ІІ світова війна 10 клас

Додано: 21 травня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 799 разів
23 запитання
Запитання 1

. Коли в газеті «Правда» було надруковано повідомлення, уривок з якого наведено?

«…Віддана сама на себе і залишена без керівництва, Польща пере творилася на зручне поле для всіляких випадковостей та раптовостей, що можуть створити загрозу для СРСР. Ось чому, буду чи дотепер нейтральним, радянський уряд не може більше нейтрально ставитись до цих фактів. З огляду на таку ситуацію радянський уряд віддав розпорядження Головному командуванню Червоної армії дати наказ військам перетнути кордон і взяти під захист життя та майно населення Західної України та Західної Білорусії…»

варіанти відповідей

 березень 1939 р.

 серпень 1939 р.

вересень 1939 р.

червень 1941 р.

Запитання 2

Які із заходів стосуються політики радянської влади на Західній Україні напередодні вторгнення Німеччини та її союзників на територію СРСР?

1  Призначення української інтелігенції на важливі посади нової компартійно-радянської адміністрації.

2  Підтримка новою владою всіх українських культурно-освітніх, спортивних, кооперативних, наукових організацій.

3  Розгортання масових репресій у формі депортації «неблагонадійних елементів».

4   Конфіскація земель великих землевласників і перерозподіл землі між селянами.

5  Масове зросійщення середньої (шкільної) та вищої освіти.

варіанти відповідей

1, 2

 1, 5

2, 3

3, 4

Запитання 3

Вкажіть пропущену назву плану-операції в твердженні:

Остаточне рішення про війну проти СРСР Гітлер прийняв 18 грудня 1940 р., підписавши Директиву №21. Операція отримала назву «____».

варіанти відповідей

 «Вайс»

«Барбаросса»

«Цитадель»

«Ост»

Запитання 4

Які землі належали до складу Райхскомісаріату Україна?


варіанти відповідей

Львівська, Дрогобицька, Станіславська й Тернопільська області.

Правобережжя, більша частина Лівобережжя й південні райони, що прилягали до Криму.

Східні райони України аж до узбережжя Азовського моря та Кримський півострів.

Одеська область, південні райони Вінницької та західні райони Миколаївської областей.

Запитання 5

Який з плакатів часів Другої світової війни було створено в 1943 р.?

варіанти відповідей
Запитання 6

Для всіх течій Руху Опору в Україні за років Другої світової війни характерною була боротьба за…


варіанти відповідей

звільнення від нацистських загарбників;

 незалежну соборну Україну;

відновлення радянської України;

 повернення західноукраїнських земель до складу Польщі;

Запитання 7

Коли відбулися події, про які йдеться у фрагменті з донесення німецького посла в Москві?

«Раптовий поворот у політиці Радянського Союзу після багатьох років пропаганди…, ще не дуже ясно зрозумілий населенню… Радянський уряд робить усе можливе, щоб змінити ставлення населення до Німеччини. Пресу ніби підмінили… Роками розповсюджувана недовіра до Німеччини не може бути швидко розсіяна, незважаючи на ефективну контрпропаганду, що здійснюється на партійних та виробничих зборах. Населення висловлює сумнів, що після того, як Німеччина розгромить Польщу, вона може піти проти Радянського Союзу».варіанти відповідей

 1939 р.

1941 р.

1942 р.

1943 р.

Запитання 8

Якого поняття стосується німецький агітаційний плакат?варіанти відповідей

остарбайтери

фольксдойче

колабораціоністи

 репатріанти 

Запитання 9

Назву якого міста пропущено?

У січні 1944 р. майже 2,3 мільйонна Червона армія розпочала визволення Правобережної України та Криму. Успішне досягнення цієї мети великою мірою було забезпечене перемогою в січні–лютому під ___________.

 


варіанти відповідей

Дніпропетровськ


Запоріжжя

Одеса

Корсунь-Шевченківський

Запитання 10

У якому з варіантів міста розташовано в тій послідовності, як їх було звільнено від німецької окупації?


варіанти відповідей

Донецьк, Одеса, Київ, Ужгород

  

Дніпропетровськ, Миколаїв, Ужгород, Львів

Суми, Запоріжжя, Севастополь, Київ

Харків, Житомир, Миколаїв, Львів

Запитання 11

Коли відбулися події, про які йдеться у фрагмент джерела?

 «О 3-й годині 30 хвилин ранку підійшли до степового аулу Ойсул. Ми заходили в хати йоголошували: «Іменем радянської влади! За зраду Батьківщини ви виселяєтесь в інші райони Радянського Союзу». Операція була підготовлена блискуче: в аул прибуло стільки новеньких американських «фордів» і «студебеккерів», що вони вивезли все населення за одну ходку до найближчої залізничної станції. Одна стара татарка, збожеволівши від горя і несподіванки, кинулася тікати в степ і була зрізана кулеметною чергою...» (Зі спогадів військовослужбовця, учасника операції).варіанти відповідей

1942 р.


1943 р.

1944 р.

1945 р.

Запитання 12

Укажіть причини невдач Червоної армії в перший період радянсько-німецької війни.

  варіанти відповідей

Розрахунок на воєнну підтримку військ союзників – Великобританії та США.


Хибна оцінка радянським керівництвом військово-політичної ситуації.

Брак досвіду та кваліфікації керівного складу армії СРСР.

Відсутність у радянського керівництва інформації про підготовку нападу на СРСР.

Фактор раптовості нанесення першого удару.

Перехоплення німецькою розвідкою плану оборони СРСР на випадок воєнних дій.

Запитання 13

Яку подію мав на увазі А.Гітлер, виступаючи перед представниками генералітет,німецької армії: «Вважайте це шлюбом за розрахунком!»?варіанти відповідей

дозвіл на окупацію Угорщиною Карпатської України


підписання з СРСР договору про ненапад

не надання допомоги Фінляндії

не надання допомоги Румунії

Запитання 14

Хто міг звернутися до українського народу з таким документом, засвідчуючи свою позицію?

«Український народ не хоче і не буде своєю кров'ю рятувати Німеччину. Якщо Німеччина стоїть сьогодні перед смертельною небезпекою зі Сходу, то це наслідки дикунської політики німецького імперіалізму серед поневолених народів Сходу... Ми боремося за Українську державу, а не за чужий імперіалізм. Ми мусимо берегти наші сили, бо ми впевнені, що війна у своїй кінцевій фазі надасть нам державу...»


варіанти відповідей

 уряд УРСР

рейхскомісар «України»


провід ОУН

Український штаб партизанського руху

Запитання 15

Проголошення 30 червня 1941 р. Акту відновлення Української Держави стало можливим в результатіваріанти відповідей

діяльності ОУН (Бандери).


вступу Червоної Армії на територію Західної України.

включеннядо складу УРСР Північної Буковини і Південної Бессарабії.

звільнення України від німецьких загарбників.

Запитання 16

Таємний додатковий протокол до Пакту про ненапад між Німеччиною та СРСР передбачавваріанти відповідей

розподіл сфер впливу держав у Східній Європі.


взаємодію вермахту і Червоної армії під час нападу на Польщу.

встановлення нового спільного кордону між двома країнами.

приєднання СРСР до Троїстого пакту і вступ у Другу світову війну.

Запитання 17

Які наслідки для України мала реалізація наступного наказу Сталіна від 1 травня 1942 р.: «Червоній Армії - домогтися того, щоб 1942 р. став роком остаточного розгрому німецько-фашистських військ і визволення радянської землі від гітлерівських негідників»?варіанти відповідей

Оточення радянських військ в районі Києва,захоплення нацистами міста


Повна окупація нацистськими військами України

Початок широкомасштабного визволення території України від загарбників

Визволення території України

Запитання 18

У якому році відбувалися події, описані в уривку з історичного джерела?

«Під безперервним огнем артилерії та ударами німецької авіації війська змушені були проводити переправу... часто переправлялися через Дніпро без танківіважкої артилерії. Під вогнем ворога воїни пливли на правий берег хто як міг: трімаючись за дошки, плащ-намети, напхані соломою. Тонули тисячами в холодній листопадовій воді».

      

варіанти відповідей

1941р.

   

1942 р.

  1943 р.     

   1944 р.

Запитання 19

З іменем якого діяча пов'язані описані нижче події?

«Командування Південно-Західного фронту вжило додаткових заходів для оборони Києва в умовах оточення. Навколо міста було створено три лінії оборони. На допомогу армії сформовано 13 винищувальних батальйонів, / 9 загонів народного ополченням

    


варіанти відповідей

М. Кирпонос

   

  С. Тимошенко

  М. Ватутін 

  Г. Жуков

Запитання 20

Зображена листівка поширювалася

варіанти відповідей

Організацією українських націоналістів (Бандери).«Поліською Січчю».

Українським штабом партизанського руху.

Українською повстанською армією (УПА).

Запитання 21

Поняття «рух Опору» є протилежним за суттю та змістом поняттю


варіанти відповідей

«консерватизм». 


«космополітизм».

«колабораціонізм».

 «колоніалізм».

Запитання 22

Прочитайте уривокздонесення командира німецького корпусу групи армій «Центр»

від 31 серпня 1943 р. і вкажіть, яку назву отримала описувана автором операція.

«Вперше проведена операція небувалих розмірів по зриву німецького підвезення шляхом планомірного і раптового порушення залізничного сполучення. 6684 вибуху за перші дві ночі. Після цієї першої порівняно успішно проведеної операції слід, безсумнівно, очікувати повторення операції з використанням почерпнутих при цьому партизанами уроків».варіанти відповідей

«Рейкова війна»  


«Цитадель»  

«Уран»

«Тайфун»

Запитання 23

Який елемент радянської командно-адміністративної системи було збережено нацистами на окупованій у роки війни території України?

А


варіанти відповідей

колгоспи   


райкоми партії

піонерські організації  

народні комісаріати

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест