Інформаційні технології (кухар)

Додано: 17 лютого
Предмет: Інформатика
Тест виконано: 36 разів
38 запитань
Запитання 1

Запустити на виконання програму Word можна за допомогою значка

варіанти відповідей
Запитання 2

Як називаються комп'ютерні програми, у яких можна вводити текст, змінювати його, переглядати на екрані, а також виводити на друк.

варіанти відповідей

текстові редактори

 

графічні редактори

Запитання 3

Які операції належать до редагування тексту?

варіанти відповідей

видалення символів

зміна кольору тексту

вставлення символів

об'єднання абзаців

Запитання 4

Які операції належать до форматування тексту?

варіанти відповідей

заливка тексту кольором

зміна кольору шрифту

видалення символів

вставлення символів

Запитання 5

Яку вкладку меню використовують для вставлення графічних зображень у документ?

варіанти відповідей

макет

вставлення

основне

малюнок

Запитання 6

Для чого в документі використовують таблиці?

варіанти відповідей

для впорядкування даних

гарно виглядає

для наочного подання даних

у документі мусить бути таблиця

Запитання 7

Які властивості має сторінка, як об'єкт текстового документа?

варіанти відповідей

розміри сторінки

розміри полів

колір шрифту

номер сторінки

Запитання 8

За допомогою яких клавіш можна видалити символ чи фрагмент тексту?

варіанти відповідей
Запитання 9

Укажіть cпособи створення таблиці в текстовому документі MS Word (оберіть кілька (від двох до п’яти) правильних варіантів відповідей).

варіанти відповідей

накреслити таблицю довільної структури

вставити таблицю простої структури

перетворити фрагмент тексту в таблицю

установити межі фрагменту тексту

вставити таблицю з колекції шаблонів

Запитання 10

Яке положення може займати малюнок відносно тексту?

варіанти відповідей

по контуру

за текстом

перед текстом

Запитання 11

Які з тверджень є правильними?

варіанти відповідей

Можливості програми Microsoft Word дуже широкі – починаючи від створення нескладних текстових повідомлень до складних, багатосторінкових документів, що передбачають складне форматування та роботу з графічними об’єктами.


Програма Microsoft Word дає змогу створювати складні таблиці, проводити математичне оброблення даних, виконувати аналіз процесів.


Програма Microsoft Word входить до складу операційної системи Windows.

Запитання 12

Для вставлення в текстовий документ графічного зображення із колекції Microsoft слід виконати

варіанти відповідей

Вставлення→Зображення→Рисунок

Вставлення→Фігури

Вставлення→Зображення→Графіка

Запитання 13

Для додавання до текстового документу картинки, таблиці, символи треба відкрити вкладку…?

варіанти відповідей

вставка

макет

подання

основне

Запитання 14

Малюнок, фотографія, схема/діаграма в текстовому документі - це

варіанти відповідей

текстові об’єкти

графічні об’єкти

схематичні об’єкти

Запитання 15

Для того, щоб додати в текстовий документ Word таблицю, треба виконати слідуючу послідовність команд:

варіанти відповідей

Файл - Створити - Таблиця

На панелі інструментів вибрати Пензель та намалювати таблицю

 Вставлення - Таблиця - Створення таблиці

 В документі Word немає можливості вставити таблицю

Запитання 16

Яке основне призначення електронних таблиць Exсel?

варіанти відповідей

введення текстової інформації

автоматизація обчислень

створення графічних зображень

пошук інформації

Запитання 17

З якого знака починається запис формули в Excel?

варіанти відповідей

+

-

=

*

/

Запитання 18

За якою назвою можна знайти у табличному процесорі функцію знаходження суми ?

варіанти відповідей

Sum

Max

Min

Average

Запитання 19

Електронна таблиця, створена за допомогою табличного процесора Microsoft Excel, називається ...


варіанти відповідей

 презентацією

  книгою 

 проектом  

малюнком

аркушем

Запитання 20

Знайди зображення, на якому є кнопка, що призначена для об'єднання декількох комірок в одну?

варіанти відповідей
Запитання 21

До об'єктів електронної таблиці належить... (оберіть правильні відповіді)

варіанти відповідей

Клітинка

Стовпці

Книга

Аркуші

Файли

Фігури

Діапазон клітинок

Запитання 22


591143_1605730380.jpg


Результатом обчислення у комірці С1 буде число:

варіанти відповідей

12

10

20

8

16

Запитання 23

Електронні таблиці - це програми, призначені для зберігання й опрацювання інформації

варіанти відповідей

поданої в текстовій формі

поданої в табличній формі

поданої в графічній формі

Запитання 24

Мінімальною складовою електронної таблиці є...

варіанти відповідей

Клітинка

Формула

Робоча книга

Запитання 25

208626_1589484686.jpg

Діаграму якого виду зображено на малюнку?

варіанти відповідей

Стовпчаста

Секторна

Лінійна

Графік

Запитання 26

Який формат даних потрібно встановити для таких даних: прізвище учня?

варіанти відповідей

Текстовий

Дата й час

Відсотковий

Числовий

Дробовий

Грошовий

Запитання 27

Діаграми створені за допомогою табличного процесора Excel зберігаються з розширенням...

варіанти відповідей

.xlsx

.doc

.png

.jpg

Запитання 28

Оберіть складові електронної таблиці MS Excel.

варіанти відповідей

стовпці

рядки

клітинки

абзаци

Запитання 29

Оберіть ярлик програми за допомогою якої створюють електронні таблиці

варіанти відповідей
Запитання 30

Діаграму якого виду зображено на малюнку?

варіанти відповідей

Стовпчаста

Секторна

Графік

Лінійна

Запитання 31

Які існують види сортування?

(декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

за зростанням

за порядкуванням

за спаданням

за кодуванням

Запитання 32

Графічне зображення, що наочно відображує співвідношення між числовими даними за допомогою лінійних відрізків або геометричних фігур – …

варіанти відповідей

блок-схема

креслення

діаграма

макет

Запитання 33

Для видалення даних потрібно:

варіанти відповідей

виділити відповідну клітинку (діапазон клітинок) і натиснути Alt;

виділити відповідну клітинку (діапазон клітинок) і натиснути Shift;

виділити відповідну клітинку (діапазон клітинок) і натиснути Delete;

виділити відповідну клітинку (діапазон клітинок) і натиснути Enter.

Запитання 34

Як інакше можна видалити відповідну клітинку (діапазон клітинок)?

варіанти відповідей

Основне -> Очистити -> Очистити вміст

Основне -> Редагування -> Видалити -> Очистити вміст

Вставка -> Редагування -> Очистити -> Очистити вміст

Основне -> Редагування -> Очистити -> Очистити вміст

Запитання 35

Що утворюється на перетині рядка і стовпця?

варіанти відповідей

Рядок

Клітинка

Стовпець

Таблиця

Запитання 36

Електронна таблиця - це

варіанти відповідей

прикладна програма для обробки кодових таблиць

прикладна програма, призначена для обробки структурованих даних у вигляді таблиці

пристрій ПК, що управляє його ресурсами в процесі обробки даних в табличній формі

системна програма, що управляє ресурсами ПК при обробці таблиць

Запитання 37

208626_1589484686.jpg

Діаграму якого виду зображено на малюнку?

варіанти відповідей

Стовпчаста

Секторна

Лінійна

Графік

Запитання 38


591143_1605730380.jpg


Результатом обчислення у комірці С1 буде число:

варіанти відповідей

12

10

20

8

16

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест