Стабільність екосистем

Додано: 9 квітня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 248 разів
12 запитань
Запитання 1

Екологія - це наука, що вивчає:

варіанти відповідей

тварин, рослини та середовище їхнього існування

взаємозв'язки між живими організмами

взаємозв'язки між живими організмами та середовищем їхнього існування

Запитання 2

Вказати абіотичний фактор природного середовища

варіанти відповідей

вологість

землеробство

взаємозв'язки між особинами в популяції

Запитання 3

Для існування хребетних тварин найменш придатним є середовище

варіанти відповідей

водне

тіло інших тварин

наземне

повітряне

Запитання 4

Організми, які потребують надходження готових органічних речовин, називають

варіанти відповідей

гетеротрофи

автотрофи

фотосинтетики

хемосинтетики

Запитання 5

Прямим зв'язкомміж популяціями двох видів організмів в екосистемі є

варіанти відповідей

заєць - вовк

вовк - рослини

Запитання 6

Антагоністичними є взаємозв'язки

варіанти відповідей

конкуренція

паразитизм

хижацтво

мутуалізм

Запитання 7

У кишечнику терміта живуть джгутикові, які здатні розкладати клітковину до поживних речовин. Комасі джгутикові постачають поживні речовини, а для себе знаходять сприятливі умови життя. У даному випадку спостерігається форма симбіозу:

варіанти відповідей

мутуалізм

паразитизм

конкуренція

коменсалізм

Запитання 8

Сірі та чорні пацюки споживають однакову їжу, подібні у них і вимоги до місць проживання. У даному випадку спостерігають форму симбіозу :

варіанти відповідей

мутуалізм

паразитизм

конкуренція

коменсалізм

Запитання 9

У кишечнику вищих тварин та людини мешкають амеби і живляться переважно бактеріями, що живуть у ньому, не завдаючи шкоди хазяїнові. У цьому випадку спостерігається форма симбіозу :

варіанти відповідей

мутуалізм

конкуренція

паразитизм

коменсалізм

Запитання 10

Популяції гетеротрофних організмів, які живляться живими істотами чи мертвою органічною речовиною -

варіанти відповідей

продуценти

редуценти

консументи

Запитання 11

Які організми екосистеми входять до групи консументів?

варіанти відповідей

їжак

суниці

метелик

яблуня

Запитання 12

Біомаса кожного з наступних рівнів зменшується приблизно в 10 разів тому, що частина енегрії:

варіанти відповідей

 витрачається на утворення нових рослинних тканин

виділяється з організмів разом з продуктами обміну


витрачається на життя і розсіюється у вигляді тепла

витрачається на розмноження

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест