Хмарні сервисі. Онлайн-перекладачі

Додано: 15 жовтня 2020
Предмет: Інформатика, 7 клас
9 запитань
Запитання 1

Що називають хмарними технологіями?

варіанти відповідей

Сукупність засобів і методів віддаленого зберігання й опрацювання даних

Інформаційне середовище, яке створює навколо себе людина для власних навчальних потреб

Сукупність методів пошуку даних в Інтернеті

Сукупність усіх сервісів, які надає Інтернет

Запитання 2

Як називається інформаційне середовище, яке створює навколо себе людина для власних навчальних потреб?

варіанти відповідей

Хмарне навчальне середовище

Соціальне навчальне середовище

Віртуальне навчальне середовище

Персональне навчальне середовище

Запитання 3

Як іще називають хмарне сховище даних?

варіанти відповідей

Хмарний клієнт

Хмарний диск

Хмарна пошта

Хмарний сервер

Запитання 4

Які компанії надають найпопулярніші хмарні сервіси?

варіанти відповідей

Adobe

Microsoft

Google

Mozilla

Запитання 5

Що може бути джерелом наповнення персонального навчального середовища?

варіанти відповідей

Інтернет

Бібліотека

Струмок

Телебачення

Запитання 6

Виберіть призначення хмарного диска

варіанти відповідей

Віддалене зберігання даних 

YouTube

E-mail

Офісні веб-програми

Запитання 7

Як називається Google-меню, що відкривається кнопкою

варіанти відповідей

Додатки

Меню

Редактори

Служби

Запитання 8

Онлайн-перекладачі, надають можливість...

варіанти відповідей

перекладати текст безпосередньо в Інтернеті

читати новини на іншомовних сайтах

навчатися на міжнародних курсах

зберігати свої файли в Інтернеті

Запитання 9

До хмарних сервісів належіть:

варіанти відповідей

сховище файлів

онлайн-перекладачі

онлайн-редактори

онлайн-карти

електронна пошта

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест