25 серпня о 18:00Вебінар: Як зробити вивчення математики цікавим і веселим

Українська СРР в умовах НЕП. Утвердження тоталітарного режиму в 1929-1939 рр.

Додано: 24 червня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 77 разів
34 запитання
Запитання 1

У якій галузі господарства УСРР у 1920-х роках розпочалася реалізація плану ГОЕЛРО? 

варіанти відповідей

машинобудівній

вуглевидобувній

металургійній

енергетичній

Запитання 2

У результаті здійснення в Україні в 1920-х – на початку 1930-х років політики коренізації 

варіанти відповідей

реорганізовано національні адміністративні райони на території республіки в звичайні райони.

розширено повноваження республіки у сфері зовнішньої політики для здійснення культурної роботи серед українців за кордоном

повне витіснення російської мови державною українською мовою з діловодства та засобів масової інформації

збільшено питому вагу українців серед керівних кадрів республіканського партійно-державного апарату

Запитання 3

Зібрання, на якому було ухвалено рішення про скасування «воєнного комунізму» і перехід до нової економічної політики:

варіанти відповідей

 VII Всеукраїнський з’їзд рад (грудень 1922 р.)

VI Всеукраїнський з’їзд рад (грудень 1921 р.)

Х з’їзд РКП(б) (березень 1921 р.)

І Всесоюзний з’їзд рад (грудень 1922 р.)

Запитання 4


Найголовніший крок у переході від політики «воєнного комунізму» до нової економічно політики:

варіанти відповідей

скасування загальної трудової повинності

 заміна продовольчої розкладки продовольчим податком

дозвіл іноземцям брати деякі підприємства у концесію

 скасування заборони на дрібне приватне підприємство

Запитання 5

«Повне самоврядування церкви, її незалежність».

варіанти відповідей

 автаркія

автокефалія

автологія

автократія

Запитання 6

Причини зростання обсягів промислового виробництва часів НЕПу:

варіанти відповідей

зниження цін на сільськогосподарську продукцію, допомога з-за кордону

скасування заборон на приватне підприємництво, економічні методи господарювання, запровадження оренди

 залучення іноземних інвестицій, централізація управління

націоналізація підприємств важкої промисловості, запровадження загальної трудової повинності

Запитання 7

Курс на індустріалізацію проголошено 

варіанти відповідей

1925 р.

1930 р.

1928 р.

1921 р.

Запитання 8

Режисером і художнім керівником театру «Березіль» в 1920-х рр. був:

варіанти відповідей

Лесь Курбас

П. Саксаганський

 А. Бучма

Г. Юра

Запитання 9

З іменами А. Бучми, Леся Курбаса, Г. Юри пов’язаний розвиток:

варіанти відповідей

театрального мистецтва

монументального мистецтва

оперного мистецтва

музичного мистецтва

Запитання 10

Чим була зумовлена поява плаката, зображеного на ілюстрації?

варіанти відповідей

запровадженням НЕПу

голодом 1921-1923 рр.

початком боротьби з неписьменністю

впровадження політики коренізації

Запитання 11

Що спричинило появу зображеного пропагандистського плаката?варіанти відповідей

початок суцільної колективізації

Перехід до нової економічної політики

Запровадження «воєнного комунізму»

повалення самодержавства

Запитання 12

Які поняття потрібно використати, характеризуючи культурне та духовне життя України в період непу (1921—1928 рр.)?

варіанти відповідей

«Розстріляне відродження»

 ВАПЛІТЕ

Ліквідація неписьменності

Українізація

Договірна федерація

Союз РСР

Запитання 13

У результаті входження Української СРР до складу Союзу РСР:

варіанти відповідей

республіка втратила право на самостійну зовнішню політику

відбулося значне зростання території республіки

республіканська еліта посіла ключові посади в органах управління союзної держави

скоротилися обсяги сільськогосподарського виробництва в республіці

Запитання 14

Що було однією з причин переходу до непу?

варіанти відповідей

невдоволення селян збереженням поміщицького господарства

невдоволення селян збереженням продрозкладки

 невдоволення робітників масовим безробіттям

невдоволення більшої частини населення існуванням «радянської буржуазії»

Запитання 15

Чим пояснюється підтримка в 1920-ті рр. Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) радянською владою?

варіанти відповідей

повагою до релігійних вірувань українців

прагненням використати церкву в поширенні комуністичних ідей

прагненням сприяти розвитку релігійного життя як основи народного життя

прагненням послабити Російську православну церкву, яка вороже ставилась до більшовицького режиму

Запитання 16

У якому році перший з’їзд Рад СРСР затвердив Декларацію про утворення Союзу РСР та Союзний договір між РРФСР, УРСР, БРСР та ЗРФСР?

варіанти відповідей

 у 1924 р.

у 1925 р.

 у 1922 р.

 у 1920 р.

Запитання 17

Фундатором національного кінематографа, автором романів «Звенигора», «Арсенал», «Земля», першого звукового фільму «Іван» був:

варіанти відповідей

О. Довженко

М. Бойчук

Лесь Курбас

Г. Юра

Запитання 18

Провідником політики "українізації" був

варіанти відповідей

Г. Петровський

М. Скрипник

Л. Каганович

О. Стаханов

Запитання 19

Курс на суцільну колективізацію сільського господарства проголошено 

варіанти відповідей

1925 р.

1929 р.

1930 р.

1928 р.

Запитання 20

Що з указаного нижче розкриває суть політики колективізації сільського господарства України, здійснюваної в 1930-х роках? 

1. Збереження та державне стимулювання приватного селянського господарства.

2. Масове створення колгоспів шляхом примусового усуспільнення землі, реманенту, худоби.

3. Утвердження соціалістичного господарювання й державної власності на засоби виробництва.


варіанти відповідей

2, 3

1, 2, 3

1, 3

1, 2

Запитання 21

Постанову ЦВК і РНК СРСР, що ввійшла в історію як «закон про п’ять колосків», прийнято 

варіанти відповідей

1932 р.

1930 р.

1931 р.

1933 р.

Запитання 22

Зазначте дату перенесення столиці Радянської України з Харкова до Києва:

варіанти відповідей

1933;

1934;

1935;

1936;

Запитання 23

Оберіть головні причини Голодомору 1932—1933 рр. (три правильні відповіді)

варіанти відповідей

посуха та неврожай

прискорена насильницька колективізація

агресивна політика проти УСРР сусідніх держав

провал політики індустріалізації

"закон про п'‎ять колосків"

завищення плану хлібозаготівель

Запитання 24

«Перекачування коштів із села в місто» наприкінці 1920-х — у 1930-ті рр. було:

варіанти відповідей

одним зі шляхів обмеження зростання цін

одним із джерел фінансування індустріалізації

 одним із засобів матеріального стимулювання селян

 однією з умов проведення грошової реформи

Запитання 25

Одна з причин прийняття рішення про суцільну колективізацію сільського господарства полягала в прагненні радянського керівництва:

варіанти відповідей

 відмовитися від примусових методів управління сільським господарством

замінити продрозкладку продподатком

 знайти кошти для фінансування індустріалізації

зберегти традицію общинного землеволодіння

Запитання 26

Якою була мета здійснення суцільної колективізації?

варіанти відповідей

встановлення державного контролю над сільськогосподарським виробництвом і використання його ресурсів для модернізації всього господарства

допомога держави процесу колгоспного будівництва та вдосконалення агротехніки й агрокультури

зміцнення матеріально-технічної бази сільськогосподарського виробництва та піднесення добробуту селян

одолання продовольчої кризи в країні, заміна екстенсивного сільськогосподарського виробництва інтенсивним

Запитання 27

Яке визначення розкриває суть поняття «індустріалізація»?

варіанти відповідей

перехід промислових підприємств із приватної власності у власність держави

процес створення великого машинного виробництва в основних галузях народного господарства. Створення виробництва засобів виробництва

примусове вилучення державою чи органами влади за певну плату майна громадян, підприємств або установ

примусове й безвідплатне вилучення майна на користь держави в результаті адміністративного чи судового рішення

Запитання 28

Що дало можливість більшовицькому керівництву реалізувати плани форсованої колективізації українського села?

варіанти відповідей

колгоспи швидко довели селянам свою ефективність

масштабні репресії та Голодомор

широка агітаційна кампанія та економічна зацікавленість селян

українські селяни щиро вірили в ідеали комунізму та підтримували політику КП(б)У

Запитання 29

Яке поняття виникло у зв’язку зі здійсненням сталінської індустріалізації?

варіанти відповідей

 стахановець

 продрозкладка

концесія

трест

Запитання 30

Згідно з постановою РНК УСРР занесення на «чорну дошку» за «злісне саботування хлібозаготівель» передбачало:

варіанти відповідей

конфіскацію всього продовольства й посівного фонду, припинення постачання товарів

ліквідацію «куркулів» і «підкуркульників» і виселення решти селян до Сибіру

надання екстреної продовольчої допомоги членам колгоспу за рахунок селян-одноосібників

Запитання 31

Із якою політикою пов’язаний уривок із джерела?

«Майже п’ять місяців, як ми виселені… Невже ви думаєте, що ми куркулі? Ні, ми не куркулі, ми сумлінні працівники, ми не розкуркулені, а розграбовані місцевою владою».


варіанти відповідей

колективізація

«воєнний комунізм»

нова економічна політика

«червоноармійська атака на капітал»

Запитання 32

Про що йдеться у фрагменті доповіді голови Раднаркому УСРР В. Чубара?

«Ми маємо ряд індустріальних велетнів, що їх побудовано… і першим найліпшим є Дніпрельстан… У нас пущено за ці роки дванадцять доменних печей… Наша машинобудівна промисловість зростає нечуваними кроками… Ми збудували Краматорський машинобудівний завод… Луганський паротягобудівельний завод… Треба відзначити побудову Харківського тракторного заводу…»


варіанти відповідей

про передумови індустріалізації

про причини індустріалізації

про наслідки індустріалізації

про джерела індустріалізації

Запитання 33

Пропагандистською складовою якої політики партійно-радянського керівництва УСРР був зображений плакат?

варіанти відповідей

культурної революції

 колективізації

українізації

індустріалізації

Запитання 34

Укажіть наслідки суцільної колективізації, що здійснювалася в Україні в 1930-х рр.

варіанти відповідей

ліквідація індивідуального селянського господарства, злам основних устоїв селянського життя

розширення мережі селянських збутових, споживчих, кредитних спілок і товариств

стрімке зростання сільськогосподарського виробництва та матеріального добробуту колгоспного селянства

запровадження госпрозрахунку, товарно-грошових відносин між державою та колгоспами й радгоспами

«прикріплення» селян до сільської місцевості (колгоспів) безпаспортним статусом

багатомільйонні демографічні втрати, підрив і деградація продуктивних сил села

інтенсифікація сільськогосподарської праці, освоєння нових земель

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест