грунти, рослинність, тваринний світ Украіни

Додано: 3 лютого
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 1 раз
20 запитань
Запитання 1

Як називають рослини або тварин, що мешкають лише на певній території?

варіанти відповідей

релікти

типові  

ендеміки  

 акліматизовані

Запитання 2

Як називають рослини чи тварин, що залишилися з попередніх геологічних епох?

варіанти відповідей

ендеміки 

рідкісні  

викопні

релікти 

Запитання 3

На рівнинах рослинний покрив змінюється ...

варіанти відповідей

із заходу на схід

зі сходу на захід

з широтою

з висотою

Запитання 4

Найбільшою наземною дикою твариною на теранах України є

варіанти відповідей

ведмідь

вовк

зубр

лось

Запитання 5

Одна з найпоширеніших посухостійких рослин степу:

варіанти відповідей

чагарник

осока

мох

ковила

Запитання 6

Типчаково-ковилові степи збереглися на

варіанти відповідей

Кримських горах

 Карпатах

заповіднику Асканія Нова

Поліссі

Запитання 7

Яка закономірність спостерігається у зміні рослинності в гірській частині України?

варіанти відповідей

строкатість

азональність

широтна зональність

висотна поясність

Запитання 8

Вкажіть, які види рослинності характерні для степів

варіанти відповідей

полин, типчак, ковила

осока, злаки, мохи

злаки, дуби, лишайники

осока, рогіз

Запитання 9

Назвіть грунти,що мають азональне поширення на території України.

варіанти відповідей

чорноземи

каштанові

солончаки

сірі лісові

Запитання 10

Вкажіть регіон з найбільшою густотою річкової мережі в Україні.

варіанти відповідей

Полісся

Хотинська височина

Українські Карпати

Кримські гори

Запитання 11

Яка річка протікає територією десяти країн Європи?

варіанти відповідей

Волга

Дніпро

Дунай

Рейн

Запитання 12

Яке походження має улоговина озера Світязь?

варіанти відповідей

вулканічне

загатне

льодовикове

карстове

Запитання 13

Що складає найбільшу частину земельного фонду України?

варіанти відповідей

сади й виноградники

 орні землі

 сіножаті та пасовища

цілинні землі 

Запитання 14

Родючість дерново – підзолистих ґрунтів є…..

варіанти відповідей

Середньою  

Високою

Не високою      

Запитання 15

На півдні Причорноморської низовини переважають…

варіанти відповідей

Чорноземи

Каштанові та темно - каштанові 

Сірі і темно – сірі лісові

Лучні і лучно–болотні

Запитання 16

Найбільшою одиницею районування природних ландшафтів України є:

варіанти відповідей

фізико-географічна (природна) зона

фізико-географічна провінція (край)

фізико-географічна країна

фізико-географічний район

Запитання 17

Головна властивість грунту - це... 

варіанти відповідей

колір (забарвлення)

щільність 

родючість

кислотність

Запитання 18

До типових грунтів Поліської низовини належать:

варіанти відповідей

дерново-підзолисті  

чорноземи типові

сірі лісові  

лучні

Запитання 19

Сип білоголовий, чорний гриф, орлан зустрічаються в межах України: 

варіанти відповідей

 на узбережжі Азово-Чорноморського регіону

у Кримських горах

 у Карпатах

 на Поліссі

Запитання 20

дрохва, жаворонок, миші, ховрахи, бабаки, лисиці,косулі живуть в природній зоні:

варіанти відповідей

мішаний ліс

степ

напівпустелі

лісостеп

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест