Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Готуємося до ДПА. Варіант 1

Тест створений на основі матеріалів

Додано: 4 травня 2019
Предмет: Математика, 9 клас
Тест виконано: 196 разів
16 запитань
Запитання 1

Протягом першої години автомобіль рухався зі швидкістю 65,8 км/год, а протягом другої - 77,2 км/год. Знайти середню швидкість автомобіля за дві години руху.

варіанти відповідей

77,2 км/год

71,5 км/год

71 км/год

72 км/год

Запитання 2

Укажіть усі цілі від'ємні числа,що більші за число -4,2.

варіанти відповідей

-3; -2;-1;

-4;-3; -2;-1;

-5;-4;-3; -2;-1;

-4;-3; -2;-1;0;

Запитання 3

Графіком якої функції є пряма?

варіанти відповідей

у= 4х - 7

у=4/х

у=4х2

у=√х

Запитання 4

Розкладіть на множники многочлен 10ху - 5у2.

варіанти відповідей

5у(у - 2х)

5у(х - 2у)

5у(2х + у)

5у(2х - у)

Запитання 5

Розв'яжіть рівняння х2 + 7х =0.

варіанти відповідей

0;7;

0; -7;

0;

-7.

Запитання 6

При яких значеннях змінної, b дріб не має змісту?

варіанти відповідей

2;

-8; 2;

8;

-8.

Запитання 7

Яка з послідовностей є геометричною прогресією?

варіанти відповідей

2; 4; 8; 12;

3;9;18;36;

-1; 2; -4; 8;

-1; 2; - 4; - 8.

Запитання 8

Розв'жіть нерівність.

варіанти відповідей

(11;+∞);

(-11;+∞);

(-∞;11)

(-∞;-11)

Запитання 9

Дано коло із центрами в точках О1 іО2. що мають зовнішній дотик у точці А. Знайдіть відстань О1А , якщо О1О2=8 см; О2А= 2 см.

варіанти відповідей

10 см;

6 см;

4 см;

5 см.

Запитання 10

Діагоналі ромба дорівнюють 14 см і 48 см. Знайдіть сторону ромба.

варіанти відповідей

25 см

26 см;

30 см;

31 см.

Запитання 11

Знайдіть координати вектора ̅с = -1/3d̅, якщо d̅ (-9;6)

варіанти відповідей

(-3; -2)

(3;2)

(-3;2)

(3;-2)

Запитання 12

Сторони паралелограма дорівню 3√2 см і1 см, один з його кутів дрівнює 45°. Знайдіть більшу діагональ паралелограма.

варіанти відповідей

√13 см;

4 см;

5 см;

√19 см.

Запитання 13

Обчисліть значення виразу 2-3⋅48: 85

варіанти відповідей

4

1

1/4

2

1/2

інша відповідь

Запитання 14

Спростити вираз: 2,5√12 + 2/3√27 - 0,8√75

варіанти відповідей

3√3

11√3

3

11

1,7√34

інша відповідь

Запитання 15

Знайдіть найбільше значення функції у= -х2 + 2х -7

варіанти відповідей

-7

-6

0

-5

1

інша відповідь

Запитання 16

Знайдіть на осі абсцис точку, рівновіддалену від точок М(3;5) і N(5;1)

варіанти відповідей

такої точки немає

(-2;0)

(4;3)

(0; -2)

(3; 4)

інша відповідь

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест