17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Гомеостаз. Ендокринна регуляція

Додано: 26 квітня
Предмет: Біологія, 8 клас
Тест виконано: 272 рази
20 запитань
Запитання 1

Із якими загальними властивостями пов'язана уся життєдіяльність організму людини

варіанти відповідей

саморегуляція

самооновлення

самовідтворення

перенесення речовин

Запитання 2

Сукупність процесів організму людини, що забезпечують сталість внутрішнього середовища, узгодженість процесів життєдіяльності та пристосованість до умов середовища - це..

варіанти відповідей

регуляція

секреція

захист

рефлекси

Запитання 3

Назвіть основні механізми регуляції функцій

варіанти відповідей

нервовий

гуморальний

імунний

клітинний

Запитання 4

Назвіть особливості нервової регуляції

варіанти відповідей

має спрямований короткочасний вплив

має рефлекторний характер

здатність виробляти нейрогормони

еволюційно найдавніша

Запитання 5

Назвіть речовини нейромедіатори

варіанти відповідей

тимозин

адреналін

норадреналін

ацетилхолін

Запитання 6

Які особливості гуморальної регуляції?

варіанти відповідей

регуляція за допомогою хімічних речовин

поширюється рідинами внутрішнього середовища

має вроджений характер

має спрямований вплив

має загальний і тривалий вплив

контроль з боку гіпоталамуса

Запитання 7

До центральних органів імунної регуляції належать

варіанти відповідей

лімфовузли

тимус

кістковий мозок

апендикс

Запитання 8

До складу ендокринної системи належать

варіанти відповідей

головний мозок і залози внутрішньої секреції

головний та спинний мозок

залози внутрішньої та змішаної секреції

 головний мозок і залози змішаної секреції секреції

Запитання 9

Залози ендокринної системи працюють за рахунок

варіанти відповідей

 нервових імпульсів

антитіл

ферментів

 гормонів

Запитання 10

Центральні органами ендокринної системи є

варіанти відповідей

гіпоталамус

гіпофіз

наднирники

щитоподібна залоза

Запитання 11

Гормони - це

варіанти відповідей

ферменти

імуноглобуліни

біологічно активні речовини

антитіла

Запитання 12

Провідна роль у гуморальній регуляції належить

варіанти відповідей

залозам зовнішньої секреції

залозам змішаної секреції

ендокринній системі

вітамінам

ферментам

деяким неорганічним сполукам

Запитання 13

Гормони виділяються

варіанти відповідей

назовні

у травний тракт

у кров

у лімфу

у тканинну рідину

у спинномозкову рідину

Запитання 14

Оберіть залозу зовнішньої секреції

варіанти відповідей

молочна

яєчники

щитовидна

гіпофіз

Запитання 15

Оберіть залозу змішаної секреції

варіанти відповідей

тимус

підшлункова

гіпофіз

потова

Запитання 16

Цифрою 3 на рисунку позначено:

варіанти відповідей

гіпофіз

епіфіз

тимус

щитоподібна залоза

Запитання 17

Цифрою 6 на рисунку позначено:

варіанти відповідей

епіфіз

тимус

наднирники

підшлункова залоза

Запитання 18

Дія гормонів визначається такими властивостями

варіанти відповідей

низька біологічна властивість

висока біологічна активність

специфічність дії

дистантність дії

полярність дії

повільно розщеплюються в лізосомах

Запитання 19

Наука про будову і функцію залоз внутрішньої секреції називається

варіанти відповідей

фізіологія

ендокринологія

ензимологія

геронтологія

Запитання 20

Діяльність ендокринної системи організована за наступними принципами

варіанти відповідей

принцип взаємодії

принцип ієрархічності

принцип зворотного зв'язку

принцип зв'язку із зовнішнім середовищем

принцип систематичності

принцип неоднозначної дії

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест