5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Глобальні проблеми людства

Додано: 17 травня
Предмет: Географія, 9 клас
Тест виконано: 429 разів
30 запитань
Запитання 1

Що таке глобальні проблеми? 

варіанти відповідей

сукупність нагальних проблем  

стосуються всього світу  

загроза існування людства  

все разом взяте

Запитання 2

Що таке глобалістика? 

варіанти відповідей

все разом взяте  

вивчає всі проблеми  

спеціальна форма знань  

охоплює багато знань

Запитання 3

Що не відноситься до глобалістики? 

варіанти відповідей

В.В.Вернадський  

географічний погляд на глобальні проблеми  

погляд на розвиток села  

природнича, суспільна, соціальна

Запитання 4

Яку б глобальну проблему за рівнем впливу ви б поставили на перше місце? 

варіанти відповідей

проблема війни і миру  

екологічна

демографічна

продовольча

Запитання 5

Що означає вислів «порогові» держави? 

варіанти відповідей

мають родовища уранових руд 

високорозвинені 

можуть створити ядерну зброю  

мають великі території

Запитання 6

Що є основною складовою діяльності терористичних організацій? 

варіанти відповідей

насильницькі методи  

захист інтересів релігійних груп  

політичні партії і їх вплив 

мітинги і демонстрації

Запитання 7

Назвіть першопричину загострення екологічних проблем?

варіанти відповідей

демографічний вибух  

збільшення обсягів виробництва 

швидкий розвиток міських територій

зміни клімату

розорення земельних угідь

забруднення водоймищ

Запитання 8

Які дії відносяться до раціонального вирішення енергетичних та сировинних проблем? 

варіанти відповідей

доступ до родовищ в Арктиці  

шахта «Глибока» в Україні

зниження енергоємності  

використання водного транспорту

використання альтернативних джерел енергії

використання ресурсів Світового океану

Запитання 9

Що не відноситься до наслідків демографічних проблем? 

варіанти відповідей

голод 

безробіття

старість

знедолення

етнічні зміни народностей

Запитання 10

Що не є шляхом подолання продовольчої проблеми? 

варіанти відповідей

розорення нових територій

«зелена революція»  

меліорація

допомога інших країн

Запитання 11

Що не є стратегічними принципами сталого розвитку? 

варіанти відповідей

рівність прав  

охорона довкілля  

демографічна політика  

вірна відповідь відсутня

Запитання 12

Політичні глобальні проблеми людства:

варіанти відповідей

проблеми злочинності

проблеми збереження миру

міжнародний тероризм

проблеми голоду і недоїдання

знищення біорозмаїття

Запитання 13

"Демографічний вибух" спостерігається в країнах:

варіанти відповідей

Європи

Північної Америки

Африки

Азії

Південної Америки

Запитання 14

 Сонячні вежі для виробництва електроенергії знаходяться в:

варіанти відповідей

Іспанії

США

Італії

Запитання 15

 У Всесвітній хартії природи проголошено:

варіанти відповідей

принципи збереження та відновлення біологічного різноманіття

принципи збереження природного середовища

принципи екологічної збалансованості

Запитання 16

Екологічне мислення й поведінка людини передбачають: (обери 3 правильні відповіді)

варіанти відповідей

знати, що ресурси Землі невичерпні, їх вистачить на всі покоління людей

усвідомлення проблеми взаємодії людства й біосфери

 вибір екологічних цінностей

розповідати як треба любити природу

розуміння свого місця в природному середовищі

Запитання 17


Правильні твердження щодо екологічного мислення й поведінки.

I. Екологічне мислення не потребує наявності цілісної природничо-наукової картини світу.

II. Принцип «Мислити глобально, діяти локально » є важливим для кожної людини.

III. Екологічні проблеми має вирішувати виключно держава, вони не стосуються кожної людини.

варіанти відповідей

а)

лише І, ІІ 

 

б)

лише ІІ, ІІІ   


 в)

лише ІІ

 

г)

усі правильні

Запитання 18


Складові концепції сталого розвитку:

варіанти відповідей

а)

економічна і екологічна

 

б)

економічна,екологічна, соціальна

 

в)

екологічна і соціальна


 г)

соціальна і політична

Запитання 19

Один із міжнародних документів в справі охорони природи передбачає вилучення із використання холодильних установок із холодоагентом фреоном. Дослідження вчених довели, що фреон є тим газом, який викликає одну із глобальних екологічних проблем людства. Яку саме:

варіанти відповідей

1. Дефіцит питної води.

2. Глобальне потепління.

3. Руйнування озонового шару.

4. Деградація ґрунтів.

Запитання 20

Людині доводиться стикатися із екологічними проблемами, які час від часу виникають. До якої групи проблем можна віднести забруднення водойми нафтою через пошкодження бурильної установки:

варіанти відповідей

1. Глобальні.

2. Локальні.

3. Регіональні.

4. Масштабні.

Запитання 21

Розвиток людства, який відбувається з урахуванням великої кількості факторів, що впливають як на суспільство, так і на природу, називають:

варіанти відповідей

а)

неперервним розвитком


 б)

соціальним розвитком


 в)

сталим розвитком

 

г)

економічним розвитком

Запитання 22

Значних успіхів розвинені країни досягли в розвитку підприємств...

варіанти відповідей

легкої промисловості

харчової промисловості

переробки вторинних ресурсів

хімічної промисловості

Запитання 23

У найбідніших країнах демографічна проблема породжує проблему

варіанти відповідей

безробіття

голоду

житла

екологічну

економічну

Запитання 24

На території країн, що розвиваються мають прояв ...

варіанти відповідей

усі глобальні проблеми

сировинні проблеми

терористичні проблеми

екологічні проблеми

Запитання 25

Які з видів альтернативної енергетики є найперспективнішими

дли використання в України?

варіанти відповідей

геотермальна енергетика

геліоенергетика

біо- та вітроенергетика

енергія припливів і відпливів

Запитання 26

Від чого найбільше потерпають сільськогосподарські угіддя

півдня України?

варіанти відповідей

від вітрової ерозії ґрунтів

від засолення ґрунтів

від осушення земель

від транскордонних забруднень повітря

Запитання 27

На території країн, що розвиваються мають прояв ...

варіанти відповідей

усі глобальні проблеми

сировинні проблеми

терористичні проблеми

екологічні проблеми

Запитання 28

"Бедленди" виникають в результаті:

варіанти відповідей

деградації земель

кислотних дощів

аварії танкерів

недостатньої кількості опадів

неправильній циркуляції повітряних мас

Запитання 29

До якого рівня загрози належить: "нестача чистої питної води, зміна клімату, порушення озонового шару Землі, забруднення навколишнього середовища, нераціональне використання природних ресурсів, зростання кількості населення"?

варіанти відповідей

 Особистий

 Глобальний

Національний

 Регіональний

Запитання 30

Міжнародні організації , що надають допомогу країнам, що розвиваються

варіанти відповідей

НАТО, МВФ, "Грінпіс"

СБУ, МАР, МЕРКОСУР, ЮНЕСКО

МВФ, МАР, ПРООН, ООН (ФАО)

НАБУ, МВФ, ООН, НАТО

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест