13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

«Художнє конструювання об’єктів технологічної діяльності»

Додано: 23 березня 2020
Предмет: Трудове навчання, 9 клас
Тест виконано: 8 разів
12 запитань
Запитання 1

Під час створення будь – якого технічного промислового виробу, в будь – якій сфері людської життєдіяльності, де соціально – культурно зумовлене спілкування між людьми застосовують … .

варіанти відповідей

технічну естетику;

художнє конструювання;

художній дизайн;

дизайн;

Запитання 2

Фахівець, що відповідає за функціональний та естетичний рівень предметів і компонентів, створюючи певне середовище.

варіанти відповідей

конструктор;

дизайнер;

інженер;

програміст;

Запитання 3

Однією з умов виразності об’єктів художнього конструювання є композиційна якість, яка складається … .

варіанти відповідей

пропорційності, масштабу, контрасту;

ажурності, пластики, текстури;

симетрії, асиметрії, статики;

гармонійності, розмірності, цілісності.

Запитання 4

Узгодженість та відсутність в композиції протиріч між різними геометричними та фізичними характеристиками називають … .

варіанти відповідей

гармонійністю;

розмірністю;

цілісністю;

об’ємністю;

Запитання 5

Серед об’єктів художнього конструювання трапляється багато предметів, які мають однакову форму але різні розміри. Відповідно до закону масштабу сувеніри виготовляють:

варіанти відповідей

у зменшеному масштабі;

у антропометричному масштабі;

у збільшеному масштабі;

у масштабі натуральної величини;

Запитання 6

Гармонійне поєднання пропорцій частин, елементів у єдине ціле відображає:

варіанти відповідей

закон контрасту;

закон пропорційності;

закон масштабу;

закон цілісності;

Запитання 7

В об’ємно-просторовій формі композиційні контрасти виражають співвідношенням протилежних пар. До якого контрасту можна віднести співвідношення низька-висока, вузька-широка:

варіанти відповідей

контраст матеріалу;

пластичний контраст;

метричний контраст;

контраст конструктивної ідеї;

Запитання 8

Композиційний прийом художнього конструювання у вигляді повторення елементів об’ємно-просторової і площинно-орнаментальної форми та інтервалів між ними називають … .

варіанти відповідей

симетрія;

ритм;

асиметрія;

динаміка;

Запитання 9

Природний візерунок на поверхні розрізу деревини, деяких мінералів, рогу, утворений різноманітними шарами матеріалу називають … .

варіанти відповідей

текстура;

фактура;

графічність;

ажурність;

Запитання 10

Художній засіб літературного походження, що ґрунтується на подібності явищ і предметів дійсності, вживається для підсилення смислу художнього образу виробу за допомогою схожого предмету, зображувального мотиву називається:

варіанти відповідей

символ;

емблема;

алегорія;

метафора;

Запитання 11

Семантичний засіб композиції, що з часом замінює символ. Зображає предмети, знаки або постаті символічного характеру:

варіанти відповідей

символ;

емблема;

алегорія;

метафора;

Запитання 12

Відповідно до положення про гармонію кольорів підберіть гармонійні кольори до червоного кольору:

варіанти відповідей

блакитний, кремовий;

жовтий, пісочний, оранжевий, рожевий;

зелений, сірий;

фіолетовий, блідо-блакитний, світло-синій;

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест