Грунти 6 клас

Додано: 17 квітня
Предмет: Географія, 6 клас
Тест виконано: 123 рази
15 запитань
Запитання 1

Що таке грунт?

варіанти відповідей

це верхній родючий шар земної кори, що сформувався внаслідок взаємодії гірських порід, повітря, сонячного світла і тепла, води та організмів протягом тривалого часу

це родючий шар, що вкриває поверхню певної місцевості

це природне тіло, яке знаходяться в Землі або на її поверхні, його створила сама  природа за багато мільйонів років.

Запитання 2

Родючість грунту залежить від

варіанти відповідей

вмісту мінеральних речовин

наявності гумусу

наявності вологи

від розподілу тепла

Запитання 3

В яких широтах поширені чорноземи?

варіанти відповідей

в екваторіальних

в тропічних

в помірних

в субарктичних

Запитання 4

В яких широтах поширені сіроземи?

варіанти відповідей

в екваторіальних

в тропічних

в помірних

в субарктичних

Запитання 5

В яких широтах поширені червоно-жовті грунти?

варіанти відповідей

в екваторіальних

в тропічних

в помірних

в субарктичних

Запитання 6

В яких широтах поширені підзолисті грунти?

варіанти відповідей

в екваторіальних

в тропічних

в помірних

в субарктичних

Запитання 7

В яких широтах поширені тундрові глейові грунти?

варіанти відповідей

в екваторіальних

в тропічних

в помірних

в субарктичних

Запитання 8

Поширення грунтів змінюється

варіанти відповідей

в широтному напрямку

меридіально

з висотою

Запитання 9

Що призводить до руйнування і збіднення грунтів

варіанти відповідей

господарська діяльність людини

вирубування лісів

насадження на полях дерев смугами

внесення мінеральних добрив і отрутохімікатів

Запитання 10

На яких грунтах вирощують чай і цитрусові культури?

варіанти відповідей

на бурих лісових грунтах

на підзолистих грунтах

на червоно-жовтих грунтах

на чорноземах

на тундрово-глейових грунтах

на сіроземах

Запитання 11

Угіддя з якими грунтами здебільшого використовують як пасовища?

варіанти відповідей

бурі лісові грунти

підзолисті грунти

червоно-жовті грунти

чорноземи

тундрово глейові грунти

сіроземи

Запитання 12

Які грунти мають найбільший вміст гумусу?

варіанти відповідей

бурі лісові грунти

підзолисті грунти

червоно-жовті грунти

чорноземи

тундрово глейові грунти

сіроземи

Запитання 13

Які грунти сформувалися під хвойними і мішаними лісами з моховим і трав’яним покривом в умовах помірного клімату?

варіанти відповідей

бурі лісові грунти

підзолисті грунти

червоно-жовті грунти

чорноземи

тундрово глейові грунти

сіроземи

Запитання 14

Які грунти використовують під сади та виноградники?

варіанти відповідей

бурі лісові грунти

підзолисті грунти

червоно-жовті грунти

чорноземи

тундрово глейові грунти

сіроземи

Запитання 15

Під якими грунтами з певною глибиною залягає багаторічна мерзлота?

варіанти відповідей

бурі лісові грунти

підзолисті грунти

червоно-жовті грунти

чорноземи

тундрово глейові грунти

сіроземи

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест