17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Глобальны проблеми людства

Додано: 22 травня
Предмет: Географія, 10 клас
Тест виконано: 102 рази
13 запитань
Запитання 1

Найважливішим завданням України є розвиток економіки відкритого типу. Чому ця проблема є не лише економічною, а й ідеологічною і політичною.

варіанти відповідей

завдяки формуванню економіки відкритого типу поглиблюється сировинний характер експорту України

відкрита економіка створює умови для розвитку сільськогосподарської спеціалізації України на міжнародній арені.

перспектива формування відкритої економіки створює умови для формування різнобічних взаємозвязків з країнами світу та розвитку власних конкурентноздатних виробництв

відкрита економіка створює умови для імпорту високоякісної продукції та відмови від власного виробництва готової продукції В Україні

Запитання 2

Назвіть основні форми міжнародних економічних зв'язків

варіанти відповідей

взаємозвязки між підприємствами-виробниками і роздрібними торговельними підприємствами в межах країни

зовнішня торгівля товарами

надання послуг: фінансових, транспортних, зв'язку, тощо

іноземні інвестиції

науково-технічне співробітництво

Запитання 3

Назвіть основні проблеми української економіки

варіанти відповідей

сировинна та напівсировинна структура експорту, енерговитратне виробництво

недостатнє впровадження інноваційних технологій, невисока якість продукції

низькопродуктивне кочове та напівкочове тваринництво, монокультурний характер рослинництва

корумпованість економіки, політична нестабільність

Запитання 4

Назвіть послуги, які надає Україна і які відрізняються конкурентними перевагами в глобальній економіці

варіанти відповідей

фінансові

туристичні

інфрмаційні

транспортні

Запитання 5

Назвіть основних торговельних партнерів України серед країн ЄС

варіанти відповідей

Італія, Франція, Іспанія

Данія, Швеція, Німеччина

Німеччина, Італія, Польща

Польща, Чехія, Словаччина

Запитання 6

У 2002 році в Україні було прийнято концепцію сталого розвитку. Назвіть її основні аспекти

варіанти відповідей

економічне зростання

захист довкілля

освоєння космосу

соціальна справедливість

Запитання 7

1.      Першочерговою для людства є надпроблема:   

варіанти відповідей

а) продовольча

б) забезпечення миру, відвернення нової світової війни;

в) демографічна;

г) енергетична.

Запитання 8

1.      Енергетична проблема спричинена:

варіанти відповідей

а) ростом енергоспоживання; 

б) низькою якістю паливних ресурсів; 

в) використанням нетрадиційних джерел енергії.

г) низькою потребою в енергії

Запитання 9

1.      Що з названого не відноситься до екологічних проблем: 

варіанти відповідей

а)забруднення гідросфери стічними водами

 б)деградація ґрунтів 

в)"демографічний вибух" у країнах, що розвиваються 

г)забруднення атмосфери автомобільним транспортом і ТЕС

Запитання 10

1.      Виберіть регіон, в якому особливо гостро постала продовольча проблема:  

варіанти відповідей

а)Європа 

 б)Африка

в)Австралія

г)Океанія

Запитання 11

1.      Виберіть найбільше джерело забруднення атмосфери:

варіанти відповідей

а)хімічна промисловість 

б)сільське господарство 

в)автотранспорт

 г)металургія

Запитання 12

1.      Однією із головних причин поширення тероризму є: 

варіанти відповідей

а) екологічна криза

 б) продовольча проблема

в) непропорційність розвитку держав 

 г)демографічний вибух

Запитання 13

1.      За індексом екологічної ефективності лідирує країна: 

варіанти відповідей

а) Велика Британія

 б) Франція

в) Австрія 

 г) Швейцарія

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест