Глобальна економiка

Додано: 6 квітня 2020
Предмет: Географія, 11 клас
Тест виконано: 2 рази
11 запитань
Запитання 1

Назвiть головних гравцiв на свiтовому ринку вугiлля

варіанти відповідей

Австралiя

Iндонезiя

Росiя

Iндiя

Китай

Японiя

Пiвденна Корея

Запитання 2

2/5 свiтового ринку найти забеспечує

варіанти відповідей

Саудiвська Аравiя

Росiя

США

Канада

Китай

Iндiя

Японiя

Запитання 3

Назвiть головних експортерiв скрапленого газу:

варіанти відповідей

Катар

Велика Британiя

Австралiя

Малайзiя

Нiгерiя

Китай

Пiвденна Корея

Японiя

Запитання 4

Назвiть основнi стадiї виробництва алюмiнiю:

варіанти відповідей

Збагачення бокситу

Виробництво глiнозему

Виплавлення алюмiнiю

Коксування вугiлля

Запитання 5

Яка головна умова виробництва кольорових металiв:

варіанти відповідей

Наявнiсть родовищ паливних корисних копалин

Транспортний чинник

Наявнiсть потужних електростанцiй

Наявнicть родовищ сировини

Запитання 6

Виберiть країну, яка не входить до списку офшорних зон

варіанти відповідей

Кiпр

Багами

Республика Корея

Панама

Запитання 7

Постачання продукцii у потрiбнiй кiлькостi потрiбноi якостi у конкретний термiн забеспечуэться завдяки:

варіанти відповідей

Технологiям

Логiстицi

Ноу- хау

Маркетингу

Запитання 8

Виробництво товарiв i послуг в краiнi, до перевищуэ внутрiшнi потреби та йде на експорт, називаэться:

варіанти відповідей

Бартер

Мiжнародна спецiалiзацiя

Подiл працi

Вiльна економiчна зона

Запитання 9

Беззаперечним лiдером з вирощування кукурудзи э:

варіанти відповідей

Китай

Iндiя

США

Бразилiя

Запитання 10

Документ на винахiд називаэться:

варіанти відповідей

Лiцензiэю

Патентом

Технологiэю

Ноу- хау

Запитання 11

Частина територii краiни, виокремлена iз загального митного кордону, маэ повну свободу в режимi господарських питает, з особливим режимом управлiння та пiльговими умовами дiяльностi, податковими пiльгами для мiсцевих пiдприэмцiв та iноземних фiрм, називаэться

варіанти відповідей

Вiльною економiчною зоною

Зоною вiльноi торгiвлi

Промислово- виробничою зоною

ТНК

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест