Хімічні властивості речовин

Додано: 8 січня
Предмет: Хімія, 7 клас
Тест виконано: 80 разів
8 запитань
Запитання 1

Оберіть правильні твердження щодо фізичних властивостей речовин:

варіанти відповідей

А характеризують здатність змінюватися під впливом різних умов і реагувати з іншими речовинами;

Б характеризують явища(або процеси),в яких не відбувається перетворення речовин одна в одну;

В характеризують термічну стійкість або здатність до перетворення в інші речовини під час нагрівання;

Г до них належать колір,запах,смак,густина та інші;

Запитання 2

Укажіть фізичні властивості цукру:

варіанти відповідей

А не має смаку;

Б нерозчинний у воді;

В твердий;

Г без запаху;

Запитання 3

Оберіть ознаку хімічної реакції,яка спостерігається після додавання фенолфталеїну до розчину лугу:

варіанти відповідей

А випромінювання світла;

Б зміна забарвлення;

В поглинання газу;

Г розчинення осаду;

Запитання 4

Укажіть ознаки хімічної реакції,яка відбувається внаслідок додавання розчину кислоти до подрібненої крейди:

варіанти відповідей

А виділення газу;

Б випадання осаду;

В розчинення осаду;

Г зміна запаху;

Запитання 5

За яких умов відбувається реакція обвуглювання цукру:

варіанти відповідей

А охолодження ;

Б перемішування;

В нагрівання;

Г розчинення;

Запитання 6

Ознакою якої з наведених реакцій є випадання осаду:

варіанти відповідей

А взаємодія амоній хлориду з розчином лугу;

Б взаємодія розчину мідного купоросу з розчином лугу;

В взаємодія крейди з розчином кислоти;

Г взаємодія розчину лугу з фенолфталеїном;

Запитання 7

Виберіть з поданого переліку хімічні властивості лугу:

варіанти відповідей

А розчиняється у воді;

Б взаємодіє з фенолфталеїном у розчині,змінюючи забарвлення на малинове;

В взаємодіє з амоній хлоридом ,утворюючи газ з різким запахом;

Г взаємодіє з розчином мідного купоросу з утворенням блакитного осаду;

Запитання 8

Укажіть хімічну властивість цукру:

варіанти відповідей

А має солодкий смак;

Б добре розчиняється у воді;

В обвуглюється при нагріванні;

Г легко плавиться при нагріванні;

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест