Глобальна економіка 11 клас

Додано: 14 лютого
Предмет: Географія, 11 клас
14 запитань
Запитання 1

Цілісна система,компоненти якої поєднані всесвітніми фінансовою, інформаційною і виробничою мережами, що може діяти в реальному або обраному часі - це

варіанти відповідей

міжнародний поділ праці

світовий ринок технологій

глобальна економіка

система виробництва

Запитання 2

Різниця між вартістю продукції, що її виробляє підприємство та вартістю засобів виробництва - це

варіанти відповідей

ціна

собівартість продукції

додана вартість

інфляція

Запитання 3

Сучасна форма міжнародного поділу праці, яка включає всі бізнес-процеси, що мають бути виконані від моменту отримання замовлення до постачання кінцевого продукту

варіанти відповідей

додана вартість

спеціалізація виробництва

світовий ринок

ланцюги доданої вартості

Запитання 4

Частина території країни, виокремлена із загального митного кордону, що має повну свободу в режимі господарських питань, з особливим режимом управління і пільговими умовами оподаткування - це

варіанти відповідей

внутрішньовиробнича спеціалізація

ТНК

прикордонна територія

вільна економічна зона

Запитання 5

Виберіть ланцюг доданої вартості сталі та міді:

варіанти відповідей

видобуток та збагачення сировини --- транспортування руди ---- виплавка металу --- споживання металу

внутрішній ринок --- національний ринок ---світовий ринок

видобуток сировини транспортування сировини --- виплавка металу

наукові розробки --- масове виробництво --- транспортування продукції -- реалізація продукції

Запитання 6

Організація переміщення будь-яких предметів чи речовин за оптимальним маршрутом з мінімальними витратами на максимально вигідних умовах - це

варіанти відповідей

міжнародні транспортні коридори

транспортна система

транспортно - логістична система

система ринкових відносин

Запитання 7

Дозвіл, що видається власником технології, захищеної патентом, зацікавленій стороні на використання цієї технології протягом певного часу за певну плату - це

варіанти відповідей

технологія

ліцензія

патент

спеціалізація

Запитання 8

Міжнародні виробничі зв′язки між країнами з метою поєднання взаємодоповнювальних виробничих процесів - це

варіанти відповідей

міжнародне кооперування виробництва

міжнародна спеціалізація

спільні підприємства

внутрішньовиробнича спеціалізація

Запитання 9

Установіть правильну послідовність еволюції форм ринку:

варіанти відповідей

національний ринок - внутрішній ринок - світовий ринок - міжнародний ринок

міжнародний ринок- - світовий ринок- внутрішній ринок -національний ринок

національний ринок -світовий ринок - внутрішній ринок- міжнародний ринок

внутрішній ринок - національний ринок- міжнародний ринок -світовий ринок

Запитання 10

ТНК у металургії :

варіанти відповідей

ArselorMittal

Esso

Nippon Steel

British Petroleum

Запитання 11

Країни ОПЕК :

варіанти відповідей

Росія

Китай

Іран

Лівія

Запитання 12

Головні світові експортери вугілля:

варіанти відповідей

Канада

Австралія

США

Японія

Запитання 13

Найбільшими постачальниками ІТ-послуг на світовий ринок є :

варіанти відповідей

Індія

Франція

Сингапур

Ірландія

Запитання 14

Основними виробниками чорнової міді є:

варіанти відповідей

Мексика

Чилі

Бразилія

Перу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест