ГРИБИ. Загальна характеристика.

Додано: 19 квітня 2023
Предмет: Біологія, 6 клас
Тест виконано: 34 рази
19 запитань
Запитання 1

що спільного у грибів та тварин?(что общего у грибов и животных?)

варіанти відповідей

 відсутність хлоропластів, гетеротрофний спосіб живлення, запасають глікоген, утворюють хітин та сечовину.(отсутствие хлоропластов, гетеротрофный способ питания, запасают гликоген, образуют хитин и мочевину.)

 не мають клітинної стінки, мають глікокалікс, їм властивий обмежений ріст та активний рух.(не имеют клеточной стенки, имеют гликокаликс, им присущ ограниченный рост и активное движение.)

Запитання 2

який спосіб життя у гриба?

варіанти відповідей

прикріплений

рухливий

Запитання 3

Як живиться гриб?

варіанти відповідей

готовими органічними речовинами

фотозинтезом

Запитання 4

Вибери гриби, що утворюють плодові тіла.

варіанти відповідей

пеніцил;

печериці;

іржинні гриби;

дріжджі.

Запитання 5

Познач, що являє(-ють) собою гіфи.

варіанти відповідей

нитки, з яких складається тіло гриба;

грибокорень;

цвіль.

Запитання 6

Тіло гриба складається з

варіанти відповідей

грибниці;

тканин;

органів;

талому.

Запитання 7

Укажіть назву частини плодового тіла грибів, де утворюються спори.

варіанти відповідей

спорангієфор;

талом;

міцелій;

гіменофор.

Запитання 8

Вкажи, що являє(-ють) собою міцелій.

варіанти відповідей

орган прикріплення гриба до субстрату;

вегетативне тіло гриба, що складається з гіф;

грибокорень.

Запитання 9

Виберіть три відповіді За джерелом надходження поживних речовин гриби поділяють на

варіанти відповідей

сапротрофи

паразити

симбіотрофи

фототрофи

хемотрофи

автотрофи

Запитання 10

Ознака, спільна для грибів і рослин

варіанти відповідей

гетеротрофне живлення

автотрофне живлення

хітин в складі клітинної стінки

необмежений ріст

Запитання 11

У клітинах грибів немає

варіанти відповідей

ядра

 вакуолей

 хлоропластів

клітинної стінки

Запитання 12

За типом живлення УСІ гриби належать до

варіанти відповідей

автотрофи

гетеротрофи

паразити

хижаки

Запитання 13

У клітинах грибів накопичується

варіанти відповідей

 хітин

глікоген

 глюкоза

крохмаль

Запитання 14

До складу клітинної стінки грибів входить речовина

варіанти відповідей

 глікоген

крохмаль

хітин

целюлоза

Запитання 15

Виберіть 4 відповіді. З тваринами гриби зближує

варіанти відповідей

наявність добре вираженої клітинної стінки

поглинання їжі шляхом всмоктування

гетеротрофність

 накопичення глікогену як запасної речовини

видалення сечовини

відносять до еукаріотів

Запитання 16

З рослинами гриби зближує. Виберіть 2 відповіді

варіанти відповідей

нерухомий спосіб життя

накопичення глікогену

 відсутність у клітинах хлоропластів


 наявність добре вираженої клітинної стінки

Запитання 17

Наука, яка досліджує гриби як особливу групу організмів, що становлять самостійне царство живої природи

варіанти відповідей

зоологія

 мікологія 

 ботаніка

мікробіологія

Запитання 18

Виберіть три відповіді з шести.Виберіть ознаки характерні для грибів?

варіанти відповідей

 Живляться готовими органічними речовинами

Тіло складається з органів та систем органів

Мають клітинну будову тіла

 У складі клітин мають оболонку, ядро, цитоплазму

 Є лише багатоклітинними організмами

 Живуть протягом багатьох років

Запитання 19

джерелом енергії для грибів є:

варіанти відповідей

сонце

органічні сполуки

мінеральні сполуки

вода

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест