Історія України

Додано: 23 червня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 76 разів
68 запитань
Запитання 1

1. Яких подій стосуються наведені істориком О. Бойком статистичні дані?

Протягом 1907–1915 pp. на Правобережжі вийшли із общини 48% селян, на Півдні — 42%,

на Лівобережжі — 16,5%. На 1916 р. утворилося 440 тис. хуторів, що становило 14%

селянських дворів. Ці показники були значно вищими, ніж у європейській Росії, де з общини

виділилося 24% селянських господарств, а переселилось на хутори 10,3%.

варіанти відповідей

А революції 1905–1907 рр.

Б активізації кооперативного руху

В столипінської аграрної реформи

Г завершення промислового перевороту

Запитання 2

2. У які роки відбувалися події, засвідчені уривком зі щоденника Є. Чикаленка?

«Партійне життя наше в Києві зовсім завмерло, бо частина членів Української

демократично-радикальної партії впірнула цілковито в легальну культурно-просвітню

працю в «Просвіті», в організацію Народного Університету, а друга – у працю в першій

українській щоденній газеті «Громадська Думка», в місячнику «Нова Громада» та в

журналі «Україна», у який переіменувалася «Київська Старина» після відсвяткування свого

25-річного ювілею... Отже, з розквітом українського культурно-просвітнього життя

поступово завмирало партійне, а після розпуску 2-ї Державної думи, коли почалася

страшенна столипінська реакція, і зовсім завмерло».

варіанти відповідей

А 1900–1903 рр.

Б 1903–1904 рр.

В 1905–1906 рр.

Г 1906–1907 рр.

Запитання 3

4.  Про створення якої організації йдеться в «Споминах» М. Грушевського? 

«…Прийшли перші відомості поштові про петербурзькі події, і Єфремов зачитав їх на зборах ТУП у клубі, і тоді утворення постійного українського осередку стало явно неминучою потребою. ТУП пропонував іншим українським організаціям делегувати своїх представників для спільної акції… Антонович вишукав аж 13 професійних і всяких інших організацій Києва, с.-деківської закраски, до церковних хорів включно, і добивався для них представництва, аналогічного з ТУП-ом. У тім же гуртку Антоновича, очевидно, виникла й гадка кликати мене якнайскоріше до Києва». 


варіанти відповідей

А   Головної Руської Ради 

Б   Товариства українських поступовців 

В   Центральної Української Ради 

Г   Генерального військового комітету 

Запитання 4

3. З ім’ям якого діяча пов’язане встановлення лінії фронту, позначеної на карті?

варіанти відповідей

А  О. Брусиловим 


Б  Г. Бобриньським 


В  К. Трильовським 


Г  М. Івановим  


Запитання 5

5.  Коли було створено УЦР?  

варіанти відповідей

А  лютий 1917 р. 

Б  березень 1917 р. 

В  квітень 1917 р. 

Г  червень 1917 р.

 

Запитання 6


 

6.  Яке гасло уособлювало політику УЦР? 

варіанти відповідей

А  «Вся влада Радам!» 

Б  «Україна – понад усе!»  

В  «Єдина і неподільна Росія!» 

Г   «Автономію Україні!» 

Запитання 7

7.      На карті відображено події:


варіанти відповідей

А Українська революція

Б  укладення Брестського мирного договору 


В  наступу Добровольчої армії А. Денікіна 


Г  діяльності отаманів на території, підконтрольній УНР 


Запитання 8

Початок курсу «коренізації» в УСРР відбувся в :

варіанти відповідей

А  1921 р. 

Б  1922 р.


В  1923 р.


Г  1924 р. 


Запитання 9

9.      Про яке явище йдеться у фрагменті доповіді голови Раднаркому УСРР Власа Чубаря?

«Ми маємо ряд індустріальних велетнів, що їх побудовано…, і першим найліпшим є Дніпрельстан… У нас пущено за ці роки дванадцять доменних печей, з яких сім печей відновлено під час реконструкції, а п’ять доменних печей збудовано нових, з них чотири печі великої потужності, яких ніколи не було ні на Україні, ні в Союзі. Наша машинобудівна промисловість зростає нечуваними кроками. Ми збудували

Краматорський машинобудівний завод ... Луганський паротягобудівельний завод... Треба відзначити побудову Харківського тракторного заводу... Все це переконує нас у тому, що боротьба за соціалізм захоплює нечуваним піднесенням мільйони ентузіастів». 

варіанти відповідей

А  колективізацію 

Б  індустріалізаціюВ  націоналізаціюГ  приватизацію 


Запитання 10

11.   Який із агітплакатів стосується подій, про які йдеться в уривку з історичного джерела? «… Коли перший Віденський арбітраж задовільнив апетити угорських фашистів тільки частково і гітлерівці не тільки самі, але разом з італійськими фашистами виявили протест проти спроб хортистів діяти самостійно, будапештські правителі зробили для себе висновок за необхідне підпорядкуватися Німеччині, з тим, щоб у майбутньому ціною поступок німецьким агресорам оволодіти Закарпатською Україною». 


варіанти відповідей
Запитання 11

10.   Репресії проти якої соціальної групи ілюструє зображення? 


варіанти відповідей

А  технічної інтелігенції 


Б  військових кадрів, що мали досвід служби в царській армії 


В  українських учених-гуманітаріїв 


Г  селян, що проживали в місцевості, де не виконувався план хлібозаготівель

 

Запитання 12

12.   Хто з діячів очолив організацію, яка проголосила наступне:

«Актом ______ український нарід заманіфестував перед цілим світом і перед історією, що він бажає сам керувати своїм життям і що він готов боронити своє право на вільне життя у своїй власній, самостійній державі перед імперіялістичними зазіханнями кожного ворога і за кожних умов»? 


варіанти відповідей
Запитання 13

10.   Коли і де відбулися події, про які йдеться у фрагменті з історичного джерела?

«Пропоную, щоб собор вирішив оці чотири точки. Перше: скасувати постанову Берестейської унії 1596 року. Друге: відірватися від Римської папської церкви. Третє: повернутися до нашої предківської святої православної віри. Четверте: возз’єднатися з Руською православною церквою в Радянському Союзі. Хто за цю пропозицію, нехай піднесе руку».

варіанти відповідей

А  1945 р., Ужгород 4

Б  1946 р., Львів 

В  1947 р., Чернівці 


Г  1948 р., Київ

 

Запитання 14

13.   Які землі належали до складу Райхскомісаріату Україна? 


варіанти відповідей

А Львівська, Дрогобицька, Станіславська й Тернопільська області 


Б Правобережжя, більша частина Лівобережжя й південні райони, що прилягали до  Криму 


В Східні райони України аж до узбережжя Азовського моря та Кримський півострів 

Г Одеська область, південні райони

 

Запитання 15

15.   Про якого історичного діяча йдеться? 

Активний учасник руху опору на теренах Франції впродовж Другої світової війни, командир партизанського загону, що боровся проти нацистських окупантів, відомий під партизанськими псевдонімами «Базиль», «лейтенант Громовий».  варіанти відповідей

А Василь Порик 


Б Кирило Осьмак 


В Олексій Берест 


Г Василь Кук 


Запитання 16

16. Який період розвитку УРСР ілюструє плакат? Підпис: Цілину піднімемо! 


варіанти відповідей

А  часи Другої світової війни 


Б  повоєнну відбудову 


В  часи десталінізації 


Г  період загострення кризи радянської системи

 

Запитання 17

17.   Назву якого кінофільму пропущено в уривку зі спогадів Ірини Жиленко?

«У кінотеатрі “Україна” під час перегляду “___” відбулася подія, яка увійде в історію України. Зібралося в кінозалі все, що було чесного на той час у Києві. Після перегляду Іван Дзюба вийшов на сцену, подякував групі і повідомив про арешти інтелігенції. Стус закликав не допустити 37-го року в Україні і запропонував на знак протесту – встати. Як це було страшно! Дрижаки пробігли спинами. Обивательська маса кинулась до “запасного виходу”, як під час пожежі. Побіг перешепт, що кінотеатр оточено і будуть “брати” всіх. І все-таки більшість у залі – встала. Звісно, не всі. І ті, що не встали, уважно засікли очима тих, хто встав...». 


варіанти відповідей

А  «Тіні забутих предків»  


Б  «Камінний хрест» 


В  «Вечір напередодні Івана Купала» 


Г  «Білий птах з чорною ознакою» 


Запитання 18

18.   Яке явище радянської дійсності другої половини 1960-х – 1980-х рр. відображено на карикатурі? 


варіанти відповідей

А  інфляцію 


Б  низьку якість послуг населенню 


В  дефіцит товарів широкого вжитку 


Г  зростання імпорту промислової продукції 


Запитання 19


20.   Який рік слід уписати на місці пропуску в джерелі?

«…Не передати словами, з яким хвилюванням зустрів я Акт проголошення незалежності України, прийнятий Верховною Радою 24 серпня ____ і підтверджений на Всеукраїнському референдумі 1 грудня. Чи сподівався, страждаючи в польських і радянських концтаборах, що доживу до такого часу, що здійсняться мої найзаповітніші мрії?! Богові було угодно, щоб сталося саме так. І щоб я впевнився: моя причетність до боротьби з поневолювачами України не була марним поривом душі…» 

варіанти відповідей

А  1989 р.


Б  1991 р.


В  1994 р.

Г  1996 р. 

Запитання 20

19.   Видатний український кіноактор, кінорежисер, сценарист. Лауреат Шевченківської премії 1988 (посмертно). Зіграв ролі у фільмах «Тіні забутих предків», «Білий птах з чорною ознакою», «Камінний хрест», «Захар Беркут». Як режисер зняв стрічки «Вавилон ХХ» й «Така пізня, така тепла осінь». 


варіанти відповідей

А  Ю. Іллєнко 


Б  Л. Осика 


В  Л. Биков 


Г  І. Миколайчук 


Запитання 21

21. Події якого року ілюструє фото

варіанти відповідей

А 2004

Б 2008

В 2011

Г 2014

Запитання 22

22. Підписання якої угоди ілюструє фото з питання 21?

варіанти відповідей

А Про співпрацю зі Світовою організацією торгівлі

Б Про вступ до СНД

В Про прийняття України до Ради Європи

Г Угоду про асоціацію України з ЄС

Запитання 23

23. Які наслідки підписаної вищезгаданої угоди?

варіанти відповідей

А Запровадження нової валюти

Б Безмитна торгівля з країнами ЄС

В Про безвізовий режим

Г Домовленості про включення України до ЄС до 2030 року

Запитання 24

24.   

Що було характерним для культурно-освітнього процесу в УРСР у другій половині 1930-х рр.?  

варіанти відповідей

1

 згортання українізації

2

 репресії проти представників української інтелігенції

3

 ліквідація більшості університетів

4

 створення "театру корифеїв"

5

 панування романтизму в образотворчому мистецтві

6

 організація контрольованих владою творчих об'єднань письменників, композиторів, художників)

7

підтримка державою появи нових мистецьких напрямків і течій

 

Запитання 25

25. Оберіть        прізвища       засновників  Українського           народного     руху   за перебудову

варіанти відповідей

1      Л. Кравчук2      В. Чорновіл


3      О. Мороз


4      В. Щербицький


5      В. Яворівський


6      М. Горинь


7      В. Івашко 

Запитання 26

Який твір вважають початком українського національного відродження?

варіанти відповідей

 "Енеїда" І.Котляревського

 "Граматика малоросійського наріччя" О.Павловського

 "Кобзар" Т.Шевченка

 "Історія русів" невідомого автора

Запитання 27

З іменами діячів, портрети яких зображено, пов’язують створення та діяльність..


варіанти відповідей

«Руської трійці».

Головної руської ради.

Кирило-Мефодіївського братства.

Південного товариства декабристів.

Запитання 28

Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.

«Бувають в історії народів дати, які немовби розривають надвоє їхнє життя й кладуть межу високу посеред рівного шляху історичних подій... Ми маємо таку історичну дату – це... рік 1798-й. Того року прилетіла перша ластівка українського національного відродження – невеличка книжка, од якої початок нового українського письменства рахуємо...»

Про який твір йдеться?

варіанти відповідей

«Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського

«Кобзар» Т. Шевченка

«Енеїда» І. Котляревського

«Сад божественних пісень» Г. Сковороди

Запитання 29

Яка організація в своїх документах задекларувала такі ідеї діяльності:

«...політичне об’єднання слов’ян є тією справжньою метою, до якого вони повинні прагнути. ...при об’єднанні кожне слов’янське плем’я [українці, росіяни, білоруси] повинно мати свою самостійність. Визначаємо, що кожне плем’я повинно мати народне правління і дотримуватися повної рівності співгромадян... Має існувати спільний Слов’янський собор з представників всіх племен. ...правило «Мета виправдовує засоби» визнається безбожним»?

варіанти відповідей

Південне товариство декабристів

Кирило-Мефодіївське братство

Братство тарасівців

Руська трійця

Запитання 30

«Історія Русів», що поширювалася в рукописах у першій половині ХІХ ст., відображає погляди


варіанти відповідей

русофілів.

соціалістів.

автономістів.

самостійників.

Запитання 31

Повстання Чернігівського полку наприкінці 1825 — на початку 1826 рр. було підготовлено


варіанти відповідей

масонською ложею «Любов до істини».

Кирило-Мефодіївським братством.

польським Патріотичним товариством.

Південним товариством декабристів.

Запитання 32

"Руська правда" П. Пестеля, Конституція М. Муравйова - це програмні документи


варіанти відповідей

народовців.

декабристів.

громадівців.

кирило-мефодіївців.

Запитання 33

Коли відбулося повстання, яке дало привід царській владі розпочати масову русифікацію Правобережної України?


варіанти відповідей

1853-1856 рр.

1846-1847 рр.

1833-1837 рр.

1830-1831 рр.

Запитання 34

Програмові вимоги якої організації першої половини ХІХ ст. викладено в цитованому документі:

«Україна повинна була стати “непідлеглою в союзі слов'янськім”, а сам цей союз міг бути створений лише за умов ліквідації кріпацтва, “повної свободи й автономії народностей”. Очолювати федерацію, осередком якої мав стати Київ, повинен був сейм і президент. Для усіх народів передбачалися загальне виборче право, свобода совісті, освіта рідною мовою...»?

варіанти відповідей

Кирило-Мефодіївського братства

«Південного товариства» декабристів

Товариства галицьких греко-католицьких священиків

«Руської трійці»

Запитання 35

Вихід друком «Енеїди», «Кобзаря», «Історії русів» свідчить про початок


варіанти відповідей

 «нової ери» українсько-польських відносин.

формування полемічної літератури.

політизації українського руху.

українського національного відродження.

Запитання 36

Українське національне відродження розпочалось:


варіанти відповідей

 на Лівобережжі

на Правобережжі

на Слобожанщині

на Півдні

Запитання 37

Прочитайте уривок і вкажіть рік, коли відбулася описана подія, а також назву твору.

"Батьком" нової української літератури вважається Іван Котляревський, який сміливо ввів у літературу народну мову й створив на її основі неперевершені на той час за художніми якостями твори. Першим з них стала поема ... Рік її часткового надрукування став роком народження нової української літератури".

варіанти відповідей

1798 р., "Енеїда"

1799 р., "Іліада"

1801 р., "Кобзар"

1805 р. " Одіссея"

Запитання 38

Ставлення більшості колишньої козацької старшини до національного питання наприкінці XVIII - на початку ХІХ ст.:


варіанти відповідей

 еміграція з Батьківщини, створення осередків української діаспори за кордоном.

одержання російського дворянства, підтвердження прав на володіння маєтностями і селянами, примирення з імператорською владою.

продовження боротьби за автономію та незалежність України різними методами.

створення системи пасивного опору, внаслідок якого значна частина знищена або перетворена в розряд рядових козаків.

Запитання 39

Учасники таємних організацій в Петербурзі та Україні, що планували здійснити в Російській імперії державний переворот проти самодержавства - це


варіанти відповідей

 масони

декабристи

братчики

черносотенці

Запитання 40

Складовою якого руху була діяльність декабристів на українських землях


варіанти відповідей

російського визвольного руху

польського національного руху

українського національно- визвольного руху

соціальних протестів українського селянства

Запитання 41

М. Костомаров, В. Білозерський, М. Гулак були засновниками


варіанти відповідей

 "Малоросійського товариства"

"Руської трійці"

 Кирило-Мефодіївського братства"

"Братства тарасівців"

Запитання 42

На які роки припадає діяльність Кирило-Мефодіївського товариства?


варіанти відповідей

1806–1812 рр.

1810-1812 рр.

1814-1816 рр.

1846-1847 рр.

Запитання 43

Національно-визвольне повстання поляків проти режиму Російської імперії відбулося:


варіанти відповідей

1780-1781 рр.

1830-1831 рр.

1830-1832 рр.

1833-1835 рр.

Запитання 44

Кирило - Мефодіївське братство виникло у:


варіанти відповідей

1746 р.

1845 р.

1846 р.

1847 р.

Запитання 45

Яке місто зажило слави першої столиці національного відродження підросійськоїУкраїни в 19 ст?


варіанти відповідей

Катеринослав

Харків

Одеса

Полтава

Запитання 46

 Хто з перелічених осіб входив до масонської ложі «Любов

до істини»?


варіанти відповідей

Я. Головацький 

М. Новіков

В. Капніст  

Т. Шевченко

Запитання 47

Поступове поглинання однієї культури іншою – це …


варіанти відповідей

Окупація

Денаціоналізація 

Деградація

Асиміляція 

Запитання 48

Яка декабристська організація діяла на території України?


варіанти відповідей

Північне товариство  

Київське товариство 

Південне товариство   

Львівське товариство

Запитання 49

Укажіть, хто був автором програмного документа Південного товариства. 


варіанти відповідей

П. Куліш

М. Муравйов

П. Пестель

М. Костомаров

Запитання 50

Хто з перелічених осіб є автором програмного документу

Кирило-Мефодіївського братства – «Книга буття українського

народу»?


варіанти відповідей

М. Гулак

М. Костомаров

В. Білозерський 

Т. Шевченко

Запитання 51

В котрому році відбулося повстання Чернігівського полку в Україні?


 

варіанти відповідей

грудень 1823 р.

січень 1824 р.

грудень 1825 р.

лютий 1826 р.

Запитання 52

Вкажіть назву основного документа Кирило-Мефодіївського братства.


варіанти відповідей

"Книга Буття українського народу, або Закон Божий"

"Русалка Дністровая"

"Руська правда"

"Конституція"

Запитання 53

Яка подія стала приводом до формування козацьких полків у Полтавській і Чернігівській губерніях у 1830 р.?


варіанти відповідей

Повстання у воєнних поселеннях

Польське повстання

Повстання селян під проводом Устима Кармалюка

Виступ декабристів

Запитання 54

У якому році царським урядом було заборонена діяльність масонських лож, зокрема, і в Україні?


варіанти відповідей

1815 р.

1822 р.

1826 р.

1831 р.

Запитання 55

У якому році була ліквідована уніатська церква на Правобережній Україні?


варіанти відповідей

1814 р.

1825 р.

1831 р.

1839 р.

Запитання 56

Яка верства населення на початок ХІХ століття почала відігравати важливу роль у розвитку українського суспільства?


варіанти відповідей

священники

інтелігенція

поміщики

купці

Запитання 57

Роки діяльності масонської ложі «Любов до істини»: 

варіанти відповідей

1818–1819 рр.

1817–1819 рр.

1817–1820 рр.

1818–1820 рр.

Запитання 58

Коли відбулися події, про які йдеться в історичному джерелі?

".... Мужність солдатів похитнулася; вигляд убитих і поранених, відсутність С. Муравйова завдали рішучого удару мужності повсталих чернігівців: вони, кинувши рушниці, розбіглися в різні боки"

варіанти відповідей

1806 - 1812 рр.

1810 - 1812 рр.

1825 - 1826 рр.

1847 - 1848 рр.

Запитання 59

Яка декабристська організація в своїх програмових документах планувала створити на території України дві автономії: Українську (столиця Харків) та Чорноморську (столиця Київ)?

варіанти відповідей

Союз благоденства;

Північне товариство;

Південне товариство;

Товариство об’єднаних слов’ян.

Запитання 60

Що визначало політику Російської імперії щодо України в першій половині 19 ст.?


варіанти відповідей

адміністративно-територіальний поділ з урахуванням факту етнічного розселення;

нехтування відмінностями національного походження та історичних традицій;

сприяння заселенню українських міст винятково українцями;

підтримка самоврядування міст, українського судочинства.

Запитання 61

Про кого йдеться в уривку з джерела?

«У 1847 p., у зв’язку з відомою всім історією, він був засланий рядовим в Оренбурзький корпус із забороною писати й малювати... Батальйонний командир не любив його за незламний характер, за те, що він не вмів і не хотів нікому вклонятися, і водив його кожний день разом з іншими на навчання, де він вчився маршировки і рушничних прийомів...»

варіанти відповідей

П. Пестель;

С. Муравйов-Апостол;

Т. Шевченко;

В. Капніст.

Запитання 62

Якої організації стосується наведений уривок з історичного джерела?

"...Обер - поліцмейстер доставив знайдений поліцейськими служителями у квартирі 15 Гулака рукопис, який він під час арешту його встиг було сховати. Цей рукопис під назвою “Закон Божий” написаний рукою Гулака і містить у собі 109 параграфів…»

 

варіанти відповідей

Малоросійське товариство

Товариство об′єднаних слов′ян

 Кирило - Мефодіївське товариство

 Південне товариство" декабристів

Запитання 63

Вкажіть фото на якому зображено Миколу Костомарова

варіанти відповідей
Запитання 64

Вкажіть фото на якому зображено Ізмаїла Срезневського

варіанти відповідей
Запитання 65

Кирило-Мефодіївське товариство виникло у:


варіанти відповідей

Полтаві

Києві

Чернігові

Харкові

Запитання 66

Організатором "Малоросійського таємного товариства" був:


варіанти відповідей

Василь Лукашевич;

Василь Капніст;

Микола Костомаров;

Іван Котляревський.

Запитання 67

Повстання Чернігівського полку у січні 1826 р. пов’язано з діяльністю


варіанти відповідей

Малоросійського товариства.

Товариства об’єднаних слов’ян.

Кирило-Мефодіївського братства.

«Південного товариства» декабристів.

Запитання 68

У доповідній записці царського жандарма «У Києві та в Малоросії слов’янофільство перетворюється в українофільство… Причетні до справи… художник.., колишній вчитель… із захопленням говорили про колишню Малоросію…» ідеться про таких учасників Кирило-Мефодіївського братства.:

варіанти відповідей

В.Тропінін, М.Костомаров

І.Сошенко, С.Гулак-Артемовський

Т.Шевченко,М.Костомаров

Т.Шевченко, П.Куліш

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест