Історія 11 клас

Додано: 24 травня 2020
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 79 разів
12 запитань
Запитання 1

Укажіть, хто за сприяння Микити Хрущова очолив у 1957р. Комуністичну партію України.
варіанти відповідей

А )Петро Шелест;

 Б) Микола Підгорний;  

  В) Олексій Кириченко;  

Г) Леонід Брежнєв.

Запитання 2

 2. Позначте дату входження Кримської області до складу УРСР.

       


варіанти відповідей

А) вересень 1953р; 

 Б) лютий 1954 р.; 

 В) квітень 1957 р.;

 Г) червень 1959 р.

Запитання 3

У чому полягала сутність реформ М. С.Хрущова у сільському господарстві? (Позначте неправильне)

        

         

       

варіанти відповідей

  А) підвищення заготівельних цін;

 Б) інтенсифікація ведення сільськогосподарських робіт;

        

  В) скасування обов’язкових поставок сільськогосподарських продуктів із

              колгоспних дворів;  

  Г) зниження податків з присадибних господарств.

Запитання 4

Вкажіть керівника Української  Гельсінської групи в 1976 р.:

        


варіанти відповідей

А) П.Григоренко 

 Б) В.Чорновіл                  

 В) М.Вінграновський    

 Г) М.Руденко

Запитання 5

Виникнення в Україні руху «шістдесятників» зумовлено


варіанти відповідей

А) лібералізацією суспільно-політичного та духовного життя

Б) збільшенням фінансування культури та народної творчості

В) долученням до європейської та світової культурної спадщини

Г) поверненням в українську культуру забутих і репресованих імен.

Запитання 6

. Яка особливість економічного розвитку України 1970 – початку 1980-х років підтверджується поданими нижче даними?

«У республіці, на яку припадало 2,6% території СРСР, було побудовано майже 40% атомних енергоблоків, продукувалося близько 40% усієї радянської сталі, 34% вугілля, 51% чавуну. ...частка промисловості, що працювала на споживчий ринок, становила 29%, тоді як у розвинутих країнах цей показник сягав 50–60% і більше».


варіанти відповідей

А) посилення економічної самостійності

Б )деформованість структури економіки

В) зростання конкурентоспроможності продукції

Г) зниження матеріало- та енергомісткості виробництва. 

Запитання 7

Революція на граніті ( жовтень 1990 р.) це -

варіанти відповідей

А) страйк шахтарів з метою виплати заробітної платні

Б)кампанія широкомасштабних акцій ненасильницької громадянської непокори, заздалегідь організована українською радянською молоддю, переважно студентами

В)  кампанія протестів, мітингів, пікетів, страйків та інших актів громадянської непокори в Україні, організована і проведена прихильниками Віктора Ющенка.

Г) інший варіант

Запитання 8

У 2008 р  Україна вступила  до

варіанти відповідей

А)  Світової організації торгівлі (СОТ)

Б) Співдружності незалежних держав (СНД)

В) Європейського Союзу (ЄС).

Г) НАТО

Запитання 9

Українська РСР самостійно визначає свій економічний статус і закріплює його в законах. ... Українська РСР має право на свою частку в загальносоюзному багатстві. ... Відносини Української РСР з іншими радянськими республіками будуються на основі договорів, укладених на принципах рівноправності, взаємоповаги і невтручання у внутрішні справи ... »


Зазначені положення документа декларують право України на:


 

  

 

  

варіанти відповідей

суверенітет.

незалежність.

 гласність.

 плюралізм

Запитання 10

Про кого з громадських діячів йдеться в спогадах сучасника:

«... за своїм покликанням і з волі Божої - поет. Він поет не тільки неабиякий, а рідкісний своїм талантом і культурою. Доля призначила йому в житті ще й роль політв'язня ... »?

варіанти відповідей

П. Загребельного 

 С. Параджанова

  В. Стуса

 В. Чорновола

Запитання 11

Яку позицію займало партійне керівництво УРСР на чолі з В. Щербицьким щодо реформаторського курсу М. Горбачова протягом 1985-1987 рр.?

варіанти відповідей

Засудження курсу «перебудови» та розробка власної концепції реформування УРСР на принципах ринкової економіки

 Категорична відмова від підтримки курсу «перебудови», ініціювання заходів, спрямованих на усунення М. Горбачова від влади.


Підтримка і активне впровадження в республіці партійного курсу на демократизацію суспільного життя.

Офіційна підтримка курсу «перебудови» та фактичне блокування реформаторських кроків союзного партійного керівництва.


Запитання 12

Коли Верховна Рада УРСР затвердила «Декларацію про державний суверенітет УРСР»?

 

 

варіанти відповідей

16 липня 1990 року

 24 серпня 1991 року

1 грудня 1991 року

 6 грудня 1991 року

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест