Харчові зв'язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах

Додано: 16 квітня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 599 разів
17 запитань
Запитання 1

До антагоністичних взаємозв'язків відносять:

варіанти відповідей

Хижаки різних видів, які живляться різними видами здобичі та не конкурують між собою

Конкуренція, паразитизм, хижацтво

Кожен із взаємопов'язаних видів отримує певну користь

Запитання 2

Біотичну частину екосистеми складають:

варіанти відповідей

продуценти, консументи

продуценти, консументи, редуценти

продуценти, редуценти

консументи, редуценти

Запитання 3

Виберіть організм, який в харчовому ланцюзі виступає редуцентом

варіанти відповідей

гриби

соняшник

лис

кукурудза

Запитання 4

Виберіть організм, який в харчовому ланцюзі виступає консументом І порядку

варіанти відповідей

морква

бактерії

заєць

вовк

Запитання 5

Популяції організмів, що споживають мертву органічну речовину, розкладаючи її до неорганічної, називаються ...

варіанти відповідей

продуценти

редуценти

консументи І порядку

консументи ІІ порядку

Запитання 6

У будь-якому біогеоценозі різні ланцюги живлення не існують окремо один від одного, а тісно переплетені завдяки тому, що представники одного і того самого виду можуть бути ланками різних ланцюгів живлення. Переплітаючись, ланцюги живлення формують

варіанти відповідей

трофічну сітку

трофічну рівні

перевернуті піраміди чисельності

Запитання 7

Послідовний ряд живих організмів, пов’язаних харчовими зв’язками, який відображає передачу речовини та енергії в екосистемі -це

варіанти відповідей

 трофічна сітка

 трофічний ланцюг

 трофічний рівень

екологічна піраміда

Запитання 8

Який організм займає перший трофічний рівень у ланцюгах живлення?

варіанти відповідей
Запитання 9

Який організм може займати різні трофічні рівні в ланцюгах живлення?

варіанти відповідей
Запитання 10

Консументом першого порядку у ланцюзі живлення: водорості-риба-лисиця є....

варіанти відповідей

водорості

лисиця

риба

Запитання 11

Продуцентом у ланцюзі живлення: листя-гусениця-курка-лисиця є...

варіанти відповідей

курка

гусениця

листя

лисиця

Запитання 12

Вкажіть організми, що в харчовому ланцюзі виступають консументами

варіанти відповідей

автотрофи

хемотрофи

гетеротрофи

фототрофи

Запитання 13

Консументи це:

варіанти відповідей

травоїдні тварини

трави

водорості

хижаки

гриби

Запитання 14

Редуценти це:

варіанти відповідей

ромашка

вовк

дощовий черв'як

жук-гробарик

білка

Запитання 15

Продуценти це:

варіанти відповідей

дерева

гриби

водорості

хижаки

Запитання 16

Трофічний ланцюг складається з трьох рівнів. Вовк набрав 1 кг маси. Скільки для цього знадобилось рослинної речовини?

варіанти відповідей

1 кг

10 кг

100 кг

3 кг

Запитання 17

За правилом екологічної піраміди, визначте, скільки рослинності необхідно, щоб прогодувати лисицю масою 32 кг.

варіанти відповідей

3 кг

320 кг

32 кг

3200 кг

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест