29 червня о 18:00Вебінар: Практика вдумливого читання: поради для роботи в початковій школі (і не тільки)

Грунти та грунтові ресурси України

Додано: 2 лютого
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

З наведеного переліку вибрати чинники ґрунтоутворення:

варіанти відповідей

Сонячна радіація

Підстильна поверхня

Материнські породи

Живі організми

Рух повітряних мас

Клімат

Води

Діяльність людини

Запитання 2

Від кількості гумусу( перегною ) залежить така властивість ґрунту як…

варіанти відповідей

Структура               

Профіль  

Родючість 

Вологість 

Запитання 3

Найбільш родючими серед ґрунтів України є…

варіанти відповідей

Сірі лісові

Чорноземи

Дерново –підзолисті

Каштанові

Запитання 4

В північній частині України поширені грунти

варіанти відповідей

Чорноземи

Сірі лісові

Дерново –підзолисті

Каштанові

Запитання 5

На півдні Причорноморської низовини поширені грунти:

варіанти відповідей

Лучні і лучно–болотні

Сірі і темно – сірі лісові

Каштанові

Чорноземи

Запитання 6

Родючість дерново – підзолистих ґрунтів є…

варіанти відповідей

Невисокою       

Високою

Середньою  

Запитання 7

Яких заходів по підвищенню родючості грунтів потребують сірі лісові грунти?

варіанти відповідей

зрошення

внесення добрив

осушення

вапнування

Запитання 8

Які ґрунти вкривають схили Карпат? 

варіанти відповідей

дерново-підзолисті

коричневі

бурі-лісові

сірі-лісові

Запитання 9

Назвіть надзвичайно важливі, з точки зору географів, несприятливі фізико-географічні процеси в Україні, які руйнують ґрунти:

варіанти відповідей

буревії, селі, снігові лавини 

сильні снігопади, град

землетруси та виверження вулканів

ерозія, перезволоження, посухи, повторне засолення ґрунтів

Запитання 10

Розміщення ґрунтів на рівнинній частині України підпорядковується закону: 

варіанти відповідей

широтної зональності

компактності

висотної поясності

цілісності

Запитання 11

Що таке рекультивація земель?

варіанти відповідей

Осушення грунтів від надмірного зволоження

Підвищення родючості грунтів шляхом внесення добрив

Штучне відновлення родючості ґрунтів і рослинного покриву після техногенного порушення природи.

Запитання 12

Що таке меліорація земель? варіанти відповідей

Відновлення земель внаслідок техногенного впливу, шляхом створення парків, зон відпочинку, місць розведення риби

Цілеспрямоване покращення властивостей земель шляхом осушення й зрошення земель, внесення добрив, закріплення пісків і ярів

Процес внесення добрив

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест