Урок повторювання за рік І курс

Додано: 21 травня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 97 разів
10 запитань
Запитання 1

Українська Центральна Рада створена в...

варіанти відповідей

А березні 1917 р.;

Б червні 1917 р.;

В серпні 1917 р.;

Г листопаді 1917 р.

Запитання 2

Яке гасло українського національно-визвольного руху відповідає змісту Четвертого Універсалу Української Центральної Ради (УЦР)?

варіанти відповідей

А «Хай живе самостійна Україна!»;

Б «Україна для українців!»;

В «Вся влада Радам!»;

Г «Геть Тимчасовий уряд!»

Запитання 3

Однією з причин падіння Української Центральної Ради (УЦР) була.:

варіанти відповідей

А відмова УЦР від виконання умов Брест-Литовського мирного договору;

Б відкрита підтримка УЦР селянських виступів і робітничих страйків;

В проведена УЦР аграрна реформа та передання всієї землі селянам;

Г неспроможність УЦР налагодити систему державного управління.

Запитання 4

Коли в України було запроваджено зображену купюру?

варіанти відповідей

А 1921 р.;

Б 1918 р.;

В 1919 р.;

Г 1920 р.

Запитання 5

Яку назву у народі дістав закон, написаний власноруч Й. Сталіним і прийнятий 7 серпня 1932 року?

варіанти відповідей

А «Закон про чорну дошку»;

Б «закон про п’ять колосків»;

В «закон про ліквідацію куркульства як класу»;

Г «закон про боротьбу з розкрадачами соціалістичної власності».

Запитання 6

Позначте особливості індустріалізації в Україні. (Три правильні відповіді)


варіанти відповідей

А Побудова великих промислових об’єктів;

Б поява в промисловому комплексі нових галузей;

В випередження модернізації легкої промисловості від важкої індустрії;

Г нерівномірність процесу модернізації промисловості;

Д інвестування у промисловість значних коштів із-за кордону.

Запитання 7

Одним із наслідків упровадження в Україні непу стало.:


варіанти відповідей

А прискорення соціальної диференціації в містах, поява «нової буржуазії»

Б скорочення обсягів виробництва товарів повсякденного вжитку;

В ліквідація закладів побутового обслуговування населення;

Г завершення процесу формування матеріально-технічної бази колгоспів

Запитання 8

Фундатором національного кінематографа, автором шедеврів світового рівня «Звенигора, «Арсенал», «Земля» був.:

варіанти відповідей

А Г. Юра;

Б Лесь Курбас;

В М. Бойчук;

Г О. Довженко.

Запитання 9

Організація лікнепу, ліквідація університетів, проведення «українізації» були складовими політики.:

варіанти відповідей

А Української Соціалістичної радянської республіки;

Б Української Держави П. Скоропадського;

В Західноукраїнської Народної республіки;

Г Української Народної республіки.

Запитання 10

 Які з наведених подій відбулися в період нової економічної політики?

варіанти відповідей

Відновлення діяльності університетів у Харкові, Києві, Одесі та Дніпропетровську;

2) заснування Миколою Хвильовим Вільної Академії Пролетарської Літератури (ВАПЛІТЕ);

3) створення Державної української мандрівної капели (ДУМКА);

4) організація в Києві театру «Березіль» на чолі з Л. Курбасом;

5) заснування в м. Києві Української академії наук;

6) утворення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ). 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест