ГМТ. Коло.

Додано: 28 квітня
Предмет: Геометрія, 7 клас
Тест виконано: 18 разів
27 запитань
Запитання 1

Як називається відрізок, який сполучає дві точки кола і проходить через його центр?

варіанти відповідей

Радіус

Діаметр

Хорда


Дотична

Запитання 2

Діаметр кола дорівнює 3 см. Чому дорівнює радіус цього кола?

варіанти відповідей

6 см

3 мм

15 мм

30 мм

15 см

Запитання 3

Пряма, що має одну спільну точку з колом називається:

варіанти відповідей

січна

дотична

хорда

діаметр

Запитання 4

На рис. О - центр кола, ∠ВОС=100°. Знайти ∠ОВА. 

варіанти відповідей

1000

400

500

Запитання 5

Радіус кола дорівнює 5 см. Яке взаємне розміщення кола та прямої, якщо відстань від центра кола до прямої дорівнює 3,5см?

 


 

варіанти відповідей

коло та пряма мають 1 спільну точку (дотикаються)

 коло та пряма мають 2 спільні точки (перетинаються)

коло та пряма не мають спільних точок (не перетинаються)

Запитання 6

На якому з малюнків пряма є дотичною до кола?


варіанти відповідей

2

1

3

Запитання 7

Скільки спільних точок має з колом дотична?

 

варіанти відповідей

0

2

1

3

Запитання 8

Радіус проведений в точку дотику дотичної з колом, утворює кут …


 

варіанти відповідей

 90°

45°

60°

 30°

Запитання 9

Як розміщений радіус кола відносно хорди, через середину якої він проходить?

варіанти відповідей

паралельний

перпендикулярний

утворює гострий кут

утворює тупий кут

Запитання 10

У колі, що має радіус 24 м, проведено діаметр. Якщо відстань від точок до діаметра дорівнює 12 м, то таких точок на колі буде:

варіанти відповідей

1

2

4

безліч

інша відповідь

Запитання 11

Яке твердження є правильним?

варіанти відповідей

Якщо дві хорди перпендикулярні, то одна з них є діаметром

Якщо дві хорди точкою перетину діляться навпіл, то вони перпендикулярні

Якщо дотична, проведена через кінець хорди, перпендикулярна до неї, то ця хорда - діаметр.

Якщо одна з хорд ділить другу навпіл, то ця хорда - діаметр.

Запитання 12

Визнач, що є ГМТ, рівновіддалених від поданої точки на задану відстань.

варіанти відповідей

Коло;

круг;

серединний перпендикуляр;

бісектриса кута.

Запитання 13

Укажи, що є ГМТ, рівновіддалених від сторін кута.

варіанти відповідей

Коло з центром у вершині цього кута;

бісектриса цього кута;

серединний перпендикуляр до сторони цього кута;

пряма, перпендикулярна до поданого відрізка.

Запитання 14

Познач, що є ГМТ, рівновіддалених від кінців відрізка.

варіанти відповідей

Коло із центром у середині відрізка;

пряма, перпендикулярна до поданого відрізка;

серединний перпендикуляр до цього відрізка;

бісектриса кута, проведеного до цього відрізка.

Запитання 15

Укажи, що є ГМТ, на відстані не більше від а см.

варіанти відповідей

коло;

серединний перепендикуляр;

круг;

бісектриса кута.

Запитання 16

На рисунку CD – дотична до кола, точка А – центр кола. Знайдіть ∠AEF, якщо ∠CEF = 35°?

варіанти відповідей

350

450

550

650

Запитання 17

На малюнку CD – дотична до кола, точка А – центр кола. Знайдіть ∠DEF, якщо ∠AEF = 40°?


варіанти відповідей

500

1300

400

900

Запитання 18

Пряма АВ - дотична до кола з центром в точці О, С - точка дотику. Визначити вид кута АСО

варіанти відповідей

Прямий

Тупий

Гострий

Розгорнутий

Запитання 19

Як називають точку, рівновіддалену від усіх точок кола?

варіанти відповідей

Середина

Вершина

Центр

Бісектриса

Запитання 20

До кола радіуса 5 см проведено дотичну. Чому дорівнює відстань між центром кола і точкою дотику?

варіанти відповідей

10 см

2,5 см

5 см

Визначити неможливо

Запитання 21

Чи можна стверджувати, що пряма, перпендикулярна до радіуса кола, є дотичною?

варіанти відповідей

Так

Ні

Залежить від кількості спільних точок прямої з колом

Запитання 22

Скільки дотичних до кола можна провести через точку, що знаходиться всередині кола?

варіанти відповідей

1

2

Жодної

Запитання 23

Скільки дотичних до кола можна провести через точку, що розташована ззовні кола

варіанти відповідей

1

2

жодної

Запитання 24

Скільки дотичних до кола можна провести через кожну точку кола?

варіанти відповідей

жодної

1

безліч

Запитання 25

Дотична до кола є

варіанти відповідей

відрізком

променем

прямою

Запитання 26

На малюнку точка А – центр кола. Знайдіть величину кута D, якщо кут С дорівнює 48°?


варіанти відповідей

480

900

420

1320

Запитання 27

Радіус кола дорівнює 7 см. Чи може хорда цього кола дорівнювати 14,5 см?


варіанти відповідей

Так

Ні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест