23 червня о 18:00Вебінар: Практика реалізації проєктів та відеопроєктів у НУШ

Інформаційні технології в суспільстві

Додано: 5 жовтня 2020
Предмет: Інформатика, 9 клас
40 запитань
Запитання 1

Які функції виконує операційна система?

варіанти відповідей

Завантаження програм в оперативну пам’ять і їх виконання 

Довготривале зберігання даних 

Забезпечення інтерфейсу користувача

 Введення/виведення даних, запуск/зупинка програм тощо 

Запитання 2

На яких принципах базується інформаційна безпека?

варіанти відповідей

Захищеність

Достовірність

Доступність 

Цілісність 

Конфіденційність

Запитання 3

Програмне забезпечення - це...

варіанти відповідей

 Операційна система

Сукупність периферійних пристроїв

Сукупність програм і правил, а також документації, щодо функціонування комп’ютера для опрацювання даних

Перевірка та покращення роботи комп’ютерних програм 

Запитання 4

Що таке захищений сайт?

варіанти відповідей

Сайт, зайти на який можна лише увівши певний пароль

Сайт, який копіює сайти відомих банків, інтернет-магазинів тощо

Сайт, який використовує для обміну даними протоколи захищеного зв’язку

Сайт, який захищений від хакерських атак

Запитання 5

Стисненням називають...

варіанти відповідей

Тестування цілісності структури архівів

Злиття кількох файлів або папок у єдиний файл, який називають архівом

Скорочення обсягу вихідного файла або групи файлів 

Запитання 6

Термін «інформатика» виник:

варіанти відповідей

у 30-х роках XX ст. 

 у другій половині XX ст. 

у 40-х роках XX ст. 

у 60-х роках XX ст. 

Запитання 7

Основними інформаційними процесами є ...

варіанти відповідей

передавання, опрацювання, зберігання повідомлень

створення, кодування та стиснення повідомлень

Запитання 8

Технології здійснення операцій над текстами, графічними зображеннями, презентаціями, числовими та мультимедійними даними з використанням комп'ютерів називаються ....

варіанти відповідей

комп'ютерними технологіями

апаратними технологіями

інформаційними технологіями

інший варіант

Запитання 9

До програмної складової інформаційної системи не належать...

варіанти відповідей

системні програми

прикладні програми

ігри, чати

банківські системи

Запитання 10

Основними загрозами і Інтернеті є...

варіанти відповідей

крадіжка особистості

ботнет-мережі

фішинг

PlayMarket

Запитання 11

Область інформатики, яка займається розробкою інтелектуальних комп'ютерних систем, інтелектуальних комп'ютерних програм, які імітують роботу людського розуму називається....

варіанти відповідей

штучний інтелект

SMART-речі

Інтернет майбутнього

Запитання 12

Реклама товарів і послуг в Інтернеті, зростання продаж займається....

варіанти відповідей

Інтернет-маркетинг

Інтернет-банкінг

Менеджери

Смарт-технології

Запитання 13

Інформатика -

варіанти відповідей

- це наука, що вивчає методи та засоби опрацювання, передавання та зберігання повідомлень.

- це галузь діяльності людини, ака пов'язана з реалізацією інформаційних процесів з використанням засобів комп'ютерної техніки.

- це наука, що вивчає історію створення комп'ютерної техніки

це галузь діяльності людини, ака пов'язана з реалізацією побутових процесів з використанням засобів комп'ютерної техніки.

Запитання 14

Інтелектуальна власність - це....

варіанти відповідей

...власність на будинки і прсадибні ділянки.

... властість на результати інтелектуальної та творчої діяльності.

... властість на результати знайденої інформації в Інтернеті.

Запитання 15

Для чого служить прикладне програмне забезпечення?

варіанти відповідей

Виконання робіт, необхідних користувачу 

Контроль і керування комп’ютерним обладнанням 

Перевірки та покращення роботи складових комп’ютера й комп’ютерних програм 

Гра в комп’ютерні ігри 

Запитання 16

Що називають Інформаційною безпекою?

варіанти відповідей

Сукупність засобів і методів віддаленого зберігання й опрацювання даних

Норми поведінки осіб у інформаційному просторі

Розділ інформатики, що вивчає закономірності забезпечення захисту інформаційних ресурсів фізичних осіб, підприємств, організацій, державних установ тощо від втрати, порушення 

Сукупність антивірусних програм

Запитання 17

Інформаційна безпека базується на таких принципах

варіанти відповідей

Конфіденційність

Доступність

Цілісність

Запитання 18

Що таке точка відновлення Windows?

варіанти відповідей

Дані про операційну систему, збережені на зовнішніх носіях

Збережена на комп’ютері інформація про стан операційної системи і встановлених програм у певний час

Розподіл жорсткого диску на кілька логічних дисків

Резервна копія даних жорсткого диска

Запитання 19

Інформаційні системи за масштабом використання:

варіанти відповідей

ручні

автоматизовані

автоматичні

групові

одиночні

корпоративні

глобальні

зі штучним інтелектом

Запитання 20

Документообіг - це ...

варіанти відповідей

процес отримання документів в спеціальних архівних організаціях на довготривале зберігання

рух документів в організації з моменту їх створення або одержання і до завершення виконання або відправлення

обмін документами між різними організаціями з метою отримання прибутку

операція відправки документів до організацій, які перевіряють їх справжність

Запитання 21

Яких правил потрібно дотримуватися для базпечної роботи в Інтернеті?

варіанти відповідей

Використовувати ліцензійне програмне забезпечення

Не вмикати комп'ютер

Використовувати надійні паролі

Приєднуватися тільки до перевірених WI-FI мереж

Запитання 22

Соціальні мережі - це...

варіанти відповідей

...служби Інтернету, які надають можливість пошуку друзів і знайомих, забезпечують спілкування, представлення особистостей, розповсюдження ідей, поглядів, розміщення цікавих матеріалів тощо.

....служби. які надають можливість групі користувачів обмінюватися текстовими, відео- або звуковими повідомленнями через Інтернет у реальнгому часі

Запитання 23

Службами інтерактивного спілкування є ...

варіанти відповідей

Viber, WhatsApp, Skyre та інші

Facebook, Instagram та ін.

Viber, WhatsApp, Skyre, Facebook, Instagram та інші

Запитання 24

Процесор призначений для:

варіанти відповідей

зберiгання даних і програм

керівництва спiльною роботою всiх пристроїв, автоматичного виконання арифметичних операцій

введення iнформацiї, поданої в звичайній формi

керiвництва користувачем

Запитання 25

Сканер призначений для:

варіанти відповідей

зберiгання iнформацiї в графiчному виглядi

введення будь-якої iнформацiї

виведення iнформації в графiчному виглядi

введення iнформації в графiчному виглядi

Запитання 26

Apple II створили

варіанти відповідей

  

варіанти відповідей

 В.М. Глушков і С.А. Лебедєв

Стів Джобс і Стів Возняк

Запитання 27

Достовірність, повнота, корисність, зрозумілість, своєчасність це


варіанти відповідей

властивості інформації

 інформаційні процеси

Запитання 28

Вкажи на інформаційні процеси

 

  

варіанти відповідей


 Отримання повідомлень

  Передавання повідомлень

  Збереження повідомлень

 Опрацювання повідомлень

Запитання 29

Інформаційні системи за масштабом використання:

варіанти відповідей

ручні

автоматизовані

автоматичні

групові

одиночні

корпоративні

глобальні

зі штучним інтелектом

Запитання 30

Певна сукупність дій, спрямованих на досягнення поставленої мети...

варіанти відповідей

процес

середовище

повідомлення

властивість

Запитання 31

Інформаційні системи за ступенем автоматизації:

варіанти відповідей

ручні

автоматизовані

автоматичні

групові

одиночні

корпоративні

глобальні

зі штучним інтелектом

Запитання 32

Найдавнішими й найпоширенішими інформаційними системами (ІС) вважають

варіанти відповідей

бібліотека

дощечка

папірус

скелі

Запитання 33

До технічних засобів належать

варіанти відповідей

комп’ютери

пристрої збирання,


пристрої накопичення

пристрої опрацювання й виведення інформаційних даних

пристрої передавання даних і канали зв’язку

технічна документація

споживач

організаційне й правове забезпечення

Запитання 34

Інформаційна система має такі основні складові

варіанти відповідей

Апаратне забезпечення

Програмне забезпечення

Джерело отримання інформації

Джерело сприйняття інформаації

Запитання 35

Яку можливість надає дистанційна освіта? 

варіанти відповідей

Можливість заробити гроші онлайн

Можливість застосування викладачами й учнями комп’ютерних програмних засобів у процесі навчання 

Можливість навчатися й отримувати необхідні знання віддалено від навчального закладу в будь-який зручний час 

Можливість дізнаватись про сучасні освітні технології  

Запитання 36

Електронні навчальні збірки практичних завдань і вправ.

варіанти відповідей

Електронні посібники

Електронні (віртуальні) практикуми (лабораторії)

Електронні засоби контролю навчальних досягнень учнів

Електронні задачники

Запитання 37

Область інформатики, яка займається розробкою інтелектуальних комп'ютерних систем, інтелектуальних комп'ютерних програм, які імітують роботу людського розуму.

варіанти відповідей

Інтернет людей

Інтернет речей

Штучний інтелект 

Інтернет контенту

Запитання 38

Як називається суспільство, розвиток якого в першу чергу залежить від створення, перероблення й використання інформації? 

варіанти відповідей

Розвинене суспільство

Індустріальне суспільство

Технологічне суспільство 

Інформаційне суспільство

Запитання 39

До основних інформаційних процесів належать:

варіанти відповідей

процеси введення(виведення) даних;

процеси зберігання, передавання, опрацювання повідомлень;

ремонт комп’ютерної техніки, установка операційної системи.

Запитання 40

Інформаційні технології це:

варіанти відповідей

системи,що застосовуються в системах управління базами даних

технології та засоби, що забезпечують та підтримують інформаційні процеси.

процеси збирання інформації.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест