графічний дизайн

Додано: 3 червня 2022
Предмет: Інформатика, 11 клас
Тест виконано: 144 рази
24 запитання
Запитання 1

Що таке графіка?

варіанти відповідей

Художній твір, виконаний в агітаційних, рекламних чи навчальних цілях

Вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору

Вид мистецтва, що обслуговує сферу виробництва і збуту промислової продукції

Мистецтво створювати малюнки за допомогою олівця.

Запитання 2

Назвіть види графіки:

варіанти відповідей

Станкова, прикладна, плакатна, промислова, архітектурна, комп'ютерна.

3 D графіка, комп'ютерна графіка, промислова графіка.

Векторна графіка, растрова графіка, 3 D графіка, фрактальна графіка.

Запитання 3

Ілюстрація - це

варіанти відповідей

напрямок в медіамистецтві, твори якого створюються і представляються за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних або медіа технологій, результатом якого є художні твори в цифровій формі.

зв'язок шляхом засобів візуалізації, що визначається як передача ідей та інформації у формах, які можна прочитати або розглянути.

зображення, що супроводжує текст літературного твору, газетної статті тощо з метою полегшення для читача візуалізації змісту.

Запитання 4

Вкажіть різновиди ілюстрацій

варіанти відповідей

Технічні малюнки

Буквиця

Діаграми

Схеми

Логотипи

Графіки

Запитання 5

Популяризація товарів, видовищ, послуг і т. ін. з метою привернути увагу покупців, споживачів, глядачів, замовників тощо називається ...

варіанти відповідей

Бігборд

Реклама

Логотип

Фірмовий знак

Фірмовий блок

Запитання 6

Набір колірних, графічних, словесних, типографських, дизайнерських, постійних елементів (констант), що забезпечують візуальну і змістову єдність товарів (послуг) усієї вихідної від фірми інформації, її внутрішнього оформлення називають ...

варіанти відповідей

Фірмовим стилем

Фірмовим знаком

Фірмовим музичним супроводом

Фірмовим слоганом

Запитання 7

При створенні реклами використовують прийоми:

варіанти відповідей

фізики


логіки

психології

математики

реклами

Запитання 8

Залежно від психології кожної людини і сприйняття реклами буде відбуватися по-різному. Наскільки буде сприйнята реклама залежить від:

варіанти відповідей


кола інтересів передбачуваного покупця

потреб покупця

соціального та матеріального становища покупця

якості наданої сезонної реклами товарів

якості обслуговування покупця

професії, освіти та віку покупця

Запитання 9

Чи реалізується у рекламах метод впливу на свідомість людини - навіювання?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 10

Підвищенню ефективності дії реклами сприяє:

варіанти відповідей

Правдивість

Оригінальність та гумор

Наявність цікавих відомостей

Непідтверджена інформація

Елементи конкурсу

Велика кількість агресії

Музичне оформлення

Правильно складений текст

Запитання 11

Вкажіть основні сфери застосування технологій комп’ютерної графіки

варіанти відповідей

графічний інтерфейс користувача

візуалізація даних

спецефекти, кінематографія, телебачення

реклама

цифрове телебачення, Інтернет, відеоконференції

обробка цифрових фотографій

комп'ютерні ігри, системи віртуальної реальності

Запитання 12

Графіка поділяється на такі різновиди:

варіанти відповідей

станкова

прикладна

плакатна

промислова

архітектурна

комп'ютерна

письмова

музична

Запитання 13

Графічне візуальне подання інформації, даних або знань, призначених для швидкого та чіткого відображення комплексної інформації - це ...

варіанти відповідей

графічний дизайн

реклама

інфографіка

ілюстрація

Запитання 14

Комп’ютерна графіка – розділ інформатики, який вивчає засоби і способи створення й обробки графічних зображень за допомогою комп’ютерної техніки.

Комп’ютерна графіка – графічний продукт, створений засобами комп'ютерних технологій.

Яке із запропонованих визначень вірне?

варіанти відповідей

перше

друге

обидва

жодного

Запитання 15

Яка колірна модель зображена на малюнку?

варіанти відповідей

Колірна модель RGB

Колірна модель CMYK

Колірна модель HSB

Запитання 16

Наука про колір, що включає знання про природу кольору, основних, складових і додаткових кольорах, основні характеристики кольору, колірних контрастах, змішування кольорів, колориті, колірної гармонії, колірному мовою, колірної гармонії і колірної культури - це

варіанти відповідей

Комп'ютерна графіка

Колористика

Типографіка

Айдентика

Запитання 17

До якого виду графіки належить це зображення?

варіанти відповідей

растрова

векторна

фрактальна

тривимірна

Запитання 18

Оберіть зображення, які відносяться до фрактальної графіки

варіанти відповідей
Запитання 19

Назвіть програми для створення комп'ютерних публікацій:

варіанти відповідей

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Publisher

Microsoft Word

Запитання 20

Векторні графічні редактори

варіанти відповідей

Inkscape

CorelDRAW

Adobe Illustrator

Paint

KolourPaint

Adobe Photoshop

GIMP

Запитання 21

Ілюстрація це -


варіанти відповідей

технічні малюнки

діаграми

схеми

графіки

Запитання 22

фотографія - це графіка

варіанти відповідей

фрактальна

растрова

піксельна

тривимірна

векторна

Запитання 23

Визначається однозначно як зареєстрована і юридично захищена марка або її частина.

варіанти відповідей

бренд

товарний знак

логотип

лозунг

Запитання 24

Коротке узагальнення найважливіших відомостей про особу - це...

варіанти відповідей

паспорт

резюме

портфоліо

біографія

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест