Grammar Test (Unit 2)

Додано: 30 березня 2020
Предмет: Англійська мова, 5 клас
Тест виконано: 4 рази
20 запитань
Запитання 1

There are two armchairs ……… the fireplace.

варіанти відповідей

in

on

under

next to

Запитання 2

……… have got a new car.

      

варіанти відповідей

Our

Ours

Us

We

Запитання 3

The post office is ……… the supermarket.

      

варіанти відповідей

in

on 

opposite

between

Запитання 4

Sarah and Sue ……… short hair. They’ve got long hair.


варіанти відповідей

have got

are

haven’t got

aren’t

Запитання 5

“Has Paul got a pink pencil case?”

     “……… .”

      

варіанти відповідей

 No, he isn’t. 

No, he hasn’t.

No, he hasn’t got. 

No, he has.

Запитання 6

……… two sofas in the living room.

     

варіанти відповідей

There is

Is there

Are there  

There are 

Запитання 7

The window is ……… my desk.


варіанти відповідей

 under 

between  

in front of

in

Запитання 8

Mary has got brown eyes. She ……… blue eyes.

    

варіанти відповідей

isn’t 

haven’t got  

has got

hasn’t got

Запитання 9

Can you give me ……… apple, please?

    

варіанти відповідей

any 

a

 an

some     

Запитання 10

Is ……… Tom’s car over there?

   

варіанти відповідей

these 

those  

that

this

Запитання 11

……… a new computer?

     

 

варіанти відповідей

Is John 

John hasn’t got

Has John got

John isn’t

Запитання 12

“Whose book is this?”

      “It’s ……… .”

    

варіанти відповідей

my 

me

I

mine  

Запитання 13

Are these bags ………?


варіанти відповідей

theirs  

their

they

them

Запитання 14

……… brown hair. You haven’t got black hair.

     

варіанти відповідей

Has you got   

Are you

You have got

 You haven’t got

Запитання 15

There isn’t ……… meat in the fridge.

   

варіанти відповідей

an

 any

some

Запитання 16

“Have you got a TV in your bedroom?”

     “……… .”

   

варіанти відповідей

Yes, I have.

Yes, I am.   

 Yes, I have got.

Yes, I’ve.

Запитання 17

Is there ……… wardrobe in the bedroom?


варіанти відповідей

some   

any

an

 a  

Запитання 18

Are there ............... lemons on the table?

варіанти відповідей

a

an

some

any

Запитання 19

There aren’t ……… posters on the wall.


 

варіанти відповідей

an

some

a

any 

Запитання 20

……… a mirror in the bedroom?

   

варіанти відповідей

Is there 

There is   

 There are

Are there

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест