Графи (11 клас профільий рівень всі питання)

Додано: 16 січня 2020
Предмет: Інформатика, 11 клас
Тест виконано: 640 разів
17 запитань
Запитання 1

Графом називають:

варіанти відповідей

множину вершин із зв’язками 

множину об’єктів із зв’язками

схему з’єднання об’єктів 

множину вершин і множину ліній, що з’єднують дві будь-які вершини 

Запитання 2

Лінії, що з’єднують вершини у графі, називають:

Позначте всі правильні відповіді.

варіанти відповідей

ребрами 

вказівниками 

дугами 

з’єднувачами 

Запитання 3

Дві вершини у графі називають суміжними, якщо вони:

Позначте всі правильні відповіді.

варіанти відповідей

з’єднані ребром 

не мають з’єднань 

з’єднані петлею 

з’єднані дугою 

Запитання 4

Граф називають повним, якщо:


варіанти відповідей

всі вершини з’єднані 

 дві будь-які вершини з’єднані ребрами 

всі вершини суміжні 

 всі вершини мають дуги 

Запитання 5

Граф називають зв’язаним, якщо:

варіанти відповідей

 будь-яка пара вершин має тільки одне ребро 

будь-яка його пара має дугу 

будь-яка його пара вершин зв’язана 

будь-яка вершина не має петлі 

Запитання 6

Довжиною шляху називають:


варіанти відповідей

кількість ребр, що входять у цей шлях 

кількість вершин і ребр у графі 

 кількість ребр у графі 

кількість ребр, що виходять з вершини графа 

Запитання 7

Циклом у графі називають:варіанти відповідей

шлях з одної вершини в ту саму вершину 

 шлях з одної вершини в будь-яку вершину 

шлях з одної вершини в суміжну вершину 

 шлях з одної вершини в вісячу вершину 

Запитання 8

Граф називають орієнтовним, якщо:

варіанти відповідей

 у графі є ребра і дуги 

всі ребра мають напрям 

хоча б одне з ребр має напрям

більше половини ребр мають напрям 

Запитання 9

Граф називають зваженим, якщо:

варіанти відповідей

 у графі є ребра і дуги 

хоча б одне ребро має вагу

 всі ребра мають вагу

 у графі є дуги 

Запитання 10

Графи у комп’ютері подаються:

Позначте всі правильні відповіді.


варіанти відповідей

кортежами суміжних вершин

матрицями суміжності 

масивами 

списками суміжних вершин 

Запитання 11

Елементи матриці суміжності незваженого графа набувають значень:

Позначте одну правильну відповідь.

варіанти відповідей

чисел від 0 до 9 

чисел від 1 до 9 

номерів вершин

чисел 0 і 1 

Запитання 12

В алгоритмі пошуку у глибину на кожному кроці із поточної вершини:

варіанти відповідей

вибирається найближня до неї вершина 

 вибираються усі суміжні вершини

вибирається одна суміжна вершина 

вибираються усі суміжні вершини  


Запитання 13

В алгоритмах пошуку в ширину на кожному кроці із поточної вершини:

варіанти відповідей

вибирається випадкова вершина 

 вибирається найближня до неї вершина 

 вибирається одна суміжна вершина 

вибираються всі суміжні з нею вершини  

Запитання 14

В алгоритмах визначення найкоротшого шляху в графі між двома вершинами може відшукуватися:

Позначте всі правильні відповіді.

варіанти відповідей

 шлях з мінімальною кількістю вершин і ребр

шлях з мінімальною кількістю ребр

шлях з мінімальною кількістю вершин 

шлях із мінімальною сумою ваг ребр 

Запитання 15

Пошук найкоротшого шляху може виконуватися в таких графах:

Позначте всі правильні відповіді.

 

варіанти відповідей

неорієнтованому 

змішаному 

орієнтованому

 будь-якому 


Запитання 16

В алгоритмі Дейкстри відшукується найкоротший шлях:

варіанти відповідей

від першої вершини до останньої 

від кожної вершини до всіх інших 

від одної вершини до заданої

 від одної вершини до всіх інших 

Запитання 17

В алгоритмі Флойда — Уоршелла відшукується найкоротший шлях:

варіанти відповідей

від першої вершини до останньої 

від кожної вершини до всіх інших

від одної вершини до всіх інших 

від одної вершини до заданої

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест