Основні риси та функції сучасного педагога (вихователя)

Додано: 22 грудня 2020
Предмет:
6 запитань
Запитання 1

Вкажіть рівні педагогічної майстерності:

варіанти відповідей

Творчий

Виховний

Базовий

Досконалий

Організаторський

Елементарний

Запитання 2

Педагогічна майстерність - це ...

варіанти відповідей

комплекс властивостей особистості, що забезпечує високий рівень самоорганізації, професійної діяльності на рефлексійній основі.

вміння орієнтуватися в пріоритетах сучасності та творче ставитися до своєї роботи.

вияв власного "я" у професії, самореалізація у професійній діяльності, творчість, активність, інноваційний підхід до справи.

Запитання 3

Характеристика елементарного рівня педагогічної майстерності:

варіанти відповідей

Ініціативність і творчий підхід до організації професійної діяльності.

Чітка спрямованість дій педагога, педагог чітко розуміє і сам планує графік, маючи на меті розвиток особистості вихованця.

Наявність окремих якостей професійної діяльності, а саме володіння знаннями для виконання педагогічних дій.

Запитання 4

Вкажіть якого рівня педагогічної майстерності стосується ця характеристика: певні оволодіння основами педагогічної майстерності, а саме педагогічні дії, стосунки з вихованцями, що розвиваються на позитивній основі.

варіанти відповідей

Елементарний

Базовий

Досконалий

Творчий

Запитання 5

Вкажіть функції вихователя:

варіанти відповідей

Інформаційна

Організаторська

Комунікативна

Виховна

Медична

Запитання 6

Перцептивні здібності проявляються в ...

варіанти відповідей

умінні вихователя встановлювати педагогічно-доцільні відносини з вихованцями, їх батьками, колегами, керівництвом навчального закладу.

умінні педагога здійснювати емоційновольовий вплив на вихованців.

умінні проникати в духовний світ вихованців, об'єктивно оцінювати їх емоційній стан, виявляти особливоств психіки.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест