Грунт та його властивості., 6 кл

Додано: 24 квітня
Предмет: Географія, 6 клас
Тест виконано: 604 рази
11 запитань
Запитання 1

Що таке грунт?

варіанти відповідей

верхній пухкий родючий шар землі

не родючий шар землі

тверда порода, яка немає властивостей

Запитання 2

Що таке родючість грунту?

варіанти відповідей

можливість давати плоди

здатність забезпечувати рослини поживними речовинами

частина грунту

Запитання 3

Фундатор (засновник) науки про грунти був

варіанти відповідей

Докучаєв

Грушевський

Вернадський

Запитання 4

Які чинники впливають на утворення грунту?

варіанти відповідей

гірські породи,клімат, поверхневі води,рослини і тварини

вода і земля

багато чого

Запитання 5

Від чого залежить родючість грунту?

варіанти відповідей

води

повітря

гумусу

Запитання 6

Як називаються найродючіші грунти в світі?

варіанти відповідей

Каштанові

Червоноземи

Чорноземи

Запитання 7

Що призводить до руйнування і збіднення грунтів

варіанти відповідей

господарська діяльність людини

вирубування лісів

насадження на полях дерев смугами

внесення мінеральних добрив і отрутохімікатів

Запитання 8

Які грунти мають найбільший вміст гумусу?

варіанти відповідей

бурі лісові грунти

підзолисті грунти

червоно-жовті грунти

чорноземи

тундрово глейові грунти

сіроземи

Запитання 9

Укажіть основну функцію тварин-організмів у ґрунті.

варіанти відповідей

створення органічних речовин

переміщення органічних речовин

перетворення органічних речовин

збереження органічних речовин

Запитання 10

Назвіть умови грунтоутворення.

варіанти відповідей

Гірські породи

Вода

Господарська діяльність людини

Повітря

Перегній

Тепло

Рельєф

Запитання 11

.Як утворюється перегній?

варіанти відповідей

 із глини та піску;

опале листя, рештки відмерлих рослин і тварин повільно перегнивають;

 із води та чернозему

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест