23 вересня о 18:00Вебінар: Математика на дотик: формати роботи та ідеї завдань для дітей із порушеннями зору

Розділ 5. Глобальні проблеми людства

Додано: 7 травня
Предмет: Географія, 9 клас
Тест виконано: 647 разів
32 запитання
Запитання 1

Яку б глобальну проблему за рівнем впливу ви б поставили на перше місце? 

варіанти відповідей

проблема війни і миру  

екологічна

демографічна

продовольча

Запитання 2

Що означає вислів «латентні» держави? 

варіанти відповідей

мають родовища уранових руд 

високорозвинені 

можуть створити ядерну зброю  

мають великі території

Запитання 3

Які колишні республіки Радянського Союзу мали на своїй території ядерну зброю? 

варіанти відповідей

Білорусь, Росія, Грузія  

Білорусь, Казахстан, Україна  

Казахстан, Білорусь, Естонія  

Україна, Білорусь, Молдова

Запитання 4

Що є основною складовою діяльності терористичних організацій? 

варіанти відповідей

насильницькі методи  

захист інтересів релігійних груп  

політичні партії  

захист прав місцевого населення

Запитання 5

Що не є прикладом міжнародного тероризму? 

варіанти відповідей

11 вересня 2001 року знищення веж близнюків 

ІДІЛ

ДНР, ЛНР 

вибухи в Брюсселі

Запитання 6

Які дії відносяться до раціонального вирішення енергетичних та сировинних проблем? 

варіанти відповідей

доступ до родовищ в Арктиці  

шахта «Глибока» в Україні

зниження енергоємності  

використання водного транспорту

Запитання 7

Що не відноситься до наслідків демографічних проблем? 

варіанти відповідей

голод 

безробіття

старість

знедолення

Запитання 8

Виберіть причини за допомогою яких можна подолати проблему відсталості країн, що розвиваються. (три правильні відповіді)

варіанти відповідей

реформи освіти і медицини

збільшенням кількості населення

проведення відповідної демографічної політики

непослідовна соціально-економічна політика

зменшення військових витрат

Запитання 9

До прикладу яких проблем відносяться події на Донбасі? 

варіанти відповідей

війни і миру

тероризму

енергетичної

демографічної

Запитання 10

Ваша думка, пожежі які виникли зараз у зоні Чорнобильської АЕС це прояв … 

варіанти відповідей

потепління клімату  

корупції у лісному господарстві  

застарілі методи ведення сільськогосподарської діяльності

все разом взяте

Запитання 11

Енергетична проблема спричинена:

варіанти відповідей

ростом енергоспоживання

низькою якістю паливних ресурсів

використанням нетрадиційних джерел енергії


Запитання 12

Демографічний вибух у ХХ ст. спричинений:

варіанти відповідей

зростанням кількості міст у світі

високим рівнем розвитку промисловості в розвинутих країнах

суттєвим зниженням рівня смертності в країнах, що розвиваються


Запитання 13

Яка з міжнародних організацій координує роботу з подолання глобальних проблем людства?

варіанти відповідей

АСЕАН

СНД

ЄС

ООН

Запитання 14

Це стосується всього світу, призводить до значних, нерідко незворотних соціальноекономічних і біологічних втрат на планеті, створює загрозу існуванню людства і потребує для свого розв’язання координованої співпраці всіх країн - це

варіанти відповідей

стратегія

тактика

сталий розвиток

глобальні проблеми

Запитання 15

Створенню парникового ефекту сприяє збільшення в атмосфері Землі:

варіанти відповідей

вуглекислого газу

сірчистого газу

фреонів

озону

Запитання 16

Яке із запропонованих видів забруднень є особливо небезпечним для людини?

варіанти відповідей

Хімічне

Фізичне

Радіоактивне

Біологічне

Запитання 17

На якому континенті знаходиться „полюс голоду”?

варіанти відповідей

Євразія

Америка Південна

Австралія

Африка

Запитання 18

Рекультивація земель – це:

варіанти відповідей

кар’єрні земельні роботи

відновлення порушених земель

оранка цілини

скорочення площ сільськогосподарських угідь

Запитання 19

Метою міжнародних терористичних організацій є:

варіанти відповідей

тиснути на ворожі їм уряди

посіяти страх серед населення

вербувати потенційних прихильників екстремістських ідей

всі відповіді вірні

Запитання 20

В нашій країні найкращий потенціал має такий вид чистої енергії, як: (дві правильні відповіді)

варіанти відповідей

вітрова

сонячна

геотермальна

атомна

Запитання 21

Виберіть країни, що мають атомну зброю:

варіанти відповідей

Німеччина

Японія

США

Республіка Корея

Франція

Китай

Запитання 22

Які з даних проблем належать до ГЛОБАЛЬНИХ:

варіанти відповідей

танення льодовиків Антарктиди та Гренландії

серед європейських мусульман є немало прихильників таємної організації "Аль - Каїда"

Молдова має негативне торгівельне сальдо

Польща стала менше приймати українських заробітчан

Рання акселерація веде до раннього ознайомлення дітей із шкідливими звичками

атипова пневмонія, лихоманка Ебола, Коронавіруси

Запитання 23

Політичні, економічні, екологічні, демографічні й соціальні проблеми, які стосуються всього людства, називають глобальними. Встанови відповідність. До якого виду проблем відносять: " Збереження миру на планеті. Накопичення озброєнь масового знищення. Регіональні, міждержавні і міжнаціональні, військово-політичні чи релігійні конфлікти. Міжнародний тероризм " ?

варіанти відповідей

Політичні

Економічні

Екологічні

Демографічні

Соціальні

Запитання 24

Політичні, економічні, екологічні, демографічні й соціальні проблеми, які стосуються всього людства, називають глобальними. Встанови відповідність. До якого виду проблем відносять: " Збільшення чисельності населення " ?

варіанти відповідей

Політичні

Економічні

Екологічні

Демографічні

Соціальні

Запитання 25

Який з видів глобальних проблем має вирішувати переробка і використання металобрухту, макулатури, склотари, міжнародний контроль за раціональним використанням ресурсів Світового океану, освоєнням космосу?

варіанти відповідей

Політичні

Економічні

Екологічні

Демографічні

Соціальні

Запитання 26

Який з видів глобальних проблем має вирішувати боротьба з епідеміями небезпечних інфекційних хвороб, захист інформаційного простору,боротьба зі злочинністю, проявами агресії в суспільстві, курінням,алкоголізмом, наркоманією ?

варіанти відповідей

Політичні

Економічні

Екологічні

Демографічні

Соціальні

Запитання 27

"Гібридна війна" - це...

варіанти відповідей

прямі воєнні дії держави-агресора з великою кількістю жертв

війна, інструментом якої є не прямі воєнні дії держави-агресора, а створені нею у державі-жертві внутрішніх конфліктів для досягнення політичних цілей

Запитання 28

Загальний план певної діяльності на тривалий період; спосіб досягнення складної мети - це

варіанти відповідей

тактика

деградація

сталий розвиток

стратегія

Запитання 29

Позначте 2 головні причини виникнення енергетичної та сировинної проблеми:

варіанти відповідей

нераціональне використання видобутої сировини

підвищення цін на сировину та енергію

обмеженість продовольчих ресурсів

зростання потреб людства в сировині та енергії

Запитання 30

Концепція, що передбачає необхідність встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь називається ...

варіанти відповідей

постійним розвитком

сталим розвитком

безперервним розвитком

швидким розвитком

Запитання 31

Виберіть з перелічених складники збалансованого розвитку. (три відповіді правильні)

варіанти відповідей

Економічний

Стратегічний

Соціальний

Екологічний

Військовий

Запитання 32

Міжнародна організація, яка займається проблемами забезпечення населення світу продуктами харчування:

варіанти відповідей

ЮНФПА

ФАО

МВФ

ПРООН

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест