Готуємось до ЗНО. Творчість Павла Тичини

Додано: 26 липня
Предмет: Українська література, 11 клас
Тест виконано: 48 разів
42 запитання
Запитання 1

Павла Тичину називали

варіанти відповідей

князь української поезії

український Одіссей

український Сократ

Каменяр

Запитання 2

Назва першої збірки

варіанти відповідей

"Плуг"

"Сонячні кларнети"

"Вітер з України"

"Замість сонетів і октав"

Запитання 3

Юрій Лавріненко назвав творчу манеру письма П. Тичини

варіанти відповідей

символізмом

імпресіонізмом

модернізмом

кларнетизмом

Запитання 4

Образи вікно, сніги, небо, очі з поезії

варіанти відповідей

"Арфами, арфами..."

"Пам'яті тридцяти"

"Ви знаєте, як липа шелестить"

"О панно Інно..."

Запитання 5

Аскольдову могилу П.Тичина згадує в поезії

варіанти відповідей

"Одчиняйте двері"

"Арфами, арфами..."

"Ви знаєте, як липа шелестить"

"Пам'яті тридцяти"

Запитання 6

Дійсні події, що відбулися 29 січня 1918 року, покладено в основу твору

варіанти відповідей

"Ви знаєте, як липа шелестить"

"Одчиняйте двері"

"Пам'яті тридцяти"

"Арфами, арфами..."

Запитання 7

Вірш-реквієм - жанр твору

варіанти відповідей

"Одчиняйте двері"

"Пам'яті тридцяти"

"О панно Інно..."

"Арфами, арфами..."

Запитання 8

Кому належать слова: «У страшну добу сталінських репресій одних письменників розстріляли, других заслали в концтабори, третіх розтлили. Павла Тичину репресували визнанням. Покара славою – одна з найновіших і найефективніших форм боротьби з мистецтвом»?


варіанти відповідей

Ліні Костенко

Юрію Лавріненку

Миколі Жулинському

Василю Стусу

Запитання 9

Стиль ранньої лірики Павла Тичини – це


варіанти відповідей

кларнетизм

футуризм

експресіонізм

неоромантизм

Запитання 10

Гармонія світу в єдності природи й почуттів закоханої людини – провідний мотив поезії


варіанти відповідей

«Блакитна панна»

« О панно Інно…»

«Чого являєшся мені вві сні»

«Ви знаєте, як липа шелестить»

Запитання 11

Поезія «Ви знаєте, як липа шелестить» перегукується з

варіанти відповідей

«Блакитною Панною» Миколи Вороного

«Чарами ночі» Олександра Олеся

«Різдвом» Богдана-Ігоря Антонича

поезією «У теплі дні збирання урожаю» Максима Рильського

Запитання 12

Який біблійний образ згадується в поезії «Пам’яті тридцяти»?


варіанти відповідей

Мойсей


КаїнІсус Христос

Авель

Запитання 13

Який троп автор використав у рядках:

 Ви знаєте, як сплять старі гаї?

 Вони все бачать крізь тумани.

варіанти відповідей

персоніфікацію

метонімію

гіперболу

порівняння

Запитання 14

Про кого йдеться: «Він єдиний мене розумів, він єдиний сказав мені правду… Всі мені кадили, а він один сказав мені правду»?


варіанти відповідей

про В. Стуса

про Ю. Лавріненка

про М. Бажана

про Є. Маланюка.

Запитання 15

Який художній засіб використано в рядках:

Я Ваші очі пам’ятаю, Як музику, як спів.


варіанти відповідей

Порівняння

Метафору

Синекдоху

Оксиморон

Запитання 16

Павло Тичина вживає в рядках

Арфами, арфами – золотими, голосними обізвалися гаї…

варіанти відповідей

Порівняння й алегорію

Епітети й персоніфікацію

Епітети й літоту

Порівняння й оксиморон

Запитання 17

У якому вірші Павло Тичина відтворив трагічні події під Крутами?

варіанти відповідей

«Пам’яті тридцяти»

«На майдані»

«Загупало в двері прикладом»

«Вітер з України»

Запитання 18

За жанром “Пам’яті тридцяти” – це...

варіанти відповідей

медитація    

послання     

сонет

реквієм

Запитання 19

За жанром "О панно Інно....." - це...

варіанти відповідей

послання

ліричний вірш

елегія

сонет

Запитання 20

Перша збірка поезій П.Тичини має назву

варіанти відповідей

"Замість сонетів і октав"

"Вітер з України"

"Сонячні кларнети"

"Плуг"

Запитання 21

Головний мотив поезії «О панно, Інно…»

варіанти відповідей

Краса людських почуттів

Докір через нерозділене кохання

Гімн жінці

Туга за втраченим коханням

Запитання 22

Поезія П. Тичини «Пам’яті тридцяти» належить до такого виду лірики


варіанти відповідей

філософської


пейзажної


 інтимної

громадянської

Запитання 23

Павло Тичина - автор віршів...

варіанти відповідей

"Ви знаєте, як липа шелестить..."

"Чари ночі"

"Блакитна Панна"

"Пам'яти тридцяти"

"О панно Інно..."

"Різдво"

"У теплі дні збирання винограду..."

Запитання 24

Із зображенням на картині пов'язаний твір

варіанти відповідей

"Різдво"

"Любіть Україну!"

"Пам'яті тридцяти"

"О слово рідне! Орле скутий!.."

Запитання 25

Від чого у творчості П.Тичини «пофарбована дудка зосталась»

варіанти відповідей

патріотизму

поетичного слова

кларнета

активізму

Запитання 26

У творчості П. Тичини літературні образи тісно переплетені з образами

варіанти відповідей

живописними


скульптурними

архітектурними

музичними


Запитання 27

Статтю "Феномен доби " про П.Тичину написав

варіанти відповідей

Є.Маланюк

М. Хвильовий

М. Семенко

В.Стус

Запитання 28

«Розстріляне відродження» — умовна назва літературно-мистецької генерації у

варіанти відповідей

20-х - на поч. 30-х років ХХ століття

20-х - на поч. 40-х років ХХ століття

30-х - на поч. 40-х років ХХ століття

1925-1928

Запитання 29

"Я Ваші очі пам'ятаю,

Як музику, як спів."


Рядки з поезії

варіанти відповідей

"Одчиняйте двері"

"Ви знаєте, як липа шелестить"

"О панно Інно"

"Арфами, арфами..."

Запитання 30

«…від кларнета твого — пофарбована дудка зосталась… в окривавлений жовтень ясна обернулась Весна...» про П.Тичину сказав

варіанти відповідей

Є.Маланюк

М. Хвильовий

В.Стус

М. Рильський

Запитання 31Любов Тичини до Поліни Коновал стала поштовхом до створення

варіанти відповідей

поезії "Блакитна Панна" (М.Вороного)

поезії "О панно Інно..." (П.Тичина)

поезії "Ви знаєте, як липа шелестить..." (П.Тичина)

пісні "Гаї шумлять" (П.Тичина, П.Майборода)

Запитання 32

У вірші «Ви знаєте, як липа шелестить...» все бачать крізь тумани


 

варіанти відповідей

гаї

  

зорі

  

солов´ї

 

 дідугани

 

 очі коханої

Запитання 33

Провідний мотив вірша «Ви знаєте, як липа шелестить?» - це


варіанти відповідей

 замилування красою весняної ночі

 

 сум з приводу нерозділеного кохання

  оспівування краси природи

 

 зміни в природі в нічну пору

  

світле й радісне почуття кохання весняної ночі

Запитання 34

У вірші «Ви знаєте, як липа шелестить?» П. Тичини поєднано такі види лірики


варіанти відповідей

 пейзажна й громадянська

 

 філософська й інтимна

  пейзажна й філософська

  інтимна й філософська

  інтимна й пейзажна

Запитання 35

Прочитайте подані рядки («Арфами, арфами...»).

Йде весна

Запашна,

Квітами-перлами

Закосичена.

Для підсилення музичності в уривку використано


варіанти відповідей

 анафору

 

 епіфору

  асонанс

 

 алітерацію

  

звуконаслідування

Запитання 36

У рядку

Любові усміх квітне раз – ще й тлінно

основним художнім засобом є


варіанти відповідей

метафора

порівняння

тавтологія

гіпербола

Запитання 37

Рядок «На кого завзявся Каїн? Боже, покарай!..» з твору

варіанти відповідей

 "Ви знаєте, як липа шелестить..."

"Пам'яті тридцяти"

"О панно Інно..."

Запитання 38

«Його доля воістину трагічна. В історії світової літератури, мабуть, не знайдеться іншого такого прикладу, коли б поет віддав половину свого життя високій поезії, а половину – нещадній боротьбі зі своїм обдаруванням»

Це висловлення про П.Тичину належить перу....

варіанти відповідей

Ліни Костенко

Василя Симоненка

Василя Стуса

Івана Драча

Запитання 39

Проаналізуйте художній твір і виконайте завдання до нього.

О панно Інно! Липень. Спека.

Ви тут. Але Ви так далеко.

Десь мерехтить дівоча мрія,

Як білий сон на темних віях...

Образи в поезії є алюзією на твір з такими рядками

варіанти відповідей

«Не дві ночі карі очі / Любо цілувала...»

«Я Ваші очі пам’ятаю, / Як музику, як спів…»

«Задивляюсь у твої зіниці / Голубі й тривожні, ніби рань…»

«Чому звертаєш ти до мене / Чудові очі ті ясні…»

«Цілуй, цілуй, цілуй її: / Знов молодість не буде!..»

Запитання 40«Сестру я вашу так любив – / Дитинно, злотоцінно», – зізнається ліричний герой поезії, де є рядок

варіанти відповідей

«Лови летючу мить життя!..»

«Зимовий вечір. Тиша. Ми…»

«Кохана спить, кохана спить…»

«В житті ти мною згордувала…»

Запитання 41

Уславлення борців за вільну Україну на початку ХХ ст. – ідея твору, де наявні óбрази

варіанти відповідей

синова колиска; Батьківщина; рідна мати

Аскольдова могила; кривава дорога; Дніпро-ріка

Чорне море; бідні невольники; пан турецький

далека дорога; материнська усмішка; рушник вишиваний

Запитання 42

«В Нюсі я довго ще любив Полю. НІ одна, ні друга із сестер, звичайно, цього не знали», – згадував автор твору

варіанти відповідей

«Чари ночі»

«О панно Інно...»

«Чого являєшся мені у сні?.»

"Блакитна панна"

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест