19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Узагальнення знань з тем «Нервова система. Сенсорні системи. ВНД»

Додано: 26 квітня 2020
Предмет: Біологія, 8 клас
21 запитання
Запитання 1

 За регуляцію координації рухів людини відповідає:

 

 

 

 

варіанти відповідей

міст

мозочок

довгастий мозок

проміжний мозок

Запитання 2

  Якщо в результаті травми нижня частина тіла людини втратила рухливість і чутливість, то в неї пошкоджено:

 

 

варіанти відповідей

спинний мозок

 чутливі нейрони і задні корінці спинного мозку


 рухові нейрони й передні корінці спинного мозку

рухові та чутливі нейрони, передні та задні корінці спинного мозку  

Запитання 3

 Задні корінці спинного мозку – це:

 

 

 

 


варіанти відповідей

аксони рухових нейронів

аксони чутливих нейронів

дендрити рухових нейронів

дендрити чутливих нейронів

Запитання 4

 Якщо в результаті травми хребта у людини нога рухома, але не відчуває болю, то пошкоджені:

 

 

 


варіанти відповідей

спинний мозок

чутливі та рухові нейрони, передні та задні корінці спинного мозку

рухові нейрони й передні корінці спинного мозку

чутливі нейрони і задні корінці спинного мозку 

Запитання 5

 Спільні ознаки в будові спинного та головного мозку:

варіанти відповідей

складаються із сірої та білої речовини

біла речовина знаходиться в центрі, а сіра - зовні мозку

виконують провідникову та рефлекторну функції

забезпечують здійснення вищої нервової діяльності


Запитання 6

Визначте послідовність ходу променів світла через орган зору людини:

A) зіниця; Б) рогівка; B) сітківка;  Г) кришталик;  Д) склисте тіло;   Е) райдужна оболонка.


варіанти відповідей

А-Б-В-Г-Е-Д

Б-А-Г-Д-В

В-А-Г-Д-Е-Б

Д-Г-Е-Б-В-А

Запитання 7

Місце, звідки виходить зоровий нерв:

 


варіанти відповідей

сліпа пляма

 нервовий вузол

 райдужна оболонка


 жовта пляма

Запитання 8

Слухова зона розташована у частці кори великих півкуль головного мозку:


варіанти відповідей

потиличній

 тім’яній

 скроневій

 лобній

Запитання 9

Стрілкою на малюнку позначено зону:


варіанти відповідей

 зору

 мовлення

 слуху

нюху

Запитання 10

Сигнали парасимпатичної нервової системи:

 


варіанти відповідей

підвищують кров’яний тиск

уповільнюють роботу серця

 знижують кров’яний тиск

розширюють просвіт судин

Запитання 11

Установіть, яка структура головного мозку на малюнку позначена цифрою 2: 

 

варіанти відповідей

 проміжний мозок

середній мозок

довгастий мозок

 мозочок

Запитання 12

Вкажіть, які з наведених нижче структур відносяться до центральної нервової системи:

варіанти відповідей

 спинний мозок

 спинномозкові нерви

 мозочок

черепно-мозкові нерви

кора великих півкуль

Запитання 13

Вкажіть, які функції характерні для проміжного мозку:


 

 

        

 


варіанти відповідей

координація рухів

підтримання гомеостазу

регуляція вегетативних функцій

больова чутливість

   терморегуляція

короткочасна активація кори великих півкуль

Запитання 14

Під час відповіді в учня підвищилась активність симпатичної нервової системи. Вкажіть, як це проявилося:

 

 


варіанти відповідей

розширились зіниці

звузились судини шкіри

 знизився артеріальний тиск

зменшилась частота дихання

 збільшилась частота і сила скорочення серця

Запитання 15

Вища нервова діяльність людини перш за все пов’язана з роботою:

                

    

     

     


варіанти відповідей

 мозочка

кори великих півкуль

 довгастого, середнього і проміжного мозку

стовбура мозку

Запитання 16

Для утворення умовних рефлексів необхідні такі умови (вкажіть неправильну відповідь):

 

 

варіанти відповідей

безумовнорефлекторне підкріплення має передувати дії умовного подразника

 умовний подразник повинен бути середньої сили

умовний подразник повинен передувати безумовнорефлекторному підкріпленню

діяльний стан кори мозку

Запитання 17

Друга сигнальна система дійсності – це:

                   

           

           

         


варіанти відповідей

  сприйняття рухів, звуків

 мимовільна рухова активність

 мова

  довільна рухова активність

Запитання 18

 Зовнiшнiй слуховий хiд, баpабанна пеpетинка, слуховi кiсточки сеpеднього вуха (молоточок, коваделко, стpеменце) складають:

     

      

  

варіанти відповідей

    звукосприймаючу складову звукового аналізатора

 звукоаналiзуючу систему

систему, послаблюючу дію звукового подразника

     

 звукопpовiдну систему

Запитання 19

Короткозору рефракцію (міопію) коригують за допомогою

окулярів, скельця в яких:

 

 


варіанти відповідей

опукло-ввігнуті

плоскі

 двоопуклі

двоввігнуті

Запитання 20

Виберіть твердження, що стосуються нюхової сенсорної системи:

       

       

     

     варіанти відповідей

 у проведенні нервового збудження беруть участь волокна         нюхового, трійчастого, блукаючого та язкикоглоткового нервів

 існує тісний зв`язок нюхового аналізатору із смаковим та слуховим

  кількість нюхових рецепторів досягає 5 млн.

 сигнали від нюхових рецепторів потрапляють до тих ділянок мозку,       які відповідають за стан емоцій і пам`яті

Запитання 21

Людина характеризується явною слабкістю як збудливого, так і гальмівного нервових процесів, погано пристосовується до складних умов життя, часто під впливом складних ситуацій хворіє, впадає в депресію. Для даної особи найбільш характерним є такий тип ВНД:

 


варіанти відповідей

сангвінічний

меланхолічний

флегматичний

 холеричний

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест