Грунти

Додано: 29 квітня 2021
Предмет: Географія, 6 клас
Тест виконано: 233 рази
16 запитань
Запитання 1

Що таке грунт?

варіанти відповідей

Верхній родючий шар землі

Гірська порода

Суміш піску та глини

  

Суміш глини та води

Запитання 2

Якої товщини може сягати грунт?

варіанти відповідей

4 метри

60 сантиметрів

2 метри  

20-30 сантиметрів

Запитання 3

Утворення грунтів починається з процесу

варіанти відповідей

вивітрювання

дії льодовика

діїї поверхневих та підземних вод

дії вітру

Запитання 4

В чому полягає відмінність між грунтом і корисною копалиною?

варіанти відповідей

У складі

У місцерозташуванні

У здатності постачати рослинам органічні речовини, допомагаючи їм у розвитку

У товщині шару

Запитання 5

 Як називається органічна речовина, що утворюється в результаті розкладання залишків померлих тварин і рослин? 

варіанти відповідей

Чорнозем

Попіл

Глей

Гумус

Запитання 6

 Найродючішими грунтами є

варіанти відповідей

 чорноземи

каштанові

дерново-підзолисті

лучні 

Запитання 7

Де знаходяться найбільш родючі грунти?

варіанти відповідей

У степах

У лісах

На болотах

У тундрі

Запитання 8

У грунті визначають кілька шарів:

варіанти відповідей

поверхневий

перехідний

підгрунтовий

 низинний

Запитання 9

Які грунти утворюються на півночі України?

варіанти відповідей

Чорноземи

Бурі лісові

Дерново- підзолисті

Каштанов

Запитання 10

Чим визначається тип грунту та його родючість?

варіанти відповідей

Характером і складом рослинності

Кількістю опадів

Кількістю органічних речовин

Всі відповіді є вірними

Запитання 11

Який відсоток перегною міститься в чорноземах?

варіанти відповідей

Близько 12%

3-4 %

2-3 %

1-2 %

Запитання 12

Прізвище людини, яка започаткувала науку грунтознавство

варіанти відповідей

Вернадський

Докучаєв

Семенов

Кук 

Запитання 13

За картою грунтів світу визначте, які грунти поширені на території України.

варіанти відповідей

чорноземи

каштанові

червоно-жовті фералітні

сірі пустельні

Запитання 14

Кислотні дощі утворюються у результаті

варіанти відповідей

спалювання вугілля, нафти та нафтопродуктів

забруднення океанів сміттям

вирубування лісів

забруднення грунтів хімічними речовинами

Запитання 15

Ерозія грунтів - це

варіанти відповідей

руйнування структури грунтів, змивання родючого шару водою та розвіювання вітром

руйнування гірських порід під дією енергії сонця, вітру, води 

знищення природної рослинності у степовій зоні

ощадливе використання палива та енергії

Запитання 16

Грунти забруднюються у результаті

варіанти відповідей

використання отрутохімікатів у сільському господарстві

шкідливих викидів промислових підприємств

видобутку корисних копалин

руйнування гірських порід під дією води та вітру

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест