Хімічні рівняння. Закон збереження маси

Додано: 17 січня 2021
Предмет: Хімія, 7 клас
Тест виконано: 115 разів
13 запитань
Запитання 1

Явища, під час яких речовини не перетворюються на інші -

варіанти відповідей

  біолічні

фізичні


 хімічні

Запитання 2

Укажи хімічні явища

варіанти відповідей

утворення інею

пом'якшення масла

гниття деревини

подрібнення горіхів

Запитання 3

Явища, що супроводжують перетворення речовин - це:


варіанти відповідей

світіння

намагнічення

виділення газу

утворення осаду

деформація

Запитання 4

Розставте коефіціенти у схемі реакції

Fe2O3 + H2 → Fe + H2O

Вкажіть суму коефіцієнтів

варіанти відповідей

8

6

12

9

Запитання 5

Учні вирішили експериментально перевірити закон збереження маси. Для цього вони урівноважили свічку на терезах і підпалили її. Згодом маса свічки дещо зменшилась. Якої помилки припустились учні?

варіанти відповідей

Узяли завелику свічку.

 Обрали фізичне явище, а не хімічну реакцію.

Не дочекались справжніх результатів експерименту.

Не забезпечили замкненість об’єму.

Запитання 6

Внаслідок взаємодії 100 г газу і 40 г кисню утворилось 80 г іншого газу і вода. Маса води становить:

варіанти відповідей

60

220

20

неможливо визначити

Запитання 7

До вихідних речовин належать:

SO2 + O2 → SO3

варіанти відповідей

лише SO2

SO2 та O2

лише SO3

SO3 та O2

Запитання 8

Який коефіцієнт знаходиться перед простою речовиною у рівнянні:


KСІO+ P → KCl + P2O3

варіанти відповідей

3

4

5

2

Запитання 9

Сума коефіцієнтів у лівій частині рівнянні:


N2O5  + H2O → HNO3

варіанти відповідей

4

6

нуль

2

Запитання 10

Сума всіх коефіцієнтів у рівнянні:


АІ(OH)3 → АІ2O3 + H2O

варіанти відповідей

3

4

5

6

Запитання 11

Поясніть , що означає запис: 2СО2.

варіанти відповідей

 дві молекули вуглекислого газу

 два атоми Кальцію та чотири атоми Оксигену

дві молекули речовини, що містить 1 атом Калію та два атоми Оксигену

дві молекули цинк о два

Запитання 12

Розтавте коефіцієнти у рівнянні   B+O2→B2O3

Вкажіть їх у послідовності

варіанти відповідей

 2,3,1

2,1,1

4,3,1

4,3,2

Запитання 13

У якій частині схеми реакції записують продукти реакцій:


 

 

варіанти відповідей

у правій

 у лівій

 немає значення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест