Інформатика 8 клас. Річна КР

Додано: 13 травня 2020
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 241 раз
36 запитань
Запитання 1

1.    Що таке декодування? 

варіанти відповідей

А) Сприйняття повідомлень технічними приладами; 

Б) Збереження звукових повідомлень у письмовому вигляді; 

В) Передавання повідомлень від передавача до приймача; 

Г) Перетворення закодованого повідомлення у форму, прийнятну для приймача.

Запитання 2

Цифри 0 або 1 у двійковому коді мають назву

варіанти відповідей

А) Кбіт;                        

 Б) біт;

В) Кбайт;                        

 Г) байт.

Запитання 3

Текстові редактори призначені для опрацювання електронних документів, містять:

варіанти відповідей

А) крім тексту й інші об’єкти;

Б) лише текст поданий у вигляді таблиці;

В) лише текст, що складається із символів.

Запитання 4

Яке розширення має текстовий документ у програмі Microsoft Word?

варіанти відповідей

А) .docx;   

Б) .txt;          

 В) .bmp;   

  Г) .gif.

Запитання 5

Що таке фільм?

варіанти відповідей

А) все, що збережено на DVD-диску;                              

Б) упорядкований набір зображень, які зняті з певною частотою;

В) комп’ютерний файл;                                 

Г) відеокамера.

Запитання 6

Величина, яка може змінювати своє значення під час виконання програми:

варіанти відповідей

Константа

Функція

Змінна

Постійна

Запитання 7

Редагування – це:

 

варіанти відповідей

виправлення орфографічних, стилістичних та синтаксичних помилок;

 знищення лише останніх букв слів;

внесення доповнень у створений документ.

Запитання 8

Які складові має кожна мова програмування?

варіанти відповідей

Алфавіт

Словник

Синтаксис

Семантика

Запитання 9

Позначте рекомендації, яких варто дотримуватися в ході проведення презентації з використанням інформаційно-комунікаційних технологій:

варіанти відповідей

робіть паузи в місцях відповідних розділових знаків

озвучуйте весь текст, який розміщений на слайдах презентації

використовуйте указку лише за потреби

не використовуйте на слайдах малюнки і діаграми, достатньо використати текст

говоріть голосно і чітко

щоб важливі моменти виступу краще запам’яталися, важливо повторити їх у кінці презентації

Запитання 10

Алгоритм - це...

варіанти відповідей

Скінченна послідовність указівок на виконання дій, спрямованих на розв’язування задачі. 

Скінченна важка послідовність посилань на виконання дій, результат яких невідомий.

Нескінченна послідовність указівок на виконання дій, спрямованих на розв’язування задачі.

Запитання 11

Як записати подвійну нерівність12<x<27 у вигляді складеної умови?

варіанти відповідей

x>12 or x<27

x>12 not x<27

x<12 and x>27

x>12 and x<27

Запитання 12

Вкажіть назву об'єкта для створення кнопки.

варіанти відповідей

button

text

tk

ent

Запитання 13

Для чого використовується оператор if?

варіанти відповідей

для перевірки умови

для повторення команд

для введення даних у програму

для виведення даних на екран

Запитання 14

Програми, які перетворюють у файлі дані з одного формату в інший, мають назву...

варіанти відповідей

Архіватори

Конвертери

Грабери

Відеоредактори

Плеєри

Запитання 15

Програма, яка містить набір інструментів, за допомогою яких створюють і редагують відеофайли на комп'ютері, називається ...

варіанти відповідей

Відеоредактори

Відеоплеєри

Конвертори

Відеопрогравачі

Запитання 16

Найбільший у світі відеосервіс в Інтернеті, що призначений для перегляду і розміщення відео, створених користувачами різних країн, називається...

варіанти відповідей

Google Диск

Google Відео

YouTube

Google Chrome

Запитання 17

Це програмний комплекс, що забезпечує злагоджену роботу всіх апаратних засобів комп'ютера, виконання всіх програм і їх взаємодію з даними, взаємодію між користувачем і комп'ютером, називають


варіанти відповідей

Службові програми

Операційна система

Інформаційна система

Запитання 18

Виберіть приклади внутрішньої пам'яті.

варіанти відповідей

Жорсткі магнітні диски

Оптичні диски

Оперативна пам'ять

Відеопам'ять

Постійна пам'ять

Карти-пам'яті

Флеш-пам'ять

Напівпостійна пам'ять

Запитання 19

Виберіть основні характеристики процесора.

варіанти відповідей

Тип

Розрядність

Тактова частота

Швидкодія

Запитання 20

Як називається об'єкт, що розміщується над текстом або під текстом кожної сторінки книги, газети, журналу, текстового документа?

варіанти відповідей

Нумерація сторінки

Колонтитул

Заголовок

Стиль

Запитання 21

Якщо один символ становить 1 байт, то скільки байтів у реченні?

Не кажи - не вмію, а кажи - навчусь!

варіанти відповідей

28 байт

36 байт

10 байт

Запитання 22

Який тип списків зображений на малюнку?

варіанти відповідей

Нумерований

Маркований

Багаторівневий

Запитання 23

Головний компонент програми на якому можна розмістити різні компоненти називається ...

варіанти відповідей

написом

 форма

поле

кнопка

Запитання 24

Визначити яким буде значення х після виконання даного алгоритму

варіанти відповідей

21

22

23

24

25

Запитання 25

Скільки разів буде виконано такий цикл?

for i := 0 to 9 do ...;

варіанти відповідей

5

15

10

1

Запитання 26

Змінити назву компонента Label можна за допомогою властивості

варіанти відповідей

Name

Text

Caption

Запитання 27

Елемент TLabel це

варіанти відповідей

кнопка

форма

напис

Запитання 28

Обери назви об'єктів, які можна розмістити на формі

варіанти відповідей

Button

Caption

Label

Name

Запитання 29

Виберіть з переліку ті вікна, які відкриваються після завантаження вікна середовища Лазарус?

варіанти відповідей

Головне вікно програми (головне меню)

інспектор вікон

інспектор об'єктів

редактор проекту

вікно компонентів

Запитання 30

Тип величин цілих чисел

варіанти відповідей

Іnteger

Real

String

Boolean

Char

Запитання 31

Які дії можна виконувати над цілими числами?

варіанти відповідей

+

-

/

*

div

mod

Запитання 32

В якому пристрої реалізується процес опрацювання повідомлень?

варіанти відповідей

 процесор

магнітний диск

клавіатура

 монітор

 флеш - карта

Запитання 33

Компетентна людина — це людина, яка...

варіанти відповідей

добре обізнана в чомусь

необізнана в чомусь

 уміє читати

дуже швидко бігає на довгі дистанції

має добрі навички малювання пейзажу

Запитання 34

Скільки кілобайт у одному "Мегабайті"?


варіанти відповідей

 526КБ

32Мб

1024 б  

 1024КБ

Запитання 35

8 бітів становить...

варіанти відповідей

1 Кілобайт

 1 Байт

1 Мегабайт

Запитання 36

Кількість бітів чи байтів у двійковому коді повідомлення - це ...

варіанти відповідей

 двійковий код

  довжина двійкового коду текстового повідомлення

 двійкове кодування

двійкова система числення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест