колообіг води 

існують річки 

Запитання 21

В озерах, котловина яких має форму, зображену на рисунку, вода може бути гарячою, іноді навіть кипіти. Це відбувається тому, що котловина є: 

варіанти відповідей

грабеном

затопленим кар'єром

карстовою воронкою

кратером вулкана

Запитання 22

До яких островів за походженням можна віднести острів зображений на картосхемі: 

варіанти відповідей

Материкових

Коралових

Вулканічних

Запитання 23

Як називається короткочасне раптове підняття води в річці? 


варіанти відповідей

заплава


приплив

паводок

межень

Запитання 24

Виберіть географічні об`єкти, які відносять до категорії "води суходолу" (3)

варіанти відповідей

Річки

Озера

Моря

Протоки

Затоки

Льодовики

Запитання 25

Найбільша частина Світового океану, обмежена материками називається?

варіанти відповідей

гідросфера

система морів

море

океан

Запитання 26

Які остови мають вулканічне походження?

варіанти відповідей

Гавайські

Мальдівські

Філіппінські

Великі Зондськи

Запитання 27

Найдовшою протокою Світового океану є: 

варіанти відповідей

Дрейка

  


  Берінгова

  


  Мозамбіцька

  


  Гідралтарська

Запитання 28

Яке море називають "морем без берегів"?

варіанти відповідей

Саргассове

Жовте

Азовське

Охотське

Запитання 29

В яких одиницях вимірюється солоність води

варіанти відповідей

градуси

кілометри

проміле

відсотки

Запитання 30

Найвища температу вод в океані спостерігається

варіанти відповідей

в екваторіальних широтах

на полюсах

в тропічних широтах

в помірних широтах

Запитання 31

Чорне, Середземне, Червоне моря:

варіанти відповідей

Окраїнні

Внутрішні

Запитання 32

Найменший за площею океан:

варіанти відповідей

Індійський

Атлантичний

Північний Льодовитий

Запитання 33

Вкажіть правильне розташування океанів за ступенем зменшення їх площі

варіанти відповідей

Тихий, Атлантичний, Індійський, Північний Льодовитий

 Тихий, Індійський, Атлантичний, Північний Льодовитий

Атлантичний, Індійський, Північний Льодовитий, Тихий

 Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Запитання 34

Які об’єкти не відносяться до Світового океану

варіанти відповідей

Чорне море

Шацькі озера

Гібралтарська протока

водоспад Анхель

оз. Синевір

Гвінейська затока

Запитання 35

Який відсоток усієї води планети займає Світовий океан?

варіанти відповідей

50%

96,5% 

95,6%

90,2%

Запитання 36

Чому тропічні водні маси у Світовому океані мають найвищу солоність?

варіанти відповідей

тануть принесені течіями айсберги

біля тропіків упадають в океан найповноводніші річки

мало опадів і високе випаровування

від екватора до тропіків спрямовані теплі океанічні течії

Запитання 37

Чому Перуанську течію з температурою води +20 ∘С називають холодною, а Північноатлантичну з температурою +2 ∘С — теплою? 

варіанти відповідей

Перуанська течія сформувалася в Південній півкулі, а Північноатлантична — у Північній

Перуанська течія проходить біля узбережжя материка, а Північноатлантична перетинає океан

Перуанська течія несе холоднішу воду, ніж водна маса океану в цих широтах, а Північноатлантична — теплішу

Перуанська течія прямує від екватора на південь, Північноатлантична — з півночі до екватора

Запитання 38

До складу Світового океану входять

варіанти відповідей

океани

 річки

 моря

затоки

озера

протоки

Запитання 39

Укажіть твердження, які правильно характеризують властивості вод Світового океану

варіанти відповідей

великі об’єми води, що відрізняються температурою та солоністю, називають водними масами.

 найменша солоність вод Світового океану у тропічних широтах

середня температура поверхневих вод Світового океану становить 10º

головні властивості вод Світового океану – температура та солоність

залежно від місця утворення розрізняють екваторіальні, тропічні, помірні та полярні водні маси.

солона вода замерзає при температурі вище 0°С

 найбільшу солоність мають океанічні води у високих широтах.

Запитання 40

Найсолоніше море

варіанти відповідей

Балтійське

Азовське

Середземне

Червоне

Запитання 41

Річка Амазонка серед інших річок світу належить до:

варіанти відповідей

найдовших

найшвидших

найповноводніших

найзвивистіших

Запитання 42

Укажіть твердження, які правильно характеризують поняття "гідросфера":

варіанти відповідей

96,5% води зосереджено у Світовому океані

вода гідросфери розчинює всі речовини поверхні Землі

значна кількість води постійно перебуває в атмосфері

основна частина прісних вод зосереджена в льодовиках

гідросфера - водна оболонка Землі, яка включає води Світового океану та суходолу

основною причиною кругообігу води у природі є обертання Землі навколо своєї осі

вода - найважливіший мінерал на Землі

Запитання 43

Виберіть географічні об`єкти, які відносять до категорії "води суходолу" (3)

варіанти відповідей

Річки

Озера

Моря

Протоки

Затоки

Льодовики

Запитання 44

Найінтенсивніше видобування нафти ведеться в затоках:

варіанти відповідей

Мексиканська, Аденська, Гвінейська

Перська, Бенгальська, Біскайська

Перська, Мексиканська, Маракайбо

Маракайбо, Аляска, Гудзонова

Запитання 45

Дно якого океану має більше підводних гір, вулканів, атолів, аніж усі інші океани разом?

варіанти відповідей

Атлантичного

Тихого

Індійського

Північно-Льодовитого

Запитання 46

Які дві річки течуть в одному напрямку, але впадають у різні океани?

варіанти відповідей

Ніл, Міссісіпі

Амазонка, Янцзи

Дніпро, Оріноко

Рейн, Муррей

Запитання 47

Перевищення місця початку річки над точкою її впадання в море чи океан називається:

варіанти відповідей

відносною висотою річки

перепадом висот течії річки

річковим стоком

похилом річки

падінням річки

Запитання 48

Найбільшим за площею півостровом, зображеним на картосхемі, є

варіанти відповідей

Сомалі

Індостан

Аравійський

Піренейський

Запитання 49

Як називають підземні води, що навесні можуть з’являтися в підвалах будинків, погребах? 


варіанти відповідей

артезіанські

термальні

ґрунтові

міжпластові


Запитання 50

Запаси прісної води на планеті становлять :

варіанти відповідей

 96,5%

 3,5%

 74%

 2%

Запитання 51

Можна здійснити навколосвітню подорож, дрейфуючи за течією:


 

варіанти відповідей

Гольфстрім

Західних вітрів

Перуанською

Південно Пасатною

Запитання 52

Якого походження острів зображений на рисунку:


варіанти відповідей

коралового

вулканічного

материкового

Запитання 53

Що зображено на рисунку?

варіанти відповідей

острів

архіпелаг

атол

лагуна

Запитання 54

Розгляньте зображення гирла Дніпра на фрагменті карти й на космічному знімку: 

варіанти відповідей

русло звужується, утворюючи каньйон

у руслі є пороги й високі водоспади


русло міліє, вода випаровується, не потрапляючи в море

русло ділиться на рукави, формуючи дельту

Запитання 55

Якому поняттю відповідає визначення: «стадія щорічного водного режиму річок, який характеризується найбільшою водністю, високим і тривалим підняттям рівня води, що супроводжується затопленням заплави»?


варіанти відповідей

повінь

паводок

межень

приплив

Запитання 56

Як уплине на підземні води певної місцевості тривала літня засуха? 


варіанти відповідей

знизиться рівень води в колодязях (криницях)

зросте температура термальних вод родовища

збільшиться напір води в артезіанських свердловинах

зменшиться вміст солей у мінеральній воді джерела

Запитання 57

Який океан зображен на малюнку?

варіанти відповідей

Індійський океан

Тихий океан

Атлантичний океан

Північно-Льодовитий океан

Запитання 58

Найбільший острів земної кулі:

варіанти відповідей

Нова Гвінея

Мадагаскар

Австралія

Гренландія

Запитання 59

Найдовша річка світу

варіанти відповідей

Міссісіпі

Муррей

Ніл

Об

Запитання 60

Найсолоніше море

варіанти відповідей

Балтійське

Азовське

Середземне

Червоне

Запитання 61

Гольфстрім - це ...

варіанти відповідей

найдовша і холодна річка

холодна морська течія

тепла океанічна течія

Запитання 62

Якого походження Гавайські острови

варіанти відповідей

материкового

вулканічного

коралові

Запитання 63

Річка Амазонка серед інших річок світу належить до:

варіанти відповідей

найдовших

найшвидших

найповноводніших

найзвивистіших

Запитання 64

Яке море не має берегів, тобто є частиною Світового океану, та не обмежене острівними дугами . або півостровами

варіанти відповідей

Північне

Саргасове

Коралове

Карибське

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест