1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Інтеграція гуманітарних дисциплін. Приклади завдань ЗНО

Додано: 8 липня 2019
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 16 разів
15 запитань
Запитання 1

У доповідній записці царського жандарма «У Києві та в Малоросії слов’янофільство перетворюється в українофільство… Причетні до справи… художник.., колишній вчитель… із захопленням говорили про колишню Малоросію…» ідеться про учасників

варіанти відповідей

«Руської трійці»

Братства тарасівців

«Південного товариства»

Кирило-Мефодіївського братства

Запитання 2

Л. Костенко, В. Симоненко - діячі, яких об'єднує

варіанти відповідей

членство в Українській робітничо-селянській спілці (УРСС).

належність до плеяди шістдесятників в українській культурі.

перебування в ув’язненні за «антирадянську агітацію та пропаганду».

участь в акції протесту в кінотеатрі «Україна» проти арештів дисидентів.

Запитання 3

«Самвидав» - це один із методів боротьби дисидентів у СРСР й УРСР, що полягав у

варіанти відповідей

поширенні серед населення української національної символіки.

написанні листів-протестів до вищого партійно-радянського керівництва.

неофіційному виготовленні та розповсюдженні літературних і публіцистичних творів.

друкуванні в державних засобах масової інформації критичних матеріалів.

Запитання 4

З іменами діячів, портрети яких зображено, пов’язують створення та діяльність

варіанти відповідей

Південного товариства декабристів.

Кирило-Мефодіївського братства.

Головної руської ради.

«Руської трійці».

Запитання 5

Ідейний і художній рух у культурі кінця ХVІІІ - першої половини ХІХ ст., в основі якого - духовне життя людини, воля творчої особистості, інтерес до національної культури та фольклору, ідеалізація минулого, - це

варіанти відповідей

«реалізм».

«романтизм».

«класицизм».

«модернізм».

Запитання 6

Який діяч так пояснював мотиви свого вчинку:

«Тільки ж в теперішній час мені нема іншого виходу, як закордонне видання українського часопису, - бо троїсте ярмо: порядків царства Російського та Австро-Угорського над нашою країною, котре не дає їй волі політичної, господарської й освітньої, неволить слово й печать українську настільки, що прихильникам волі народу українського... не можна просто й відверто висловлювати в себе вдома свої думки...»?

варіанти відповідей

М. Костомаров

Б. Грінченко

В. Антонович

М. Драгоманов

Запитання 7

Із якою подією пов’язані діячі, зображені на фото?

варіанти відповідей

Заснуванням Української робітничо-селянської спілки.

Повстанням політичних в'язнів у Норільському концтаборі.

Акцією протесту в кінотеатрі «Україна» проти арештів дисидентів.

Створенням Української Гельсінської спілки.

Запитання 8

У 1863 р. царською владою ухвалено розпорядження, що ввійшло в історію під назвою

варіанти відповідей

«Жалувана грамота».

«Валуєвський циркуляр».

«Столипінський циркуляр».

«Емський указ».

Запитання 9

У «Слові о полку Ігоревім» ідеться про 

варіанти відповідей

набіги печенігів на руські землі.

один із походів руських князів на половців. 

монгольську навалу на руські князівства. 

розгром Хозарського каганату.

Запитання 10

Карикатура на Селянську реформу 1861 р. акцентує увагу на її

варіанти відповідей

причині.

результаті.

процесі.

меті.

Запитання 11

У 1925 р. в Українській СРР нараховувалося 79,1 % шкіл з українською мовою викладання. У 1930 р. цей відсоток зріс до 85 %. Що спричинило зазначені зміни? 

варіанти відповідей

Утворення Всеукраїнської академії наук.

Здійснення владою політики «коренізації».

Прийняття нової Конституції республіки.

Ліквідація національних районів у складі республіки.

Запитання 12

Про кого з громадських діячів ідеться в спогадах сучасника: «…за своїм покликанням і з ласки Божої – поет. Він поет не тільки непересічний, а рідкісний своїм талантом і культурою. Доля призначила йому в житті ще й роль політв’язня…»?

варіанти відповідей

В. Стуса

П. Загребельного

В. Чорновола

С. Параджанова

Запитання 13

У рядках

Бряжчить шабля о шолом,

Тріщать списи гартовані

В степу, в незнаємому полі,

Серед землі Половецької…

Тарас Шевченко згадує події, зображені у творі

варіанти відповідей

«Енеїда»

«Гайдамаки»

«Слово про похід Ігорів»

«Чорна рада»

«Ой Морозе, Морозенку»

Запитання 14

Козацький літопис Самовидця став одним із джерел для написання твору

варіанти відповідей

«Гайдамаки»

«Чорна рада»

«Енеїда»

Україна в огні»

«Маруся Чурай»

Запитання 15

У творі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» порушено проблему

варіанти відповідей

«сродної праці»

служіння митця народові

«пропащої сили»

взаємин вождя і народу

формування національної еліти

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест