24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Інформаційні технології в суспільстві

Додано: 21 вересня 2019
Предмет: Інформатика, 9 клас
15 запитань
Запитання 1

Як називається наука, що вивчає методи та засоби опрацювання, передавання та зберігання повідомлень

варіанти відповідей

Технологія

Кібернетика

Інформатика

Інформаційні технології

Запитання 2

Який пристрій відповідає за процес опрацювання даних?

варіанти відповідей

Оперативна пам'ять

Процесор

Материнська плата

Жорсткий диск

Запитання 3

Галузь діяльності людини, яка по'язана з реалізацією інформаційних процесів з використанням засобів комп'ютерної техніки, називається - ...

варіанти відповідей

Кібернетика

Інформатика

Обидва варіанти вірні

Запитання 4

Процеси зберігання, передавання, опрацювання називаються - ...

варіанти відповідей

Інформаційними процесами

Інтелектуальними процесами

Індивідуальними процесами

Запитання 5

Який з перерахованих процесів передбачає наявність носія, на якому фіксується повідомлення?

варіанти відповідей

Зберігання

Передавання

Опрацювання

Запитання 6

Процес передавання повідомлень передбачає наявність ...

варіанти відповідей

Джерела повідомлень

Носія повідомлень

Приймача повідомлень

Середовища передавання (каналу зв'язку)

Запитання 7

Скільки етапів налічує розвиток комп'ютеризованих інформаційних технологій?

варіанти відповідей

6

4

5

7

Запитання 8

Інформаційні технології -

варіанти відповідей

описують, особливості здійснення інформаційних процесів з викристанням комп'.терної техніки

є сукупністю взаємоповязаних елементів, яка призначена для реалізації інформаційних процесів

Запитання 9

Інформаційна система -

варіанти відповідей

це сукупнісь взаємоповязаних елементів, яка призначена для реалізації інформаційних процесів

описує особливості здійснення інформаційних процесів з використанням комп'ютерної техніки

Запитання 10

Інформаційні системи розподіляють на:

варіанти відповідей

ручні

магічні

механічні

автоматизовані

автоматичні

Запитання 11

Основними складовими комп'ютеризованих інформаційних систем є:

варіанти відповідей

Технічні пристрої

Механічні пристрої

Комп'ютерні програми

Телевізійні програми

Запитання 12

Наявність в особистості знань, умінь і навичок, які дають змогу їй знаходити потрібні джерела відомостей, використовуючи оптимальні й ефективні алгоритми пошуку; критично оцінювати знайдені відомості й ефективно їх опрацьовувати та використовувати для особистих і професійних (навчальних) цілей; доцільно та ефективно застосовувати в ході реалізації інформаційних процесів сучасні інформаційно-комунікаційні технології - називається ...

варіанти відповідей

Інформаційною грамотністю

Інформаційною культурою

Інформаційно-комунікаційною компетентністю

Запитання 13

Розуміння особистістю ролі інформаційних процесів у розвитку суспільства, знання та дотримання етичних норм і законодавства у сфері інформаційних технологій - називається ...

варіанти відповідей

ІК-компетентністю

Інформаційною грамотністю

Інформаційною культурою

Запитання 14

Доцільне використання учнем інформаційно-комунікаційних технологій та відповідних засобів для виконання особистих і суспільно значущих завдань - називається ...

варіанти відповідей

Інформаційною грамотністю

ІК-компетенстністю

Інформаційною культурою

Запитання 15

Власність на результати інтелектуальної та творчої діяльності - називається ...

варіанти відповідей

Інтелектуальною власністю

Авторським правом

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест