Хвильові властивості світла

Додано: 17 квітня 2021
Предмет: Фізика
Тест виконано: 328 разів
24 запитання
Запитання 1

Згідно з хвильовою теорією світла колір світла визначається ...

варіанти відповідей

 швидкістю електромагнітної хвилі

 довжиною електромагнітної хвилі

частотою електромагнітної хвилі

 ампітудою електромагнітної хвилі

Запитання 2

Між якими кольорами розміщена зелена смуга у спектрі білого світла?

варіанти відповідей

 Червоним і оранжевим

 Оранжевим і жовтим

Жовтим і блакитним

Синім і фіолетовим

Запитання 3

Світло якого з перелічених кольорів поширюється у вакуумі з найбільшою швидкістю? 

варіанти відповідей

 Жовтого           

 Фіолетового

Зеленого             

 Швидкість усіх складових спектра однакова

Запитання 4

Чому небо має блакитний колір? 

варіанти відповідей

 Бо світлові хвилі цієї ділянки спектра найбільше поглинаються атмосферою 

Бо світлові хвилі цієї ділянки спектра найкраще огинають мікрочастинки, що містяться в атмосфері

Бо хвилі цієї ділянки спектра зазнають найбільшого розсіяння

Це зумовлено накладанням світлових хвиль різних довжин

Запитання 5

При переході з одного середовища в інше залишаються незмінними ...

варіанти відповідей

 швидкість і частота світлової хвилі

 довжина світлової хвилі і колір світла

колір світла і частота світлової хвилі

 частота і довжина світлової хвилі

Запитання 6

Якщо тіло освітлюється сонячним світлом і відбиває всі падаючі світлові хвилі, то воно здаватиметься нам ...

варіанти відповідей

 червоним

жовтим

 чорним

 білим

Запитання 7

Умову інтерференційного мінімуму описує формула:

варіанти відповідей

∆d=(2k+1)λ/2

∆d=λ/2+(k+1)

∆d=(k+1)λ/2

∆d=λ/2k*h

Запитання 8

Виберіть визначення інтерференції:

варіанти відповідей

 відбивання хвиль від межі розділу двох середовищ

 заломлення світла на межі розділу двох середовищ

 накладання хвиль, що призводить до підсилення/послаблення коливань

 розкладання білого світла в спектр

Запитання 9

Вкажіть, за якої умови спостерігається інтерференція:

варіанти відповідей

 амплітуди коливань хвиль повинні бути однаковими

  амплітуди і частоти коливань хвиль повинні бути однаковими

  довжини хвиль повинні бути однаковими

 світлові хвилі мають бути когерентними

Запитання 10

Вкажіть результат інтерференції в точці на екрані, якщо різниця ходу двох когерентних хвиль до неї дорівнює цілому числу довжин хвиль:

варіанти відповідей

 інтерференційний максимум

інтерференційний мінімум

може бути і максимум, і мінімум

не максимум і не мінімум

Запитання 11

Що називають дифракцією світла?

варіанти відповідей

 Розкладання білого світла в пектр

Накладання світлових хвиль

 Огинання світловими хвилями перешкод

 Відбивання світла від межі розділу двох середовищ

Запитання 12

Визначте кількість штрихів на 1 мм у дифракційній ґратці, період якої дорівнює 10-5 м:

варіанти відповідей

100

10

1000

10 000

Запитання 13

Чим обумовлене існування кольорових веселкових плям на поверхні компакт-диску, який розглядають під кутом?

варіанти відповідей

 Інтерференцією світла

 

Дифракцією у прохідному світлі

Дифракцією у відбитому світлі

 Поляризацією світла

Запитання 14

Оберіть малюнок, що відповідає дифракційній картині від невеликого круглого отвору

варіанти відповідей
Запитання 15

Що таке дифракційна гратка?

варіанти відповідей

 Оптичний пристрій, що являє собою сукупність великої кількості паралельних штрихів на прозорій плівці

Оптичний пристрій, що являє собою сукупність великої кількості отворів на прозорій плівці

Запитання 16

Формула дифракційної ґратки має вигляд:

варіанти відповідей

 dsinφ = 

dcosφ = 

dsinφ = λ

dsinφ = k/λ

Запитання 17

Дифракційна ґратка, період якої 1 мкм, освітлюється зеленим світлом з довжиною хвилі 500 нм. Визначте найбільший порядок спектра, який можна спостерігати за допомогою цієї ґратки:

варіанти відповідей

 4

 5

3

 2

Запитання 18

Явище поляризації світла доводить, що світло - ...

варіанти відповідей

 стояча хвиля 

поздовжня хвиля

поперечна хвиля

плоска хвиля

Запитання 19

Часткова поляризація світла відбувається при падінні і відбиванні світла ...

варіанти відповідей

 всередині діелектрика

 всередині рідини

 на поверхні діелектрика

 на поверхні металу

Запитання 20

При виготовленні поляроїдних фільтрів у фотографії, сонцезахисних окулярів, вітрового скла, фар тощо враховують явище...

варіанти відповідей

 дисперсії світла

 поляризації світла

 дифракції світла

 інтерференції світла

Запитання 21

Яким є показник заломлення середовища для світла фіолетового кольору,

якщо довжина світлової хвилі в даному середовищі дорівнює 250 нм, а у вакуумі — 400 нм?

варіанти відповідей

1,6

1,5

0,625

3,2

Запитання 22

У деяку точку надходять дві когерентні світлові хвилі з геометричною різницею ходу 1,2 мкм. Довжина хвиль у вакуумі — 600 нм. Визначте, посилення чи послаблення світла відбувається в точці, якщо світло поширюється у вакуумі

варіанти відповідей

посилення

послаблення

нІ посилення, ні послаблення

Запитання 23

Для вимірювання довжини світлової хвилі застосовано дифракційну ґратку, що має 1000 штрихів на 1 мм. Максимум першого порядку на екрані отримано на відстані 24 см від центрального максимуму. Визначте довжину хвилі, якщо відстань від дифракційної ґратки до екрана 1 м.

варіанти відповідей

240 нм

24 мкм

240 мкм

0,24 м

Запитання 24

Світло падає на поверхню скла під кутом 60°; кут між відбитим і заломленим променями дорівнює 90°. Яким є показник заломлення цього сорту скла?

варіанти відповідей

1,73

1,52

1,37

2,42

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест