Хмарні сервіси. Онлайнові перекладачі

Додано: 2 листопада 2020
Предмет: Інформатика, 7 клас
Тест виконано: 3184 рази
22 запитання
Запитання 1

Що називають хмарними технологіями?

варіанти відповідей

Сукупність засобів і методів віддаленого зберігання й опрацювання даних

Інформаційне середовище, яке створює навколо себе людина для власних навчальних потреб

Сукупність методів пошуку даних в Інтернеті

Сукупність усіх сервісів, які надає Інтернет

Запитання 2

Як називається інформаційне середовище, яке створює навколо себе людина для власних навчальних потреб?

варіанти відповідей

Хмарне навчальне середовище

Соціальне навчальне середовище

Віртуальне навчальне середовище

Персональне навчальне середовище

Запитання 3

Як іще називають хмарне сховище даних?

варіанти відповідей

Хмарний клієнт

Хмарний диск

Хмарна пошта

Хмарний сервер

Запитання 4

Які компанії надають найпопулярніші хмарні сервіси?

варіанти відповідей

Adobe

Microsoft

Google

Mozilla

Запитання 5

Що може бути джерелом наповнення персонального навчального середовища?

варіанти відповідей

Інтернет

Бібліотека

Струмок

Телебачення

Запитання 6

Виберіть призначення хмарного диска

варіанти відповідей

Віддалене зберігання даних 

YouTube

E-mail

Офісні веб-програми

Запитання 7

Як називається Google-меню, що відкривається кнопкою

варіанти відповідей

Додатки

Меню

Редактори

Служби

Запитання 8

Онлайн-перекладачі, надають можливість...

варіанти відповідей

перекладати текст безпосередньо в Інтернеті

читати новини на іншомовних сайтах

навчатися на міжнародних курсах

зберігати свої файли в Інтернеті

Запитання 9

До хмарних сервісів належіть:

варіанти відповідей

сховище файлів

онлайн-перекладачі

онлайн-редактори

онлайн-карти

електронна пошта

Запитання 10

Що таке "хмара" з точки зору інформатики?

варіанти відповідей

це сервер опрацювання даних, які використовують користувачі за допомогою глобальної мережі.

 це мережа розподілених центрів пересилання даних, які використовують користувачі за допомогою глобальної мережі.

це сервер опрацювання даних,які використовують користувачі без допомоги глобальної мережі.

це деякий сервер або мережа розподілених центрів опрацювання даних, де зберігаються дані та програми, які використовують користувачі за допомогою глобальної мережі.

Запитання 11

Інформаційними ресурсами для персонального навчального середовища є:

варіанти відповідей

Люди: вчителі, батьки, однолітки, професіонали

Кінофільми, мультфільми


Інформаційні матеріали, створені персонально

Інформаційні матеріали, створені іншими користувачами

Запитання 12

На основі розвитку Smart-технологій виникли такі нові поняття як:

варіанти відповідей

Smart-економіка

Smart-комп'ютер

Smart-холодильник

Smart-міста

Запитання 13

До недоліків використання хмарних сервісів слід віднести

варіанти відповідей

залежність від наявності та якості каналу інтернет-зв'язку

небезпеку порушення конфіденційності даних

необмежений обсяг збереження даних

потрібні потужні комп'ютери

Запитання 14

Дайте визначення поняттю Інтернет речей

варіанти відповідей

Глобальна мережа підключених до Інтернету комп'ютерів

Глобальна мережа підключених до Інтернету речей — пристроїв

Глобальна мережа підключених до Інтернету smart-речей

Глобальна мережа підключених до Інтернету мобільних телефонів

Запитання 15

Термін «Інтернет речей» був запропонований у

варіанти відповідей

2000

1999

1996

1990

Запитання 16

До поколінь мережевих сервісів інтернету належать

варіанти відповідей

Веб 0.0

Веб 1.0

Веб 2.0

Веб 0.1

Запитання 17

До сервісів Веб 2.0 належать сервіси

варіанти відповідей

пошуку та класифікації

публікування даних

групової взаємодії

онлайн замовлень

геосервіси

інтернет-магазини

Запитання 18

Інформаційне середовище, яке створює навколо себе людина з метою задоволення власних навчальних потреб (досягнення відповідних навчальних цілей), має назву

варіанти відповідей

школа

інтернет курси

персональне освітнє середовище

особиста пошта

Запитання 19

Інформаційні технології, що передбачають віддалене опрацювання та зберігання даних, називаються

варіанти відповідей

сервери

хмарні технології

спільні технології

Гогл-диски

Запитання 20

Які із перерахованих сервісів належать до хмарних сервісів

варіанти відповідей

Uber

Dropbox

Google Drive

Mega

One Drive

Запитання 21

Які із сервісів належать до сервісів публікування даних?

варіанти відповідей

блоги

вікі

сховища текстів, фото

геосервіси

документи Google

Запитання 22

Які із сервісів належать до сервісів групової взаємодії?

варіанти відповідей

соціальні мережі

документи Google

збереження закладок

вікі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест