23 червня о 18:00Вебінар: Практика реалізації проєктів та відеопроєктів у НУШ

Ідеологізація суспільного життя у радянській Україні у 30-х роках ХХ століття

Додано: 9 березня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 38 разів
12 запитань
Запитання 1

У 30-х роках ХХ століття у соціальному складі населення радянської України сталися суттєві зміни. Із запропонованого перліку тверджень оберіть ті, що характеризують ці зміни.

варіанти відповідей

зникли економічно активні у 20- роках категорії приватних підприємців та власників підприємств (непманів)

збільшилась кількість робітників у 2,5 рази

значно зростає кількість освічених службовців та спеціалістів народного господарства, освіти, науки і культури

кількість населення міст подвоїлася і досягла третини всього населення України (30%)

міста не розвивались і їх населення не збільшувалося у зв'язку із запровадженням політики масових чисток

у зв'язку із впровадженням політики індустріалізації кількість робітників вперше в історії України перевищила кількість селян

всі дрібні власники періоду 20-х років розбудували успішний бізнес, що дозволило швидко наповнити державну казну

Запитання 2

Для 30-х років ХХ століття характерним явищем було переміщення людей з одних соціальних груп до інших. Із запропонованого переліку тверджень оберіть ті, що характеризують наслідки таких суспільних процесів

варіанти відповідей

швидка ломка психології, традиційного способу життя, втрата вікових традицій

примусова пролетарізація селянства як результат прямого насильства влади над українським селянством у період коективізації та індустріалізації

все населення УРСР поділяло ідеологію ВКПб і прагнуло єдності, не бажало асоціювати себе з певною верствою населення

ці переміщення були короткочасним явищем і не мали впливу на соціальні процеси в радянському суспільстві

Запитання 3

Роки індустріалізації й колективізації позначилися інтенсивним соціальним рухом "по вертикалі" (з низів - вгору). Із запропонованого переліку тверджень оберіть ті, що розкривають зміст поняття "рух по вертикалі"

варіанти відповідей

побудова суспільства, вільного від експлуатації та насильства

більшовицька партія сприяла висуванню рядових робітників і селян на вищі керівні посади в органах управління державою

фактично, більшовики знищили стару державну вертикаль, та побудували свою, небачену раніше партійну номенклатуру (правлячий клас, правляча верхівка, влада), забезпечену всіма матеріальними благами і відгороджену від всіх співгромадян щільним муром різноманітних привілеїв

у комуністичній державі влада передавалася в руки робітників і селян заради побудови справедливого соціального суспільства

Запитання 4

Значні зміни, що відбувалися в СРСР у 30-х роках ХХ століття, переконали Сталіна Й. у необхідності прийняття нової конституції, яка мала закріпити "перемогу соціалізму в СРСР".

Із запропонованого переліку тверджень оберіть ті, що характеризують зміст головних змін у політичному житті радянської України із затверденням нової Конституції 1937 року.

варіанти відповідей

зміна назви УСРР на УРСР (Українська Радянська соціалістична республіка)

надала широкі права українському селянству, зобов'язала видати всім селянам УРСР паспорти та дозволити пересування країною

зафіксовано добровільність об'єднання всіх радянських республік

Верховна Рада УРСР стала найвищим органом державної влади

надала широкі автономні права УРСР

найвищим органом виконавчої влади УРСР стала Рада Народних Комісарів (РНК

Запитання 5

Положення Конституції УРСР 1937 року цілковито розходилися із практикою життя і були тільки декларацією, адже в СРСР сформувався політичний режим тоталітарної влади ВКПб та Й. Сталіна.

Із запропонованого переліку тверджень оберіть ті, що підтверджують цю думку.

варіанти відповідей

СРСР був жорстко централізованою, унітарною (а не федеративною, як декларувала Конституція) державою

всі нитки управління країною, її економічним, культурним, політичним та соціальним життям, тягнулися з єдиного центру - Москви

тоталітарний режим виключав будь-які прояви демократії, самостійності, вільнодумства, формував страх та покору

СРСР був найдемократичнішою і найсправедливішою країною світу

Запитання 6

У 30-х роках ХХ століття лави ВКПб, від імені якої здійснювалося керівництво всіма сферами життя держави, швидко поповнювалися новими членами.

Із запропонованого переліку тверджень оберіть ті, що розкривають причину такого явища.

варіанти відповідей

життя в СРСР було заможним і спокійним, кожен мав за честь бути членом ВКПб

до лав єдиної в країні партії йшли не тільки прихильники ідей соціалізму, а й ті, хто хотів перетворитись на нову партійну номенклатуру з її привілеями та можливостями

успіхи індустріалізації та колективізації спонукали всю молодь країни вступити до лав партії

членство у партії давало гарантію швидкого просування по службі, у кар'єрі і допомагало захистити себе і близьких від масових репресій та чисток у 30-ті роки ХХ століття

Запитання 7

Монопольне (одноосібне) панування КПбУ в суспільстві призводило до певних наслідків. Із запропонованого переліку тверджень оберіть ті, що характеризують вплив комуністичної партії на суспільство у 30-х роках ХХ століття в УРСР.

варіанти відповідей

жорстоке перслідування всіх, хто наважувався критикувати її політику

з організації однодумців та товаришів вона перетворилася на жорстку ієрархічну структуру, що бездоганно виконувала розпорядження Москви

партійний апарат перебрав на себе повноваження всіх державних органів, диктуючи свою волю суспільству, всі інші організації стали слухняними виконавцями волі партії

СРСР став демократичною країною, де дотримувалися всі права людини

партія демонструвала приклади незалежного мислення, спонукала до створення нових громадських організацій для захисту прав і свобод людини

головним завданням комуністичної партії став захист положень нової Конституції та прав людини, розширення кількості громадських незалежних організацій, спілок, союзів

Запитання 8

Із запропонованого переліку прізвищ політичних та державних діячів оберіть ті, що асоціюються зі сталінським керівництвом радянської України і були провідниками його політики

варіанти відповідей

Лазар Каганович

Християн Раковський

Михайло Грушевський

Станіслав Косіор

Володимир Винниченко

Запитання 9

Про яку особливість ідейно-політичного життя радянської України 30-х років ХХ століття йдеться у наведеному уривку?

"... У Погребищі, як і у кожному районі, була розкішна їдальня для партійно-радянського активу, так звана двадцятка. Вдень і вночі її охороняли міліціонери, щоб до приміщення їдальні не підходили голодні селяни або їх діти й своїм страшним виглядом не псували апетит "ідейним будівникам соціалізму і комунізму".....а довколо цих партійних оазисів панували голод і смерть..."

варіанти відповідей

ухвалення Конституції УРСР 1937 року

зміни у соціальному складі населення УРСР

життя партійної номенклатури (верхівка влади)

демократизм державного та політичного устрою УРСР

Запитання 10

Нова конституція республіки, яка офіційно тепер називалась Українська Радянська Соціалістична Республіка (УРСР), була прийнята:

варіанти відповідей

у грудні 1936р.;

у січні 1937 р.;

лютому 1935 р.;

березні 1938 р.;

Запитання 11

Укажіть, якому терміну відповідає наведене визначення

"...Дії, учинені з наміром знищити, повністю чи частково, яку-небудь національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку шляхом убивства членів такої групи; завдання серйозних тілесних ушкоджень чи розумового розладу членам такої групи; навмисне створення для якої-небудь групи таких життєвих умов, що розраховані на повне чи часткове фізичне її знищення, тощо...."

варіанти відповідей

шовінізм

геноцид

депортація

репресія

Запитання 12

Столицею Радянської України з 1934 р. стоє місто.....(оберіть правильну відповідь)

варіанти відповідей

Київ

Харків

Дніпропетровськ

Одеса

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест