Хімічні рівняння. Хімічні властивості кисню

Додано: 19 березня 2020
Предмет: Хімія, 7 клас
12 запитань
Запитання 1

Реакції, під час яких із однієї речовини утворюється кілька інших, називають ...

варіанти відповідей

реакціями сполучення

реакціями розкладання

реакціями заміщення

реакціями обміну

Запитання 2

Реакції, під час яких із кількох речовин утворюється одна, називають ...

варіанти відповідей

реакціями сполучення

реакціями обміну

реакціями розкладання

реакціями заміщення

Запитання 3

Молекулярна маса кисню дорівнює

варіанти відповідей

8

16

32

Запитання 4

Формула кисню

варіанти відповідей

O

O2

O3

H2O2

Запитання 5

Укажіть варіант, в якому всі наведені речовини є оксидами.

варіанти відповідей

BaO, CaS, NaCl

Na2O, CO, H2SO4

AgCl, NO2, H3PO4

ZnO, Fe2O3, CO2

Запитання 6

Які з реакцій є реакціями сполучення?

варіанти відповідей

2H2O2 = 2H2O + O2

2Na + Cl2 = 2NaCl

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O

2Pb + O2 = 2PbO

Запитання 7

Які з реакцій є реакціями розкладання?

варіанти відповідей

2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2

2HgO = 2Hg + O2

2H2O = 2H2↑ + O2

2Fe + O2 = 2FeO

Запитання 8

Як називають речовини, що вступають у хімічну реакцію?

варіанти відповідей

Реагенти

Продукти реакції

Вихідні речовини

Кінцеві речовини

Запитання 9

Виберіть назву, що відповідає оксиду з такою формулою: NO2

варіанти відповідей

Нітроген (II) оксид

Нітроген (IV) оксид

Нітроген (I) оксид

Нітроген (V) оксид

Запитання 10

Вкажіть формулу Карбон (II) оксиду.

варіанти відповідей

CO

CO2

C2O2

CaO

Запитання 11

Яка речовина буде продуктом реакції

Zn + O2 → ...

варіанти відповідей

Zn2O2

ZnO

ZnO2

Zn2O

Запитання 12

Які речовини будуть продуктами реакції:

C11H22O11 + O2 → ... + ...

варіанти відповідей

CO2 та H2O

CO2 та O2

C та H2

CO2 та H2O2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест