Інформатика 8 клас. Підсумкова контрольна робота

Додано: 27 травня 2023
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 269 разів
15 запитань
Запитання 1

Що таке декодування? 

варіанти відповідей

А) Сприйняття повідомлень технічними приладами; 

Б) Збереження звукових повідомлень у письмовому вигляді; 

В) Передавання повідомлень від передавача до приймача; 

Г) Перетворення закодованого повідомлення у форму, прийнятну для приймача.

Запитання 2

Цифри 0 або 1 у двійковому коді мають назву

варіанти відповідей

А) Кбіт;                        

 Б) біт;

В) Кбайт;                        

 Г) байт.

Запитання 3

Яке розширення має текстовий документ у програмі Microsoft Word?

варіанти відповідей

А) .docx;   

Б) .txt;          

 В) .bmp;   

  Г) .gif.

Запитання 4

Що таке фільм?

варіанти відповідей

А) все, що збережено на DVD-диску;                              

Б) упорядкований набір зображень, які зняті з певною частотою;

В) комп’ютерний файл;                                 

Г) відеокамера.

Запитання 5

Величина, яка може змінювати своє значення під час виконання програми:

варіанти відповідей

Константа

Функція

Змінна

Постійна

Запитання 6

Редагування – це:

 

варіанти відповідей

виправлення орфографічних, стилістичних та синтаксичних помилок;

 знищення лише останніх букв слів;

внесення доповнень у створений документ.

Запитання 7

Вкажіть назву об'єкта для створення кнопки.

варіанти відповідей

button

text

tk

ent

Запитання 8

Для чого використовується оператор if?

варіанти відповідей

для перевірки умови

для повторення команд

для введення даних у програму

для виведення даних на екран

Запитання 9

Програми, які перетворюють у файлі дані з одного формату в інший, мають назву...

варіанти відповідей

Архіватори

Конвертери

Грабери

Відеоредактори

Плеєри

Запитання 10

Програма, яка містить набір інструментів, за допомогою яких створюють і редагують відеофайли на комп'ютері, називається ...

варіанти відповідей

Відеоредактори

Відеоплеєри

Конвертори

Відеопрогравачі

Запитання 11

Найбільший у світі відеосервіс в Інтернеті, що призначений для перегляду і розміщення відео, створених користувачами різних країн, називається...

варіанти відповідей

Google Диск

Google Відео

YouTube

Google Chrome

Запитання 12

Це програмний комплекс, що забезпечує злагоджену роботу всіх апаратних засобів комп'ютера, виконання всіх програм і їх взаємодію з даними, взаємодію між користувачем і комп'ютером, називають


варіанти відповідей

Службові програми

Операційна система

Інформаційна система

Запитання 13

Скільки кілобайт у одному "Мегабайті"?


варіанти відповідей

 526КБ

32Мб

1024 б  

 1024КБ

Запитання 14

8 бітів становить...

варіанти відповідей

1 Кілобайт

 1 Байт

1 Мегабайт

Запитання 15

Яким має бути значення логічного виразу, щоб команди тіла циклу не виконувались, а виконувалась команда наступна за циклом?

варіанти відповідей

true;

false;

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест