Грунти України

Додано: 17 січня
Предмет: Географія, 8 клас
12 запитань
Запитання 1

Розміщення ґрунтів на рівнинній частині України підпорядковується закону:

варіанти відповідей

висотної поясності

цілісності

комплексності

широтної зональності

Запитання 2

Поступова зміна ґрунтових горизонтів має назву

варіанти відповідей

ґрунтовий профіль

 ґрунтовий розріз

 ґрунтовий каскад


ґрунтова яма

Запитання 3

Верхні шари літосфери, змінені під впливом фізичного, хімічного та органічного вивітрювання, називаються: 

варіанти відповідей

земною корою

ґрунтом

корою вивітрювання

материнською породою

Запитання 4

У яких одиницях вимірюють потужність гумусового шару в ґрунті? 

варіанти відповідей

відсотках

літрах

сантиметрах

кілограмах

Запитання 5

Укажіть чинник, який безпосередньо не впливає на умови ґрунтоутворення

варіанти відповідей

материнська гірська порода

клімат

геологічна будова

живі організми

Запитання 6

Засновником науки ґрунтознавства вважають вченого

варіанти відповідей

Вернадського

Докучаєва

Чубинського

Кубийовича

Запитання 7

Укажіть три типи ґрунтів, які набули найбільшого поширення у степовій зоні:

варіанти відповідей

каштанові

чорноземи південні

сірі лісові

чорноземи звичайні

дерново-підзолисті

Запитання 8

Грунти, що мають понад 8% (іноді 16%) гумусу, зернисто-грудкувату структуру, а гумусовий горизонт завтовшки 40 см

варіанти відповідей

каштанові

сірі лісові

дерново-підзолисті

чорноземні

Запитання 9

основна властивість грунту

варіанти відповідей

урожайність

родючість

унікальність

дискретність

Запитання 10

Чим відрізняється ґрунт від геологічної породи?

варіанти відповідей

забарвленням

складом

родючістю

структкрою

Запитання 11

Малородючі грунти, в яких простежується горизонт із значним умістом солей

варіанти відповідей

солонці

чорноземи

каштанові

сірі лісові

Запитання 12

Ці грунти вкривають майже 60% території України , є її національним богатством

варіанти відповідей

лучні

дерново-підзолисті

чорноземні

сірі-лісові

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест